Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Türkiye Pazar Analizleri Üçüncü Çeyrek 2021

11/11/2021

Lojistik kiralarında gerçekleşen yükseliş yatırım faaliyetlerine hız kazandırırken, küresel tedarik zinciri sorunları ile artan maliyet ve risklere çözüm arayan uluslararası yatırımcıların gözü Türkiye’de.

2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla lojistik kiralarında %20 artış kaydedilirken, gelişen e-ticaret ve yakın kıyı ekseninde nitelikli depolama alanlarına olan talep artıyor. Kiralama faaliyetlerindeki ve kiralardaki artış eğiliminin önümüzdeki dönemlede de sürekliliğini koruması beklenmektedir.

Artan talep ile kısıtlı arz lojistik kiralarında yukarı yönlü baskı oluşturuyor
Depo alanı kiralama faaliyetleri yılın üçüncü çeyreğinde toplam işlem hacmi 64.000 m² olarak gerçekleşirken, 2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla lojistik kiralarında %20 artış kaydedilmiştir.  

Yılın üçüncü çeyreğinde, sanayi ve lojistik yatırım işlemleri ivme kazanmış olup, yatırım işlemleri temel olarak arsa satın alımlarından oluşurken, kategori bazında önemli kiralama işlemleri; lojistik kullanıcıları ve paketli gıda üreticileri, toptancıları tarafından gerçekleştirilmiştir.

Döviz kurundaki dalgalanma ve tedarik zinciri sorunları maliyet artışlarını ortaya çıkarırken, bu etkenler imalat sanayisi üzerinde olumsuz baskı oluştursa da, ileriki dönemlerde iyileşmenin devam etmesi beklenmektedir. Gelişen e-ticaret ekseninde nitelikli depolama alanlarına olan talebin artması ile birlikte yeni geliştirme projeleri ile depolamada teknoloji ve otomasyon yatırımları, transfer merkezi ve bölge depoları yatırımları da artacaktır. Türkiye’nin avantajlı coğrafi konumunu ve maliyet yapısı bir fırsat olarak değerlendirilirken, yılın üçüncü çeyreğinde ABD’li otomotiv şirketleri işbirliği yaparak piyasaya sürecekleri yeni ticari araçları için Kocaeli’de üretim yapacağını duyurmuştur.

Kısıtlamaların kaldırılması perakende sektörünü canlandırdı
Pandemi sonucu tüketici alışkanlıklarının değişimine paralel olarak artan online satış hacmi Ağustos ayında da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %44 oranında, online satış cirosu ise %61,8 oranında artış kaydetmiştir. Çevrimiçi perakendenin yükselişinin yanısıra deneyim mağazacılığı kavramı popülerliğini bu çeyrekte de korurken, alışveriş merkezleri yeniden sosyalleşme alanları haline dönüşmeye başlamıştır.

Kategoriler bazında metrekare verimlilik endekslerine bakıldığında bir önceki çeyrekte olduğu gibi en kayda değer yükselişin %100 ile yeme içme kategorisinde yaşandığı görülmektedir. Yeniden şekillenen perakende pazarında dijitalleşme ivme kazanırken, perakendeciler fiziksel mağazalarında teknolojik altyapılarını güçlendirmektedir. Bu eğilim yılın ilerleyen dönemlerinde güçlenerek sürecektir. Bununla birlikte mülk sahipleri ve yatırımcılar değişen tüketici talebi doğrultusunda daha fazla açık alan, etkileşimli eğlence ve kültür faaliyetleri, yeni sağlık ve güvenlik standartları ile konsept değişimi ihtiyacını ele almalıdır. Perakendede gözlemlenen canlanma; kullanışlı, özgün, hedefe yönelik deneyim sunan konseptlerle şekillenecektir. 

Hibrit çalışma düzenine ve ofise dönüşlere olan eğilim artarken, nitelikli ve yüksek kaliteli ofis binalarına olan talep artıyor
2021 yılının üçüncü çeyreğinde İstanbul ofis pazarında genel arz 6,5 milyon m² olarak aynı seviyede kalırken, kiralama işlemleri toplamda 64.018 m² olarak kaydedilmiştir. Üçüncü çeyrekte gerçekleşen kiralama işlemlerinin %84,9 oranında büyük çoğunluğunu yeni kiralama anlaşmaları oluştururken, ofis kiraları aylık metrekare başına ₺190 ile en yüksek İstanbul Levent’te gerçekleşti. 

Normalleşme adımları doğrultusunda ofise dönüş sürecinin başlaması ile birlikte şirketler uzaktan çalışma modeli sonucunda, çalışanların şirket kültürüne olan bağlılık ve aidiyet hissinde azalmanın gözlemlenmesi ile birlikte ofislerin varlığının önemi önemli ölçüde ön plana çıkmıştır. Hibrit çalışma düzeni ofis tasarımlarının yeniden şekillenmesini sağlamış ve sağlıklı çalışma alanı ihtiyacının, nitelikli ve yüksek kaliteli ofis mekanlarına olan talebi artırmıştır.

Yüksek enflasyon ve kur baskısı nedeniyle neredeyse iki yıldır sabit kalan liste fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik başlamıştır. Ancak TL bazında, enflasyon oranının altında bir oran ile de olsa kiralarda artış gözlemlenmekte ve artışın devam etmesi beklenmektedir. Bu durum, arz ve talep dengesinin yavaş da olsa orta ve uzun vadede dengeleneceğini göstermektedir. Ek olarak, oldukça önemli bir proje olan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM), 2022 yılında tamamlanacak olan yaklaşık 1,5 milyon m² inşaat halindeki arz ile küresel ölçekte dev bir finans merkezi olacaktır.

 
 

Medya İletişimi

Burcin Pehlivanoglu
Burcin Pehlivanoglu

Consultant, Marketing & Communications • Istanbul

BASIN BÜLTENLERİ & HABERLER

View of Istanbul with metro bridge
Türkiye Pazar Analizleri Üçüncü Çeyrek 2021

Lojistik kiralarında gerçekleşen yükseliş yatırım faaliyetlerine hız kazandırırken, küresel tedarik zinciri sorunları ile artan maliyet ve risklere çözüm arayan uluslararası yatırımcıların gözü Türkiye’de.

11/11/2021

View of Istanbul with metro bridge
Türkiye Pazar Analizleri 2020 Yıl Sonu

Esneklik ve üretkenlik ofis pazarının itici gücü olurken, E-Ticaret katlanarak büyümeye devam ediyor, nitelikli depolara talep artıyor.

11/02/2021

ARAŞTIRMALAR

Top of glass office building exterior corner
MarketBeat

Türkiye Gayrimenkul Pazar Analizleri

Cushman & Wakefield Türkiye "Gayrimenkul Pazar Analizleri 1. Çeyrek 2023" Raporunu sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duymaktayız. Bu raporun amacı sizlere gerçek pazar bilgisini küresel ve yerel uzmanlarımızın görüşleriyle harmanlayarak sunmaktır. Bu rapor Ofis, Perakende, Sanayi ve Lojistik sektörlerinde yatırımcı ve kullanıcı açısından pazarı ele almaktadır.
 
Burcin Pehlivanoglu • 11/05/2023
Logistics
Insights • Supply Chain

Turkey Logistics Market

Logistics Market Overview report authored in collaboration with Presidency of the Republic of Türkiye Investment Office, aims to assist individuals and organizations wishing to invest in Türkiye by providing detailed and comprehensive information on the logistics industry in the country.
24/03/2022
Data Centers
Research

2022 Küresel Veri Merkezleri Pazar Karşılaştırması

13 kriteri kullanarak 55 küresel birincil ve gelişmekte olan veri merkezi pazarını değerlendirmenin ve puanlamanın benzersiz yolunu keşfedin.
Tugra Gonden • 10/02/2022

ARADIĞINIZI BULAMIYOR MUSUNUZ?

Uzmanlarımızdan biriyle iletişime geçin.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS