CONTACT US

Laatst bijgewerkt: Januari 2023
Vorige versie: Juli 2022


Deze website (de "Website") wordt beheerd door Cushman & Wakefield Debenham Tie Leung Limited namens onszelf, onze groepsbedrijven, internationale partnerschappen en gelieerde organisaties ("C&W", "wij", "onze" of "ons").

Uw privacy

We erkennen dat wanneer u ervoor kiest ons informatie over uzelf te verstrekken, u erop vertrouwt dat wij op een verantwoorde manier handelen. Deze Privacyverklaring legt uit wie we zijn, hoe we persoonsgegevens over u verzamelen, doorgeven en gebruiken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

Dit is van toepassing op persoonsgegevens die we via de Website verzamelen of bij onze relatie of potentiële relatie met u (of uw organisatie) als leverancier, klant of zakenpartner.

Wat doen wij?

Cushman & Wakefield is een toonaangevend wereldwijd bedrijf voor vastgoeddiensten die gebruikers en investeerders helpen bij het optimaliseren van de waarde van hun onroerend goed. Cushman & Wakefield is één van de grootste commerciële dienstverleners ter wereld op het gebied van vastgoeddiensten die kerndiensten aanbieden zoals verhuur via agentschappen, activadiensten, kapitaalmarkten, facilitaire diensten, wereldwijde gebruikersdiensten, investeringen en activabeheer (DTZ Investors), project- en ontwikkelingsdiensten, huurdersvertegenwoordiging en waardering en advisering (de “Diensten”). Raadpleeg het gedeelte Over ons op onze website voor meer informatie over ons.

Welke gegevens ontvangen we?

We ontvangen “persoonsgegevens” om u onze diensten te kunnen leveren. Persoonsgegevens omvatten gegevens die een persoonlijke identificator bevatten, of gegevens die u of een huishouden identificeren, er betrekking op hebben, beschrijven, ermee geassocieerd kunnen worden, of er redelijkerwijs direct of indirect aan kunnen worden gekoppeld. Persoonsgegevens omvatten gegevens die u aan ons verstrekt, die we automatisch verzamelen en die we verkrijgen van derden. Afhankelijk van uw relatie met C&W kunnen we het volgende ontvangen: 

Persoonlijke identificatoren

We hebben persoonlijke identificatoren verzameld en kunnen deze blijven verzamelen, waaronder naam, postadres, online identificator, internetprotocoladres, e-mailadres, telefoonnummer en andere soortgelijke identificatoren.

In sommige situaties kunnen we u vragen om ons vrijwillig enkele persoonlijke identificatoren te geven. We kunnen u bijvoorbeeld om dit soort informatie vragen wanneer u onze Website bezoekt. Dit kan het geval zijn als u geïnteresseerd bent om u aan te melden voor het ontvangen van e-mails van ons, of het lezen van wat onderzoek, of het bijwonen van een evenement, of deel te nemen aan een online forum dat van tijd tot tijd door ons wordt aangeboden, of als u zich online registreert voor een account die door ons beschikbaar wordt gesteld, of contact met ons opneemt via de website (in welke gevallen we informatie verzamelen zoals naam, e-mailadres, organisatie, land, postcode, functiebenaming, telefoonnummer(s), details van uw opmerking of vraag en gebruikersnaam/wachtwoord).

Wanneer u onze Website bezoekt, kunnen we persoonlijke identificatoren verzamelen die verband houden met uw apparaat, waaronder uw IP-adres, soort apparaat en cookie-ID en andere gebruiksinformatie. 

Informatie over internet- en netwerkactiviteiten

We hebben automatisch informatie verzameld, en kunnen daarmee doorgaan, over de wisselwerking van apparaten van gebruikers met onze Website, waaronder de pagina’s waartoe toegang is gekregen en de links waarop is geklikt. We kunnen ook informatie verzamelen over de soort browser.

CCTV-beelden/toegangscontrole gebouw

Wij hebben CCTV en/of toegangscontroleprocedures voor gebouwen geplaatst, en kunnen dit blijven doen, bij gebouwen van C&W (voor CCTV-beelden van bezoekers en/of het verzamelen van persoonsgegevens bij binnenkomst zoals naam, organisatie die vertegenwoordigd wordt en het tijdstip van toegang tot het gebouw), voor beveiligings- en wetshandhavingsdoeleinden, om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen of om de vitale belangen van een persoon te beschermen.

Professionele of werkgerelateerde informatie
We verzamelen informatie, en kunnen daarmee doorgaan, die gebruikers naar eigen wil verstrekken over hun arbeidsstatus of werkgever.

Informatie over sollicitanten

Wanneer u contact met ons opneemt met betrekking tot werkgelegenheid bij C&W, verzamelen wij bepaalde informatie als onderdeel van de wervingsprocedure (en indien succesvol, uw dienstbetrekking). U kunt hier meer over te weten komen in onze afzonderlijke Kennisgeving privacy sollicitanten.

Informatie die we ontvangen wanneer u of uw bedrijf zaken met ons doet

Wij kunnen informatie over u als persoon verzamelen en verwerken als u zaken doet met C&W als klant of potentiële klant (ook als C&W optreedt als beheerder namens een gebouweigenaar) of als vertegenwoordiger van een verkoper, leverancier, consultant, professionele adviseur of andere derde partij (‘Gegevens van klanten, leveranciers of zakenpartners’). Voorbeelden van Gegevens van klanten, leveranciers of zakenpartners zijn onder andere:

 • contactgegevens van een contactpersoon van een klant, leverancier of zakenpartner van C&W (zoals naam, zakelijke telefoonnummers, zakelijk adres, e-mailadres, foto) onder meer voor de aanwezigheid op of deelname aan een promotie- of ander(e) evenement of competitie van C&W;
 • functiegerelateerde informatie over een klant, leverancier of zakenpartner of hun vertegenwoordigers (zoals functiebenaming, verantwoordelijkheden, afdeling, arbeidsverleden, kwalificaties en ervaring);
 • financiële informatie (zoals financiële rekeninginformatie over personen die zijn verbonden aan een bepaald bedrijf) of informatie over eigendomsrechten met betrekking tot dergelijke personen indien nodig om betalingen te verrichten of contractuele verplichtingen na te komen of voor zorgvuldigheidsonderzoek of verwante doeleinden.

Informatie die we verkrijgen uit bronnen van derden

Om te voldoen aan verschillende voorschriften of om achtergrondcontroles uit te voeren in overeenstemming met onze interne vereisten (indien toegestaan en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving), kunnen we soms persoonsgegevens over u ontvangen uit externe bronnen zoals gegevensbestanden voor kredietcontrole, gegevensbestanden met politiek prominente personen, door de overheid geweigerde partijen, sancties en controlelijsten, uw werkgever, andere partijen in de vastgoedsector zoals makelaars in onroerend goed, kopers, verkopers, kredietnemers, kredietgevers, architecten, ingenieurs, inspecteurs, ontwikkelaars, huiseigenaren, huurders en financiële instellingen, evenals online bronnenbestanden en openbare registers.

We verkrijgen deze informatie alleen als we hebben gecontroleerd dat deze derden uw toestemming hebben of anderszins wettelijk zijn toegestaan of verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. De soorten informatie die we van derden verzamelen omvatten bijvoorbeeld informatie over het feit of u bent onderworpen geweest aan een wettelijke maatregel of juridische procedures. Wij gebruiken de informatie die we ontvangen om de nauwkeurigheid van de gegevens die we over u hebben bij te houden en te verbeteren en om eventuele risico's te beoordelen die voortkomen uit een relatie of een mogelijke relatie met u en/of uw organisatie.

Informatie die we ontvangen als dienstverlener

We kunnen informatie met betrekking tot u als individu ontvangen en verwerken wanneer we diensten uitvoeren namens onze klanten (inclusief wanneer C&W fungeert als beheerder namens een eigenaar van een gebouw).  In deze context verwerken (bijv. verzamelen, gebruiken en doorgeven) we uw persoonsgegevens alleen als dienstverlener, inclusief zoals die term wordt gedefinieerd krachtens de toepasselijke wetgeving en alleen voor doeleinden van onze zakelijke relatie met onze klant.  Voorbeelden van deze informatie zijn:  
• contactgegevens (zoals naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, foto);
• CCTV-beelden en gerelateerde bewakingsinformatie voor beveiligingsdoeleinden;
• arbeidsgegevens (zoals functiebenaming, afdeling, loonstrookjes);
• financiële informatie (bijvoorbeeld met betrekking tot het verwerken van huur- en huurderkwalificaties);
• informatie die we verkrijgen uit externe bronnen (inclusief zoals hierboven beschreven). 

We raden u aan om het privacybeleid van de gebouweigenaars/onze klanten in deze contexten te lezen voor meer informatie over hun verwerking van uw gegevens. 

Gevoelige persoonsgegevens

Een deel van de gegevens die u verstrekt of die we verkrijgen uit externe bronnen (waar toegestaan door en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving) in verband met het uitvoeren van due diligence onderzoek voor u of uw organisatie kan vallen onder de subcategorie “Gevoelige persoonsgegevens” of een soortgelijke term, zoals gedefinieerd door bepaalde wetten. Dit kan informatie omvatten zoals strafrechtelijke veroordelingen die u hebt gekregen of details over uw politieke activiteiten of religieuze overtuigingen (bijv. in de context van het vaststellen of u een politiek prominent persoon bent). We hebben deze informatie nodig voor het uitvoeren van ‘ken uw tegenpartij’-controles en voor het anderszins beoordelen van risico's in overeenstemming met toepasselijke wetgeving in het kader van het contact met u/uw organisatie als potentiële klant of leverancier.

U kunt ons ook informatie verstrekken over een gezondheidstoestand om ons te helpen aanpassingen te maken om de toegankelijkheid tot gebouwen en/of evenementen te garanderen.

We gebruiken geen gevoelige persoonsgegevens voor andere doeleinden dan het leveren van de gecontracteerde diensten. 

Uit bovenstaande informatie voortvloeiende conclusies

We kunnen gevolgtrekkingen maken uit de bovenstaande gegevens, waaronder persoonlijke identificatoren, netwerkinformatie, professionele of werkgerelateerde informatie en algemene locatie; het creëren van promotionele inhoud; het aanbieden van diensten; en bedrijfsontwikkeling.

Informatie die u over anderen verstrekt

Als u ons informatie verstrekt over een andere persoon, bevestigt u dat die u heeft aangesteld om voor hem/haar te handelen, dat u die persoon hebt geïnformeerd over onze identiteit en de doeleinden (zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring) waarvoor de informatie zal worden verwerkt en dat u alle noodzakelijke toestemmingen hebt verkregen voor de verwerking van diens persoonsgegevens. Wanneer we deze persoon voor het eerst contacteren, kunnen we die vertellen waar we de informatie vandaan hebben.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We ontvangen, verzamelen, gebruiken, verwerken en bewaren persoonsgegevens om onze Diensten te leveren. Die omvatten:

 • het aanmaken en beheren van gegevens over uw online account (indien van toepassing);
 • het leveren van online diensten aan u, waaronder het faciliteren van uw deelname aan een discussieforum, en voor Website- en systeembeheer; het verbeteren van onze Website(s) en onze producten en Diensten;
 • voor due diligence-doeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, beoordeling van financiële, reputatie-, krediet- of verzekeringsrisico's die voortvloeien uit een relatie of mogelijke relatie met u/uw organisatie en/of om de nodige antiwitwascontroles uit te voeren;
 • u/uw organisatie voorzien van informatie of producten en Diensten die u hebt aangevraagd en het afhandelen van facturering en betaling;
 • het sturen van dienstgerelateerde communicatie, ter afhandeling van communicaties die u ons stuurt en het vragen om commentaar; uw deelname aan evenementen of wedstrijden waarvoor u zich hebt geregistreerd/waar u aan hebt deelgenomen vergemakkelijken;
 • rechtstreeks of via onze vertegenwoordigers contact met u opnemen per post, telefoon, fax, e-mail, sms of andere elektronische berichtendienst met aanbiedingen voor goederen en diensten of informatie die voor u van belang kunnen zijn (waaronder informatie over goederen en diensten van andere organisaties).  Zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, kunt u zich op elk moment aan-/afmelden voor marketing;
 • het uitvoeren van analyses op persoonsgegevens die we hebben verzameld;
 • het verifiëren van uw identiteit wanneer u contact met ons opneemt, een verzoek indient of toegang krijgt tot uw online account;
 • het voorkomen van frauduleuze, verboden of illegale activiteiten het afdwingen van onze dienstvoorwaarden; en
 • het voldoen aan wettelijke vereisten, of het uitoefenen, vaststellen of verdedigen van onze wettelijke rechten of het beschermen van de vitale belangen van een persoon.  

Een deel van deze informatie kan worden verzameld met behulp van cookies en soortgelijke trackingtechnologieën, waaronder webbakens. Voor meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken, waarom, en hoe u cookies kunt beheren, kunt u onze Cookieverklaring raadplegen.

Hoe geven we uw persoonsgegevens door?

We stellen persoonsgegevens alleen beschikbaar met uw toestemming of aan de volgende categorieën ontvangers (onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming waar vereist krachtens de toepasselijke wetgeving):

 • aan onze groepsbedrijven of gelieerde entiteiten en externe dienstverleners
  • die gegevensverwerkingsdiensten aan ons leveren (bijvoorbeeld ter ondersteuning van de levering van, het bieden van functionaliteit aan, of het helpen verbeteren van de beveiliging van onze website of andere IT-infrastructuur, om ons te helpen bij het uitvoeren van due diligence-onderzoeken, het uitvoeren van marketing, analyse of onderzoek namens ons of ter ondersteuning van de levering van diensten aan onze klanten in het algemeen of uit hoofde van een bepaalde opdracht); 
  • met wie we gezamenlijke promotie-evenementen organiseren (om te zorgen dat u geen directe-marketinginformatie over het evenement ontvangt van verschillende bronnen); of 
  • indien het groepsbedrijven of gelieerde entiteiten betreft, die anderszins persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring of aan u worden meegedeeld wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen. Meer informatie over onze groepsbedrijven, gelieerde entiteiten en de externe
  • dienstverleners die uw persoonsgegevens kunnen verwerken (inclusief hun locatie), kan op verzoek worden verstrekt door contact met ons op te nemen via de gegevens onder het onderstaande kopje Hoe u contact met ons kunt opnemen .
 • aan onze klanten en bieders, in verband met biedingen en transacties waarbij u betrokken bent;
 • aan onze externe advertentie-, marketing- en analysepartners, met het oog op het leveren van gerichte advertenties en analyses door het gebruik van cookies van derden of andere online volgmiddelen.  Het doorgeven van deze informatie aan derden kan een verkoop of het doorgeven voor gerichte reclame vormen, zoals gedefinieerd krachtens de toepasselijke wetgeving.  Als u inwoner van Californië bent, raadpleeg dan de sectie “Uw rechten inzake gegevensbescherming en privacy” hieronder voor informatie over hoe u zich kunt afmelden voor deze verkoop/doorgifte.
 • aan bevoegde wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, overheidsinstanties, rechtbanken of andere derde partij wanneer wij vinden dat bekendmaking noodzakelijk is (i) als een kwestie van toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of die van elke andere persoon te beschermen; en
 • aan een daadwerkelijke of potentiële koper (en diens vertegenwoordigers en adviseurs), potentiële investeerders of aanbieders van professionele diensten in verband met een daadwerkelijke of voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van onze onderneming, op voorwaarde dat we de koper informeren dat die uw persoonsgegevens alleen voor de in deze Privacyverklaring vermelde doeleinden mag gebruiken.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en op basis van uw rechtsgebied hangt onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonsgegevens af van de persoonsgegevens in kwestie en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Normaal gesproken verzamelen wij echter alleen persoonsgegevens van u (i) wanneer we de persoonsgegevens nodig hebben om een contract met u uit te voeren, (ii) wanneer de verwerking wordt gedaan in onze legitieme commerciële belang en niet wordt opgeheven door uw rechten, of (iii) wanneer wij uw toestemming hebben om dit te doen. In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens van u te verzamelen of anderszins persoonsgegevens nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Wanneer we uw Gevoelige persoonsgegevens verwerken, doen we dit: (i) in het kader van ‘ken uw-tegenpartij’-controles zoals vereist door de toepasselijke wetgeving; (ii) op grond van het feit dat de verwerking noodzakelijk is om redenen van wezenlijk openbaar belang; (iii) op basis van uw uitdrukkelijke toestemming; of (iv) om juridische vorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

U kunt ervoor kiezen om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Tenzij anders aangegeven, is de door ons gevraagde informatie echter noodzakelijk voor het aangaan en uitvoeren van een contract met u of uw organisatie en/of het verlenen van diensten aan u of uw organisatie en belemmert het nalaten om deze informatie te verstrekken de contractprocedure en/of de levering van de relevante diensten.

Als we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), omvatten deze belangen normaal gesproken de volgende: om onze Diensten aan u te verlenen, te reageren op uw vragen, onze website(s) te verbeteren, marketing te ondernemen of voor het opsporen of voorkomen van illegale activiteiten.

Gezien de context van bedrijven onderling waarin wij de verwerking van uw persoonsgegevens uitvoeren, en de waarborgen die wij instellen om uw persoonsgegevens te beschermen (inclusief zoals beschreven onder het onderstaande kopje Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?, worden onze legitieme belangen niet gecompenseerd door enige afbreuk aan uw individuele rechten en vrijheden.  We hebben wellicht andere legitieme belangen en, indien van toepassing, maken we u op het relevante moment duidelijk wat die legitieme belangen zijn.

Als u vragen hebt of meer informatie wenst over de rechtsgrond op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onder het onderstaande kopje Hoe u contact met ons kunt opnemen.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We gebruiken redelijke technische, administratieve en fysieke controles om de persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die we gebruiken zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat is afgestemd op het risico van de verwerking van uw persoonsgegevens. We zorgen dat alleen personen die dergelijke toegang nodig hebben om hun taken en plichten uit te voeren, toegang hebben tot persoonsgegevens en derden die ons diensten verlenen of anderszins een legitiem doel hebben om toegang te krijgen tot deze informatie (lees verder onder het onderstaande kopje  Met wie delen we uwpersoonsgegevens? Telkens wanneer we een derde toestaan toegang te krijgen tot persoonsgegevens, nemen we gepaste maatregelen om te zorgen dat de informatie wordt gebruikt op een wijze die consistent is met deze Privacyverklaring en die de veiligheid en vertrouwelijkheid van de informatie handhaaft.

Internationale gegevensoverdrachten

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan en verwerkt in andere landen dan het land waar u woonachtig bent. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetten hebben die verschillen van de wetten van uw land (en zijn in sommige gevallen misschien niet zo beschermend).

Om precies te zijn: onze website-servers bevinden zich in de Verenigde Staten en onze groepsbedrijven en externe dienstverleners zijn over de hele wereld gevestigd. Dit betekent dat wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen, wij deze in elk van deze landen kunnen verwerken. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een extern klantrelatiebeheerplatform dat de verwerking van persoonsgegevens in de VS regelt.

We ondernemen echter stappen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Meer details over de bescherming van uw persoonsgegevens kunnen op verzoek worden verstrekt door contact met ons op te nemen via de informatie vermeld onder het onderstaande kopje Hoe u contact met ons kunt opnemen.

Gegevensbewaring

We bewaren persoonsgegevens die we van u verzamelen om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken. We gebruiken de volgende criteria om te bepalen hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

 • onze relatie met u en de producten en Diensten die wij aan u leveren;
 • uw verzoeken aan ons met betrekking tot uw informatie, of onze Diensten;
 • alle toepasselijke wettelijke, contractuele, fiscale of boekhoudkundige vereisten;
 • alle wettelijke verplichtingen om de gegevens te bewaren, of voor het instellen of uitoefenen van of verdedigen tegen juridische vorderingen (zoals het afdwingen van onze overeenkomsten of rechtszaken); en 
 • technische overwegingen en haalbaarheid en het niveau van bescherming dat van kracht is voor uw persoonsgegevens.

  Wanneer we geen doorlopende legitieme zakelijke behoeften hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan slaan wij uw persoonsgegevens veilig op en isoleren deze van verdere verwerking tot verwijdering mogelijk is.
  C&W gebruikt leveranciers/subverwerkers om de informatie te voorzien van integrale ondersteuning voor IT, administratie en bedrijfsinfrastructuur - bekijk de lijst hier.

Uw rechten inzake gegevensbescherming en privacy

Afhankelijk van het land/de regio waar u woont, kunt u wellicht bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U kunt recht hebben om toegang/openbaarmaking, correctie, bijwerken of wissen van uw persoonsgegevens te verzoeken.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om de portabiliteit van uw persoonsgegevens vragen.
 • U kunt het recht hebben om u af te melden voor marketingcommunicatie die wij u sturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de koppeling ‘uitschrijven’ of ‘afmelden’ in de marketing-e-mails die we u sturen of ons e-mailen via web.manager@cushwake.com; u kunt het recht hebben om uw toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingen die we voorafgaand aan uw intrekking hebben uitgevoerd, noch is dit van invloed op de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op grond van rechtmatige verwerking en niet op grond van toestemming.
 • U hebt het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.
 • U hebt wellicht het recht om te verzoeken om openbaarmaking van uw persoonsgegevens die we in de afgelopen 12 maanden hebben verkocht; en
 • U hebt wellicht het recht om niet te worden gediscrimineerd voor het uitoefenen van uw rechten.

Als u inwoner van Californië, VS, bent, kunt u bovendien de volgende rechten hebben:

 • Het recht om in kennis te worden gesteld  van de te verzamelen categorieën persoonsgegevens (zie “Welke informatie ontvangen we?”), de doeleinden waarvoor de categorieën persoonsgegevens worden verzameld of gebruikt (zie “Hoe gebruiken we u persoonsgegevens?”), of die gegevens worden verkocht of doorgegeven en hoe lang we elke categorie persoonsgegevens van plan zijn te bewaren, of als dat niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen, naast andere informatie (zie “Gegevensbewaring”).
 • Het recht om u af te melden voor de verkoop of het doorgeven van uw persoonsgegevens  (d.w.z. om u af te melden voor de overdracht van persoonsgegevens aan derden tegen een bepaalde vergoeding of voor context-overschrijdende gedragsgerichte reclame). U kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies op onze website door te klikken op Mijn persoonsgegevens niet verkopen of doorgeven, ook op onze startpagina, en uw voorkeuren in te stellen.
 • Recht om het gebruik en de openbaarmaking van Gevoelige persoonsgegevens te beperken. C&W gebruikt Gevoelige persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan het leveren van de gecontracteerde diensten en voor toegestaan zakelijk gebruik krachtens de wet en verleent daarom dit recht niet en is niet verplicht om dit recht te verlenen.

Hoe u uw rechten inzake gegevensbescherming en privacy kunt uitoefenen

Als u een verzoek wilt indienen, raadpleeg dan de specifieke regionale informatie hieronder.

Inwoners van Californië, VS, kunnen ook toegang vragen tot persoonsgegevens, deze corrigeren of verwijderen door ons gratis nummer (+1-844-339-8836) te bellen of door het betreffende online aanvraagformulier in te vullen en in te dienen op ons online aanvraagportaal, waarvan hieronder de link. U kunt zelf of via een gemachtigde vertegenwoordiger een verzoek indienen. Als u ervoor kiest om een gemachtigde vertegenwoordiger een verzoek voor u te laten indienen, moet u het Agent Authorization Form (machtigingsformulier) invullen.

Toegang tot mijn gegevens

Verwijdermijn gegevens

Hoe we reageren op uw verzoeken betreffende uw rechten inzake gegevensbescherming en privacy

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevensbeschermings- en privacyrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy. 

We doen ons best om zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We bevestigen de ontvangst van elk verzoek dat we ontvangen. Als u inwoner van Californië bent, bevestigen we eerst de ontvangst van uw verzoek binnen 10 werkdagen en geven we binnen 45 kalenderdagen na ontvangst een inhoudelijk antwoord. Als we meer tijd nodig hebben (tot 90 dagen of het toegestane tijdsbestek), informeren we u schriftelijk over de reden en de verlengingsperiode. We kunnen u vragen om ons aanvullende informatie te verstrekken om onze verificatieprocedure te voltooien of om op uw verzoek te reageren. Afhankelijk van het verzoek is het misschien nodig dat u ten minste twee persoonsgegevens verstrekt die we al in ons bezit hebben, bijvoorbeeld uw e-mailadres en een bewijsstuk voor uw woonadres. We gebruiken deze informatie alleen voor het verifiëren van uw identiteit en het reageren op uw verzoek, waar we verplicht zijn om dit te doen. We verwijderen informatie die u ons verstrekt om uw identiteit te verifiëren na verwerking van uw verzoek, tenzij we wettelijk verplicht zijn om er een dossier van bij te houden. Alle informatie die we bewaren, wordt veilig beschermd in overeenstemming met onze algemene informatiebeveiligingspraktijken. We kunnen verzoeken krijgen waaraan we niet kunnen voldoen. We kunnen bijvoorbeeld verzoeken weigeren 

 • indien wettelijk vereist, 
 • wanneer we uw identiteit niet kunnen verifiëren, 
 • wanneer het voldoen aan uw verzoek de rechten van anderen in de weg zou staan, of wanneer dit nodig is om juridische vorderingen uit te oefenen of te verdedigen. 

Dit is geen uitgebreide lijst en we behouden ons het recht voor om uw verzoek in andere omstandigheden te weigeren. Als we uw verzoek weigeren, leggen we onze redenen voor de weigering uit.

Links naar andere websites

We kunnen koppelingen aanbieden naar websites die wellicht geen eigendom zijn van, worden beheerd door of anderszins in verband staan met C&W. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor wat externe entiteiten doen in verband met hun websites of online diensten, of hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens. In het bijzonder, tenzij expliciet vermeld, vertegenwoordigen wij deze websites of adverteerders niet en zijn we ook niet gemachtigd om namens hen verklaringen af te leggen. Raadpleeg de privacypraktijken van deze andere websites en online diensten voor meer informatie.

Wachtwoorden

Om u meer gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden, kunnen we u vragen om één of meer wachtwoorden in te stellen om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of secties op onze Website. U bent zelf verantwoordelijk voor de controle en het gebruik van elk wachtwoord dat u aanmaakt en we raden aan om geen oud wachtwoord te hergebruiken, maar een sterk wachtwoord aan te maken.

Herzieningen van deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen, of om te voldoen aan onze wettelijke vereisten. Wanneer we onze Privacyverklaring herzien, nemen we gepaste maatregelen om u op de hoogte te houden, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. We stellen u op de hoogte van eventuele wijzigingen in de Privacyverklaring die uw rechten wezenlijk wijzigen als en waar dit vereist is door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt door de datum bovenaan deze Privacyverklaring na te gaan.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Indien u een e-mail of e-mails van Cushman & Wakefield hebt ontvangen die u niet langer wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op via web.manager@cushwake.com

Als u nog vragen of zorgen hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via: 
Directeur Privacy
Legal, Risk en Compliance
1290 Avenue of the Americas
New York
NY 10104-6178
Verenigde Staten

U kunt ook als volgt contact met ons opnemen:

Cushman & Wakefield gebruikt cookies om internetverkeer te analyseren en onze klanten de beste ervaring op deze website te bieden. Sluit het venster om uw toestemming te bevestigen, of ga naar deze pagina voor meer informatie:
Cookie Notice

MORE OPTIONS
Akkoord en sluiten
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS