CSR_2020_Banner_1_750x480 CSR_2020_Banner_2352x1040-new

Giới thiệu về chúng tôi

Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp

TẠO DỰNG MỘT CÔNG TY BỀN VỮNG, THÀNH CÔNG VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM

Với 51.000 nhân viên có năng lực, chúng tôi tạo ra sự khác biệt dành cho các nhân viên, khách hàng, cổ đông và cộng đồng khi làm việc cùng với nhau để định hình một công ty bền vững, thành công, có trách nhiệm. Báo cáo thường niên về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp của Cushman & Wakefield đã nêu bật cam kết đang được thực hiện của chúng tôi đối với quyền công dân trong doanh nghiệp và việc thực hiện tiến triển đối với các mục tiêu quốc tế.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp luôn gắn liền với các hoạt động và tầm nhìn chiến lược trong tương lai của công ty chúng tôi. Báo cáo Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp năm 2018 của Cushman & Wakefield Liên kết Bên ngoài cho thấy rằng chúng tôi đang thực hiện lời hứa với nhiều bên liên quan để hoạt động với sự liêm chính, trách nhiệm và tiêu chuẩn đạo đức

KHÔNG THỂ TÌM ĐƯỢC NHỮNG GÌ BẠN ĐANG TÌM KIẾM?

Liên hệ với một trong các chuyên gia của chúng tôi.

Cushman & Wakefield sử dụng cookie để phân tích lưu lượng truy cập và đem đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất trên trang web này. Tắt hộp thoại này để xác nhận sự đồng thuận của bạn hoặc truy cập trang này để tìm hiểu thêm:
Thông báo về cookie

MORE OPTIONS
Đồng ý và tắt
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS