Cushman & Wakefield Employee Photo LA office Cushman & Wakefield Employee Photo LA office

Adatvédelmi Szabályzat

Utolsó frissítés dátuma: 17 May 2018

Korábbi verzió: 2012. június 29.

A weboldalt (a „Weboldal”) a Cushman & Wakefield Debenham Tie Leung Limited („C&W”, „mi”, „mienk” vagy „minket”) üzemelteti. 

Az Ön adatainak a védelme

Tudatában vagyunk annak, hogy személyes adatainak megadásakor bízik azok felelősségteljes kezelésében. Jelen Adatvédelmi értesítés ismerteti, hogy kik vagyunk, miként gyűjtjük, osztjuk meg és használjuk személyes adatait, valamint azt, hogy miként gyakorolhatja adatvédelmi jogait. 

Ez vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket jelen weboldalon át gyűjtünk, és azokra az esetekre is, amikor üzleti kapcsolatot  alakítunk vagy alakíthatunk ki Önnel (vagy szervezetével) mint beszállítóval, ügyféllel vagy üzleti partnerrel.

Mit csinálunk?

A Cushman & Wakefield világ egyik vezető ingatlanszolgáltató cége, amely több mint 70 országban, 51 000 alkalmazottal segíti a tulajdonosokat és befektetőket ingatlanuk értékének optimalizálásában. A Cushman & Wakefield az egyik legnagyobb ingatlanpiaci szolgáltatásokat nyújtó cég, amely alapvető szolgáltatásaiként iroda-bérbeadási, ingatlanüzemeltetési, pénzpiaci, létesítmény-gazdálkodási (C&W Services), globális kereskedelmi ingatlankezelési, befektetési és vagyonkezelési (DTZ Investors), projekt és fejlesztési, bérlő-képviseleti, valamint értékelési és tanácsadási szolgáltatásokat nyújt. Többet megtudhat rólunk, ha felkeresi weboldalunknak a Rólunk link alatt található részét.

Milyen adatokat gyűjtünk? 

A C&W-vel fennálló kapcsolata függvényében alapvetően az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat gyűjthetünk Önről:

Ön által önkéntesen megadott adatok

 • Weboldalon megadott adatok. Weboldalainkat felkeresheti úgy is, hogy semmit nem fed fel magáról. Azonban bizonyos esetekben megkérhetjük, hogy önkéntesen adjon meg néhány személyes adatot. Példa lehet erre, ha Ön szeretne feliratkozni e-mailjeinkre, szeretne kutatásokról olvasni, egy eseményen vagy egy időről időre általunk rendezett online fórumon részt venni, vagy ha regisztrál egy általunk biztosított online fiókra, vagy a weboldalon át kapcsolatba lép velünk (ezekben az esetekben az alábbi adatokat gyűjthetjük össze: név, e-mail cím, szervezet, ország, irányítószám, beosztás, telefonszám(ok), megjegyzésének vagy kérdésének részletei és felhasználóneve/jelszava). Amikor személyes adatokat kapunk Öntől, azokat biztonságosan, jogszerűen és tisztességes módon kezeljük. 
 • Állásra pályázók. Amikor valamilyen C&W munkalehetőség miatt veszi fel velünk a kapcsolatot, a toborzási folyamat részeként (majd ha az sikerrel jár, munkaviszonyának részeként) bizonyos adatokat gyűjtünk Önről. Ezekről további információkat a különálló Jelöltek adatvédelminyilatkozata részben talál.
 • Adatok, melyeket üzleti kapcsolat során gyűjtünk. Önhöz mint magánszemélyhez kapcsolódó adatokat gyűjthetünk és kezelhetünk (mint a weboldal felhasználójáról, vagy más formában), ha üzleti tevékenységet folytat a C&W-vel,  egy ügyfél vagy potenciális ügyfél nevében, vagy mint szállító, beszállító, tanácsadó, szakmai tanácsadó vagy egyéb harmadik személy, vagy azok nevében („Ügyfél-, Beszállítói vagy Üzleti Partner Adatok”). Ügyfél-, Beszállítói vagy Üzleti Partner adatokra példák:
 • C&W ügyfél, beszállító vagy üzleti partner kapcsolattartójának kapcsolattartási adatai (úgy mint név, munkahelyi telefonszám, üzleti cím, fénykép), többek között reklámcélú vagy egyéb C&W-eseményeken vagy versenyeken való megjelenés vagy részvétel érdekében; 
 • ügyfél, szállító vagy üzleti partner vagy képviselőik szerepéhez kötődő adatok (úgy mint beosztás, feladatkör, részleg, korábbi munkaviszonyra vonatkozó adatok, végzettség és tapasztalat); 
 • pénzügyi információk (úgy mint egy adott üzlethez kapcsolódó magánszemélyek pénzügyi számlainformációi) vagy az ilyen magánszemélyhez kapcsolódó ingatlan-tulajdonjogi adatok, amennyiben erre fizetés vagy szerződéses kötelezettség, illetve átvilágítás vagy hasonló célok teljesítése miatt van szükség; 
 • Biztonsági kamerák által készített felvételek/belépési jogosultság ellenőrzése. Biztonsági és rendvédelmi célokból, továbbá törvényes jogaink megállapításának, gyakorlásának vagy megvédésének, illetve az érintetett személyek létfontosságú érdekeinek a megóvása érdekében előfordulhat, hogy a C&W létesítményeiben biztonsági kamerákat és/vagy az épületbe történő belépésnél biztonsági eljárásokat alkalmazunk (amelybe beletartozik a látogatókról a biztonsági kamerák által készített felvételek és/vagy a látogatók személyes adatainak, például nevének vagy a belépés idején képviselt szervezetének kezelése).

Automatikusan gyűjtött adatok

Amikor felkeresi weboldalunkat, bizonyos adatokat automatikusan gyűjthetünk készülékéről. Néhány országban, beleértve az Európai Gazdasági Térség országait is, ezek az adatok a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében személyes adatnak minősülhetnek. Az automatikusan gyűjtött adatok közé tartozhat például az IP-cím, a készülék típusa, sütiazonosítók, a böngésző típusa, földrajzi elhelyezkedés (pl. ország vagy város szintjén) és egyéb technikai adatok. Adatokat gyűjthetünk arról, hogy készüléke miként lépett kapcsolatba weboldalunkkal, beleértve a felkeresett oldalakat és a linkeket, amelyekre rákattintott. Ezeknek az adatoknak a gyűjtése lehetővé teszi az oldalunkat felkereső látogatók jobb megértését, azt, hogy honnan érkeznek és weboldalunk milyen tartalma érdekli őket. Ezeket az adatokat belső elemzésre, valamint a weboldalunk  minőségének, az ott található információk valamint a weboldal által biztosított felhasználói élményjavítására használjuk fel. Néhány ilyen adat gyűjtésére sütik és más, hasonló követő technológiák – többek között webjelzők – használatával kerülhet sor. Az általunk használt sütikről, a használat céljairól, valamint a felhasználás módosítási lehetőségeiről többet megtudhat, ha felkeresi aSütikről szóló értesítést.

Külső forrásokból megszerzett adatok

• A különböző szabályozásoknak való megfelelés érdekében, illetve azért, hogy a belső előírásaink szerinti háttérellenőrzéseket el tudjuk elvégezni (ahol ez engedélyezett és a vonatkozó törvénnyel összhangban áll), esetenként külső forrásból (úgy mint hitelképesség-ellenőrző adatbázisokból, politikai közszereplők nyilvántartásából, kormány által nem kívánatosnak nyilvánított személyek nyilvántartásából, szankciókkal és tevékenységi eltiltásokkal kapcsolatos listákból, munkáltatójától, az ingatlanszektor más szereplőitől, mint például ingatlanügynököktől, vevőktől, beszállítóktól, kölcsönfelvevőktől, hitelezőktől, építészektől, mérnököktől, felmérőktől, fejlesztőktől, tulajdonosoktól, bérlőktől és pénzügyi intézményektől valamint online adatbázisokból és nyilvántartásokból) kapunk személyes adatokat Önről. Ezeket az adatokat csak akkor szerezzük meg, ha ellenőriztük, hogy a harmadik személy vagy rendelkezik az Ön hozzájárulásával, illetve ha az Ön személyes adatait előttünk feltárni jogosult vagy köteles. A harmadik személyektől gyűjtött adatok közé tartozhat például, hogy sor került-e Önnel szemben bármilyen hatósági intézkedésre vagy jogi eljárásra. A kapott adatokat az Önről készült nyilvántartásunk karbantartására és pontosságának javítására vagy arra használjuk, hogy felmérjük az Önnel és/vagy szervezetével fennálló vagy lehetséges kapcsolatból eredő kockázatokat. 

Különleges személyes adatok

• Néhány adat, amit Önnek vagy szervezetének átvilágítása során Ön megad vagy külső forrásból mi megszerzünk (ahol erre lehetőség van, és a vonatkozó törvénnyel összhangban áll) különleges adatnak minősülhet. Ilyen például a büntetett előélet, politikai tevékenysége vagy vallási hovatartozása (pl. annak megállapítása során, hogy Ön politikai közszereplőnek számít-e). Ezekre az adatokra a ügyfelek  iparágban szokásos azonosítása céljából van szükség, valamint azért, hogy a vonatkozó törvényekkel összhangban felmérjük az Önnel vagy szervezetével mint lehetséges ügyféllel vagy beszállítóval kialakítandó kapcsolat kockázatait. 

Megadhat nekünk egészségi állapotával kapcsolatos adatokat is, hogy elősegítse a létesítményeink és/vagy eseményeink megközelíthetőségéhez szükséges változtatások elvégzését.

Amennyiben más személyekről ad meg adatokat, igazolnia kell, hogy azok kijelölték Önt, hogy a nevükben eljárjon, továbbá, hogy azonosította számukra a C&W-t,  tájékoztatta őket az adatkezelés céljairól (ahogy azt jelen Adatvédelmi értesítés tartalmazza), és hogy Ön megszerezte a személyes adataik kezeléséhez szükséges hozzájárulásokat. Előfordulhat, hogy amikor először kapcsolatba lépünk velük, tájékoztatjuk őket, hogy honnan kaptuk meg adataikat. 

Hogyan használjuk fel személyes adatait?

Személyes adatait a következő célokból használhatjuk fel (vagy a gyűjtés idején megadott célokból):

 • online fiók létrehozása és kezelése (ha van ilyen), online szolgáltatás biztosítása, beleértve az online fórumokban való részvétel lebonyolítását, valamint weboldal- és rendszer-adminisztráció;
 • weboldalunk (oldalaink), termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése;
 • a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átvilágítási céllal, pénzügyi, jóhírnévvel kapcsolatos, hitel- vagy biztosítási kockázatok felmérésére, ami az Önnel vagy az Ön szervezetével fennálló vagy potenciális kapcsolatokból adódhat és/vagy a szükséges pénzmosás elleni ellenőrzések elvégzéséhez;
 • az ön vagy szervezete részére az Ön által kért adatok, termékek és szolgáltatások biztosítása, valamint számlázások és fizetések kezelése;
 • szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás, az Öntől érkezett üzenetek kezelése és visszajelzések kérése;
 • részvételének lebonyolítása az olyan eseményeken/versenyeken, amelyeken regisztrált illetve amelyekre benevezett;
 • az ingatlanpiaci szektor trendjeinek azonosítása;
 • annak biztosítása, hogy az általunk kínált tartalom, szolgáltatás és hirdetés az Ön (vagy szervezetének) igényeire és érdeklődésére legyen szabva, valamint üzletfejlesztési célokból;
 • hogy közvetlenül vagy megbízottainkon át, postai úton, telefonon, faxon, e-mailben, SMS-ben vagy más elektronikus üzenet formájában kapcsolatba lépjünk Önnel ajánlatokkal, szolgáltatásokkal vagy érdeklődésére esetlegesen számot tartó információkkal (így többek között más szervezetek áruiról és szolgáltatásairól szóló információkkal) kapcsolatban. Amennyiben nem kíván marketing tájékoztatást kapni tőlünk, kérjük, jelezze ezen szándékát a regisztráció során a kapcsolattartási nyomtatványon vagy lépjen kapcsolatba velünk a jelen Adatvédelmi értesítés alján található módokon. Ha a jogszabály ezt előírja,  a direkt marketing anyagok küldése előtt beszerezzük az erre vonatkozó beleegyezését.

Kikkel osztjuk meg személyes adatait?

Személyes adatainak közlésére az alábbi kategóriákba tartozó címzettekkel kerülhet sor:

 • a vállalatcsoportunkba tartozó olyan társaságokkal vagy olyan társvállalatokkal, külső szolgáltatókkal és partnerekkel:
 • akik adatfeldolgozó szolgáltatást nyújtanak nekünk (például weboldalunk vagy más IT infrastruktúránk biztosításához, funkcionalitásához vagy a biztonság javításához szükséges támogatást végzik, segítenek átvilágítási ellenőrzéseket elvégezni, marketing, analitikai vagy kutatási feladatokat végeznek a nevünkben, vagy általánosságban illetve egy adott megbízás tekintetében biztosítanak támogatást az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások során; 
 • akikkel közös promóciós eseményeket szervezünk (annak érdekében, hogy Ön ne kapjon azonos eseményről több forrásból érkező direkt marketing anyagot); vagy 
 • csoportvállalatok vagy társvállalatok esetében, akik egyébként a jelen Adatvédelmi értesítésben leírtak vagy a személyes adatok összegyűjtésének idején Önnel ismertetett célból kezelnek és dolgoznak fel személyes adatokat. A vállalatcsoport azon tagjairól, társvállalatokról és külső szolgáltatókról, akik személyes adatait kezelhetik vagy feldolgozhatják, kérés esetén további információkat kaphat (beleértve azt is, hol működnek). Ehhez vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi „Kapcsolatfelvétel” fejlécben megadott módokon. 
 • ügyfeleinknek illetve a beszerzési/versenytárgyalásos eljárások résztvevőinek, olyan ügyletekkel és eljárásokkal kapcsolatban, amelyben ön is részt vesz. 
 • bármely illetékes bűnüldöző szervvel, hatósággal, bírósággal vagy egyéb harmadik személlyel, amikor úgy véljük, hogy a közlésre (i) a vonatkozó törvények vagy szabályozások értelmében, (ii) törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében, (iii) az Ön vagy más személyek létfontosságú érdekei védelmében van szükség;
 • tényleges vagy lehetséges vevővel (és annak megbízottjaival valamint tanácsadóival), a vállalkozásunk bármely részét érintő felvásárlási, egyesülési, akvizíciós ajánlattal kapcsolatban, feltéve, ha tájékoztatjuk a vevőt, hogy személyes adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi értesítésben megadott célokra használhatja fel;
 • bármely más személlyel, az Ön közlésre vonatkozó beleegyezésével.

Személyes adatok kezelésének jogalapja

Az Európai Unió adatvédelmi szabályainak megfelelően a fentiek szerinti személyes adatok gyűjtésének és kezelésének jogalapja függ az érintett személyes adatoktól és az adatgyűjtés egyedi körülményeitől. 

Azonban a személyes adatokat általában Öntől csak akkor gyűjtjük, ha (i) a személyes adatokra az Önnel létrejött szerződés teljesítéséhez van szükség, (ii) a kezelés jogos érdekünkben áll és azt nem írják felül az Ön jogai, vagy (iii) ehhez rendelkezünk az Ön beleegyezésével. Néhány esetben jogi kötelezettségünk lehet személyes adatainak megszerzése, vagy más módon lehet szükségünk személyes adataira az Ön vagy más személyek létfontosságú érdekeinek védelmében.

Különleges személyes adatainak kezelésére az alábbiak szerint kerül sor: (i) az iparágban szokásos ügyfél-azonosítási ellenőrzések során a jogszabály által előírt módon, (ii) azon az alapon, hogy az adatkezelésre lényeges közérdek miatt van szükség, (iii) az Ön kifejezett beleegyezésével, (iv) jogi követelések megállapítása, érvényesítése vagy védelme érdekében.

‬Önnek lehetősége van arra, hogy ne adjon meg személyes adatokat. Mivel azonban ‒ellenkező értelmű jelzés hiányában ‒  az általunk kért adatok az Önnel vagy az Ön szervezetével létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez és/vagy az Önnek vagy szervezetének nyújtandó szolgáltatások teljesítéséhez szükségesek,  az adatok megadásának elmulasztása hátráltatja a szerződéskötési folyamatot és/vagy az érintett szolgáltatások biztosítását.

Amennyiben személyes adatait jogos érdekeink (vagy harmadik személy jogos érdekei érvényesítéséhez gyűjtjük és használjuk fel, ezek az érdekek általában a következők: Önnek szóló szolgáltatás biztosítása, kérdéseinek megválaszolása, weboldalunk (oldalaink) fejlesztése, marketing célok, illetve illegális tevékenységek felderítése vagy megelőzése. 

Tekintettel arra, személyes adatait a vállalkozások között folytatott tevékenységekkel kapcsolatban kezeljük, valamint figyelemmel az azok védelme érdekében tett intézkedésekre (beleértve a lenti „Hogyan óvjuk személyes adatait” [illessze be a hivatkozást] fejléc alatt foglaltakat is), jogos érdekeinket nem múlja felül az Ön egyéni jogaira és szabadságára vonatkozó esetleges sérelem. A fentieken túl egyéb jogos érdekeink is lehetnek, és adott esetben ezeket a jogos érdekeket megfelelő időben tudomására hozzuk.

Ha a személyes adatai gyűjtésének és felhasználásának jogalapját illetően bármilyen kérdése van vagy további információkra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a lenti „Kapcsolatfelvétel” [illessze be a hivatkozást] fejlécben megadott módokon.

A személyes adatok védelme

Megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmazunk az Önről összegyűjtött és kezelt személyes adatok védelme érdekében. Az általunk alkalmazott intézkedések a személyes adatainak kezelésével járó kockázatnak megfelelő szintű adatbiztonságot kínálnak. Ügyelünk arra, hogy személyes adatokhoz csak azok férjenek hozzá, akiknek erre feladataik és munkakörük miatt szükségük van, illetve olyan harmadik személyek, akik szolgáltatást biztosítanak számunkra vagy akiknek a hozzáféréshez más okból fűződik jogos érdekük (lásd a fenti „Kikkel osztjuk meg személyes adatait?” fejlécet). Amikor engedélyezzük harmadik fél számára a személyes adatokhoz való hozzáférést, megfelelő intézkedéseket teszünk azért, hogy az információkat jelen Adatvédelmi értesítésnek megfelelően használjuk, és az információk biztonsága és titkossága megmaradjon. 

Nemzetközi adattovábbítás

Személyes adatait lakóhelyétől eltérő más országokba is továbbíthatjuk, és ott kezelhetjük. Ezek az országok az Ön országától eltérő adatvédelmi jogszabályokkal rendelkezhetnek (és adott esetben gyengébb védelmet kínálhatnak).

Weboldalunk szerverei az Egyesült Államokban találhatók, vállalatcsoportba tartozó társaságok, társvállalataink és a harmadik személy szolgáltatók pedig az egész világban működnek. Ez azt jelenti, hogy összegyűjtött személyes adatainak kezelésére bármelyik országban sor kerülhet. Például harmadik személy által működtetett ügyfélkapcsolat-kezelő platformot használunk, ami a személyes adatokat az Egyesült Államokban kezeli.

Személyes adatainak jelen Adatvédelmi értesítéssel megegyező védelme érdekében azonban intézkedéseket vezettünk be. Ennek részét képezi például, hogy a harmadik személy szolgáltató regisztrál ‒ az általános adatvédelmi rendelet 45. cikkének megfelelő ‒ EU-USA Adatvédelmi pajzs rendszerében. A személyes adatainak biztosított védelemről kérés esetén további információkat kaphat. Ehhez vegye fel velünk a kapcsolatot a lenti „Kapcsolatfelvétel” [illessze be a hivatkozást] fejlécben megadott módokon.

Adatmegőrzés

Az Önről gyűjtött személyes adatokat akkor őrizzük meg, ha ahhoz jogos üzleti érdekünk fűződik. Ha Ön ügyfél vagy beszállító (vagy ügyfél illetve beszállító képviselője), az adatokat addig őrizzük meg, ameddig az a szolgáltatás teljesítéséhez, a vonatkozó jogi, adózási és számviteli előírásoknak való megfeleléshez és szükség esetén jogi követelések megállapításához, érvényesítéséhez vagy megvédéséhez  szükséges. 

Amikor személyes adatainak a kezelésére vonatkozó jogos üzleti igényünk már nem áll fenn, azokat vagy töröljük vagy álnevesítjük, vagy ha ez nem lehetséges (például azért, mert személyes adatait archívumban őrizzük), akkor személyes adatait biztonságosan tároljuk és elszigeteljük bármely egyéb adatkezelési művelettől, amíg lehetőség nem nyílik az adattörlésre. 

Az Ön adatvédelmi jogai

Ahol az európai adatvédelmi törvények vannak hatályban, az alábbiakhoz van joga:

 • Ha szeretne személyes adataihoz hozzáférni, vagy azokat javítani, frissíteni vagy töröltetni, ezt bármikor megteheti, ha felveszi velünk a kapcsolatot a lenti „Kapcsolatfelvétel” fejlécben megadott módokon. 
 • Ezeken felül Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, vagy kérheti személyes adatai hordozhatóságát. Ezeket a jogait szintén úgy gyakorolhatja, hogy felveszi velünk a kapcsolatot a lenti „Kapcsolatfelvétel” [illessze be a hivatkozást] fejlécben megadott módokon.
 • Jogában áll bármikor leiratkozni az Önnek küldött marketing anyagokról. Ezen jogát a marketing e-mailben található „leiratkozás” („unsubscribe”) vagy „kimaradás” („opt-out”) feliratra való kattintással gyakorolhatja, vagy ha e-mailt küld nekünk a web.manager@cushwake.com címre. A marketing egyéb formáiról (például postai úton küldött vagy telemarketingről) való leiratkozáshoz kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a lenti „Kapcsolatfelvétel” fejlécben megadott módokon.
 • A fentiekhez hasonlóan, ha az Ön hozzájárulásával gyűjtöttük és kezeljük személyes adatait, hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A beleegyezés visszavonása nem lesz hatással a visszavonás előtti kezelés jogszerűségére, és nem befolyásolja személyes adatainak a beleegyezésen kívüli egyéb jogalapon történő kezelését.

Személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban‬ jogában áll‬ panaszt tenni az adatvédelmi hatóságoknál‬. További információkért, kérjük, forduljon a helyi adatvédelmi hatósághoz.‬‬‬‬‬‬

A magánszemélyektől érkezett, adatvédelmi jogaik gyakorlására vonatkozó kérelmeket az adatvédelmi törvényekkel összhangban válaszoljuk meg. 

Más weboldalakra történő hivatkozások 

Weboldalaink tartalmazhatnak más weboldalakra is mutatható linkeket. Nem vagyunk felelősek ezeknek a weboldalaknak a tartalmáért vagy adatvédelmi szabályzataiért azzal kapcsolatban, hogy miként kezelik felhasználóik adatait. Így különösen ‒ ellenkező értelmű és egyértelmű jelzés hiányában ‒, nem vagyunk ezen a weboldalak vagy hirdetők megbízottai, és nem vagyunk jogosultak nevükben nyilatkozatot tenni. Ilyen esetben mindig célszerű megismerni az harmadik felek adatvédelmi gyakorlatát. 

Jelszavak 

Annak érdekében, hogy személyre szabott szolgáltatást tudjunk kínálni Önnek, megkérhetjük egy vagy több jelszó megadására, mellyel hozzáférést nyerhet bizonyos szolgáltatásokhoz vagy a weboldal bizonyos részeihez. Kizárólag Ön felelős az egyes megadott jelszavak ellenőrzéséért és felhasználásáért, és javasoljuk, hogy ne használja újra régi jelszavát, hanem készítsen új és biztonságosabb változatot.

Jelen Adatvédelmi értesítés frissítései 

A jogi, műszaki vagy üzleti  változásokra tekintettel a jelen Adatvédelmi értesítés időről időre frissülhet. Az Adatvédelmi értesítés frissítésekor megfelelő lépéseket teszünk az Ön tájékoztatása érdekében, az elvégzett változtatások jelentőségével összhangban. Amennyiben vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírják, az Adatvédelmi értesítés lényeges módosítása előtt minden esetben megszerezzük beleegyezését. 

Megtekintheti az Adatvédelmi értesítés legutolsó frissítésének dátumát, ha ellenőrzi a jelen Adatvédelmi értesítés tetején található „utolsó frissítés” dátumát. 

Kapcsolatfelvétel 

Amennyiben a korábban a Cushman & Wakefieldtől kapott e-maileket, és a jövőben nem szeretne kapni, kérjük írjon erre a címre: web.manager@cushwake.com. Amennyiben más kérdése vagy aggálya merül fel személyes adatai felhasználásával kapcsolatban, kérjük, írjon erre a címre: privacyemea@cushwake.com. Ha Ön Németországban tartózkodik, akkor lépjen kapcsolatba a C&W németországi adatvédelmi tisztviselőjével (DPO). Németországi DPO-nk elérhetőségét itt találja. ‬‬‬

Személyes adatai adatkezelője a Cushman & Wakefield csoport azon tagja, amellyel (i) Ön vagy szervezete  beszállítóként vagy ügyfélként jogviszonyban áll, (ii) Ön vagy szervezete  jogviszony létrehozását tervezi, és/vagy (iii) egy adott Cushman & Wakefield weboldal felhasználójaként kapcsolatba lépett.

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS