Cushman & Wakefield Employee Photo LA office Cushman & Wakefield Employee Photo LA office

Zásady Ochrany Osobních Údajů

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Naposledy aktualizováno: Leden 2023
Předchozí verze: Červenec 2022

Tyto webové stránky (dále jen „webové stránky“) provozuje společnost Cushman & Wakefield Debenham Tie Leung Limited jménem nás samotných, společností naší skupiny, mezinárodních partnerství a přidružených organizací (dále jen „C&W“, „my“, „naše“ nebo „nás“).

Ochrana vašich osobních údajů
Uvědomujeme si, že když nám poskytujete svoje osobní údaje, důvěřujete nám, že jednáme odpovědně. Toto oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, kdo jsme, jak shromažďujeme, sdílíme a používáme osobní údaje o vás a jak můžete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů.

Týká se osobních údajů, které shromažďujeme prostřednictvím webových stránek, nebo když vstupujeme do vztahu nebo potenciálního vztahu s vámi (nebo vaší organizací) jako s dodavatelem, zákazníkem nebo obchodním partnerem.

Čím se zabýváme?
Společnost Cushman & Wakefield je přední světová společnost poskytující realitní služby, která pomáhá nájemníkům a investorům optimalizovat hodnotu jejich nemovitostí. Společnost Cushman & Wakefield je jednou z největších světových komerčních realitních společností, která poskytuje základní služby v oblasti leasingu pro agentury, služby týkajících se aktiv a kapitálových trhů, služby pro zařízení, globální služby pro nájemce, správu investic a aktiv (investoři DTZ), projektové služby a služby pro vývoj, zastupování nájemců a oceňování a poradenství (dále jen „služby“). Více informací se dozvíte v části O nás na našich webových stránkách.

Jaké informace dostáváme?
„Osobní údaje“ získáváme, abychom vám mohli poskytovat naše služby. Osobní údaje jsou údaje, které zahrnují osobní identifikátor, nebo údaje, které identifikují vás nebo domácnost, vztahují se k vám nebo domácnosti, popisují vás nebo domácnost, mohly by s vámi nebo domácností být důvodně spojeny nebo by s vámi nebo domácností mohly být přímo či nepřímo propojeny. Osobní údaje zahrnují informace, které nám poskytnete, které shromažďujeme automaticky a které získáváme od třetích stran. V závislosti na vašem vztahu se společností C&W můžeme obdržet: 

Osobní identifikátory
Shromáždili jsme a můžeme i nadále shromažďovat osobní identifikátory, včetně jména, poštovní adresy, online identifikátoru, adresy internetového protokolu, e-mailové adresy, telefonního čísla a dalších podobných identifikátorů.

V určitých situacích vás můžeme požádat, abyste nám dobrovolně poskytli některé osobní identifikátory. O tento typ informací vás můžeme požádat například, když navštívíte naše webové stránky. Může se jednat o situaci, kdy projevíte zájem o odběr e-mailů od nás, nebo o nějaký výzkum, nebo návštěvu události, nebo o účast v jakémkoli online fóru, které čas od času poskytujeme, nebo pokud si zaregistrujete jakýkoliv online účet, který vám poskytneme, nebo když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek (v takových případech shromáždíme údaje jako jméno, e-mailová adresa, organizace, země, poštovní směrovací číslo, název pracovního místa, telefonní číslo(a), údaje o komentáři nebo dotazu a uživatelské jméno/heslo).

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme shromažďovat osobní identifikátory spojené s vaším zařízením, včetně vaší IP adresy, typu zařízení a ID souboru cookie a dalších informací o používání. 

Informace o aktivitě na internetu a v síti
Shromažďujeme a můžeme i nadále automaticky shromažďovat údaje o tom, jak vaše zařízení interagovalo s naší webovou stránkou, včetně stránek, které jste navštívili, a odkazů, na které jste klikli. Můžeme také shromažďovat informace o typu prohlížeče.

Nahrávky kamerového systému (CCTV)/kontrola přístupu do budovy
V prostorách společnosti C&W používáme a můžeme i nadále používat CCTV a/nebo uplatnit postupy kontroly přístupu do budovy (což zahrnuje nahrávky CCTV návštěvníků a/nebo shromažďování osobních údajů jako jméno, zastupovaná organizace a čas přístupu), a to pro bezpečnostní účely a pro vymáhání zákonů, abychom tak uplatnili, stanovili nebo ochránili zákonná práva nebo zásadní zájmy jakékoliv osoby.

Profesní informace nebo informace související se zaměstnáním
Shromažďujeme a můžeme i nadále shromažďovat informace, které se uživatelé mohou rozhodnout poskytnout o svém zaměstnaneckém stavu nebo zaměstnavateli.

Informace o uchazečích o zaměstnání
Když nás kontaktujete v souvislosti s pracovními možnostmi u společnosti C&W, shromáždíme v rámci náborového procesu určité údaje (a, pokud uspějete, v rámci zaměstnání). Více se o tom dozvíte v našem samostatném oznámení o ochraně osobních údajů uchazečů.

Informace, které obdržíme, když s námi vy nebo vaše firma obchodujete
Smíme shromažďovat a zpracovávat údaje týkající se vás jako jednotlivce, když obchodujete se společností C&W jako zákazník nebo potenciální zákazník (včetně případů, kdy společnost C&W působí jako manažer jménem vlastníka budovy) nebo jako zástupce prodejce, dodavatele, konzultanta, odborného poradce nebo jiné třetí strany (dále jen „údaje zákazníka, prodejce nebo obchodního partnera“). Příkladem údajů zákazníka, prodejce nebo obchodního partnera jsou:

 • kontaktní údaje kontaktního místa pro zákazníka, prodejce nebo obchodního partnera společnosti C&W (například jméno, obchodní telefonní čísla, firemní adresa, e-mailová adresa, fotografie), včetně za účelem účasti na propagační nebo jiné události nebo soutěži společnosti C&W;
 • údaje týkající se role zákazníka, prodejce nebo obchodního partnera nebo jejich zástupců (jako název pracovní pozice, odpovědnosti, oddělení, historie zaměstnání, kvalifikace a zkušenosti);
 • finanční údaje (jako údaje o finančním účtu o jednotlivcích propojených s konkrétním podnikem) nebo údaje o vlastnictví nemovitosti vztahující se k těmto jednotlivcům, pokud je to zapotřebí k vyžádání platby nebo plnění smluvních povinností nebo k právnímu auditu nebo souvisejícím účelům.

Informace, které získáváme ze zdrojů třetích stran
S cílem dodržet různé předpisy nebo prověřovat zázemí v souladu s našimi interními požadavky (v přípustných případech a v souladu s příslušnými právními předpisy) můžeme někdy získávat osobní údaje o vás ze zdrojů třetích stran. Těmi mohou být databáze úvěrů, databáze politicky exponovaných osob, vládou odmítnutých stran, sankcí a seznamy sledování, zaměstnavatelé, ostatní strany v oboru nemovitostí, jako jsou realitní zástupci, kupující, prodejci, dlužníci, věřitelé, architekti, inženýři, geometři, developeři, vlastníci pozemků, nájemci a finanční instituce, jakož i databáze z online zdrojů a veřejných rejstříků.

Takové údaje si opatříme pouze tehdy, když si ověříme, že tyto třetí strany buď mají váš souhlas, nebo jim je jinak právně dovoleno či je od nich požadováno, aby nám vaše osobní údaje sdělili. Typy údajů, které od třetích stran shromažďujeme, zahrnují například údaje o tom, zda jste byli předmětem regulačního opatření nebo soudního řízení. Obdržené údaje používáme k tomu, abychom udržovali a zlepšovali přesnost záznamů, které o vás uchováváme, a abychom vyhodnotili jakákoliv rizika, která vyplývají z jakéhokoliv vztahu nebo potenciálního vztahu s vámi a/nebo vaší organizací.

Informace, které dostáváme jako poskytovatel služeb
Informace týkající se vás jako jednotlivce můžeme obdržet a zpracovávat, když poskytujeme služby jménem našich zákazníků (včetně případů, kdy společnost C&W působí jako manažer jménem vlastníka budovy).  V této souvislosti zpracováváme (např. shromažďujeme, používáme a sdílíme) vaše osobní údaje pouze jako poskytovatel služeb, včetně toho, jak je tento pojem definován podle platných právních předpisů, a pouze pro účely našeho obchodního vztahu s naším zákazníkem.  Mezi příklady těchto informací patří:  
kontaktní údaje (například jméno, telefonní číslo, adresa, e-mailová adresa, fotografie);
obrázky z průmyslových kamer a související monitorovací informace z bezpečnostních důvodů;
informace o zaměstnání (jako je pracovní pozice, oddělení, výplatní pásky);
finanční údaje (například související se zpracováním nájemného a kvalifikacemi nájemce);
informace, které získáváme ze zdrojů třetích stran (včetně výše popsaných informací). 

Doporučujeme vám, abyste si v těchto kontextech přečetli zásady ochrany osobních údajů vlastníků budov / našich zákazníků, kde naleznete více informací o jejich zpracování vašich údajů. 

Citlivé osobní údaje
Některé informace, které poskytnete nebo které získáme ze zdrojů třetích stran (pokud to povolují platné zákony a v souladu s nimi) v souvislosti s prováděním právního auditu vás nebo vaší organizace, mohou spadat do podkategorie nazvané „citlivé osobní údaje“ nebo podobně, jak je definováno určitými zákony. To může zahrnovat informace, jako jsou odsouzení za trestné činy, která se vás týkají, nebo podrobnosti o vašich politických aktivitách nebo náboženských příslušnostech (např. v kontextu zjištění, zda jste politicky exponovaná osoba). Tyto údaje potřebujeme, abychom mohli provádět kontroly podle principu „poznejte protistranu“, a v souladu s příslušnými právními předpisy k jiným posouzením rizik v souvislosti se spoluprací s vámi nebo vaší organizací jako s potenciálním zákazníkem nebo dodavatelem.
Můžete nám také poskytnout údaje o zdravotním stavu, které nám pomáhají zajistit dostupnost prostor a/nebo přístup na události.
Citlivé osobní údaje nepoužíváme k jiným účelům než k poskytování smluvně sjednaných služeb. 

Závěry vyvozené z výše uvedených informací
Můžeme vyvozovat závěry z výše uvedených informací, včetně osobních identifikátorů, informací o síti, profesních informací nebo informací týkajících se zaměstnání a obecného umístění; vytváření propagačního obsahu; nabízení služeb; a obchodní rozvoj.

Informace, které poskytnete o ostatních
Pokud nám poskytnete údaje o jiné osobě, potvrzujete, že vás tato osoba pověřila tím, abyste za ni jednali, a že jste ji informovali o naší identitě a účelech (jak je stanoveno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů), pro které budou její údaje zpracovány, a že jste získali veškeré nezbytné souhlasy se zpracováním osobních údajů této osoby. Při prvním kontaktu můžeme této osobě sdělit, odkud jsme údaje získali.

Jak používáme vaše osobní údaje?
Osobní údaje přijímáme, shromažďujeme, používáme, zpracováváme a ukládáme za účelem poskytování našich služeb. To zahrnuje:

 • vytvoření a správu záznamů o vašem online účtu (pokud existuje);
 • abychom vám mohli poskytovat online služby, včetně usnadnění vaší účasti na diskusním fóru, a pro správu webových stránek a systému; abychom vylepšili naše webové stránky a naše produkty a služby;
 • pro účely právního auditu dle platných zákonů, abychom stanovili finanční rizika, rizika související s pověstí, úvěry a pojištěním, která vyplývají ze vztahu nebo potenciálního vztahu s vámi/vaší organizacím, a abychom mohli provádět veškeré nutné kontroly proti praní špinavých peněz;
 • abychom mohli vám/vaší organizaci poskytnout informace nebo produkty a služby, které jste požadovali, a pro účely fakturování a platby;
 • za účelem zasílání sdělení souvisejících se službami, vyřizování sdělení, která nám zasíláte, a požadování zpětné vazby; usnadnění vaší účasti na akcích nebo soutěžích, do kterých jste se zaregistrovali / zapojili;
 • abychom vás mohli kontaktovat přímo prostřednictvím našich agentů poštou, telefonicky, faxem, e-mailem, SMS zprávou nebo jinou službou pro elektronické zprávy s nabídkou produktů a služeb nebo informací, které by vás mohli zajímat (včetně informací o produktech a službách jiných organizací). V souladu s platnými právními předpisy se k marketingu můžete kdykoli přihlásit/odhlásit;
 • k provádění analýz osobních údajů, které jsme shromáždili;
 • k ověření vaší totožnosti, když nás kontaktujete, podáte žádost nebo přistoupíte ke svému online účtu;
 • abychom zabránili podvodným, zakázaným nebo nezákonným činnostem a prosadili naše podmínky poskytování služeb; a
 • abychom splnili zákonné požadavky nebo uplatnili, stanovili nebo bránili naše zákonná práva nebo ochránili životně důležité zájmy jakékoli osoby.  

Některé z těchto údajů mohou být shromažďovány pomocí souborů cookies a podobných technologií sledování, včetně webových signálů. Další informace o typech souborů cookie, které používáme, a o tom, proč a jak můžete soubory cookie spravovat, naleznete v naší směrnici o používání souborů cookie.

Jak sdílíme vaše osobní údaje?
Osobní údaje zpřístupňujeme pouze s vaším souhlasem nebo následujícím kategoriím příjemců (s výhradou vašeho předchozího souhlasu, pokud to vyžadují platné zákony):

 • našim společnostem skupiny nebo přidruženým subjektům, poskytovatelům služeb třetích stran a partnerům
  • kteří nám poskytují službu zpracovávání údajů (například nám pomáhají spravovat webovou stránku, či jinou IT infrastrukturu, zajišťovat její funkčnost nebo zlepšovat její zabezpečení, asistují nám při provádění právních auditů, marketingu, analýz nebo našim jménem provádějí výzkumy za účelem zlepšení poskytování služeb našim klientům v obecném smyslu nebo u konkrétní zakázky); 
  • s nimiž organizujeme propagační akce (za účelem zajištění, že neobdržíte přímé marketingové informace o akci z více zdrojů); nebo 
  • v případě společností skupiny nebo přidružených subjektů, které jinak zpracovávají osobní informace pro účely, které jsou popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo které jsou vám oznámeny při sběru vašich osobních informací. Další informace o společnostech naší skupiny, přidružených subjektech a
  • poskytovatelích služeb třetích stran, kteří mohou zpracovávat vaše osobní údaje, (včetně jejich sídel) vám poskytneme na požádání. Kontaktní údaje jsou uvedené níže pod nadpisem Jak nás kontaktovat.
 • našim klientům a účastníkům nabídkového řízení, ve vztahu k nabídkám a transakcím, které se vás týkají;
 • našim reklamním, marketingovým a analytickým partnerům třetích stran za účelem poskytování cílené reklamy a analýz prostřednictvím souborů cookie třetích stran nebo jiných online sledovačů.  Sdílení těchto informací s třetími stranami může představovat prodej nebo sdílení pro cílenou reklamu, jak je definováno platnými zákony.  Pokud jste rezidentem Kalifornie, přečtěte si prosím níže část „Vaše práva na ochranu údajů a soukromí“, kde naleznete informace o tom, jak se odhlásit z tohoto prodeje/sdílení.
 • příslušnému orgánu činnému v trestním řízení, regulačnímu nebo vládním úřadu, soudu nebo jiné třetí straně, když se domníváme, že je zpřístupnění nezbytné (i) podle příslušných právních předpisů nebo nařízení, (ii) pro uplatnění, stanovení nebo ochranu našich zákonných práv nebo (iii) k ochraně našich životně důležitých zájmů nebo takových zájmů jiné osoby; a
 • skutečnému nebo potenciálnímu kupujícímu (a jeho zástupcům a poradcům), potenciálním investorům nebo poskytovatelům odborných služeb v souvislosti se skutečným nebo navrhovaným nákupem, fúzí nebo akvizicí jakékoli části našeho podniku nebo reorganizací našeho podniku, a to za předpokladu, že budeme informovat kupujícího, že musí používat vaše osobní údaje pouze pro účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Právní základ pro zpracování osobních údajů
Podle příslušných právních předpisů o ochraně údajů a na základě vaší jurisdikce, bude náš právní základ pro shromažďování a používání výše uvedených osobních údajů záviset na příslušných osobních informacích a na konkrétním kontextu, v němž je shromažďujeme.
Za normálních okolností ale od vás shromažďujeme osobní údaje pouze v případě, (i) když potřebujeme osobní údaje k uzavření smlouvy s vámi nebo (ii) pokud je zpracování v našem oprávněném obchodním zájmu a nemají před tímto zájmem přednost vaše zájmy na ochranu údajů nebo základní práva a svobody (iii) pokud k tomu máme vás souhlas. V některých případech můžeme mít také zákonnou povinnost shromažďovat od vás osobní údaje nebo můžeme mít jinou potřebu osobních údajů k ochraně vašich životních zájmů nebo takových zájmů jiných osob.

Pokud zpracováváme vaše citlivé osobní údaje, činíme tak: (i) v souvislosti s kontrolami za účelem poznání své protistrany, jak to vyžadují příslušné právní předpisy; (ii) na základě toho, že zpracování je nezbytné z důvodů významného veřejného zájmu; (iii) na základě vašeho výslovného souhlasu; nebo (iv) abychom mohli stanovit, uplatňovat nebo hájit právní nároky.

Můžete se rozhodnout, že nám své osobní údaje neposkytnete. Pokud však není uvedeno jinak, informace, které požadujeme, jsou nezbytné pro účely uzavření a plnění smlouvy s vámi nebo s vaší organizací a/nebo pro poskytování služeb vám nebo vaší organizaci a pokud informace neposkytnete, naruší to smluvní proces a/nebo poskytování příslušných služeb.

Pokud shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů (nebo oprávněných zájmů třetích stran), tyto zájmy budou obvykle zahrnovat: poskytování našich služeb, odpovídání na vaše dotazy, vylepšování naší webové stránky/webových stránek, provádění marketingu, nebo informace shromažďujeme a používáme za účelem odhalování nebo prevence protiprávních činností.

Vzhledem ke kontextu „business-to-business“, v němž provádíme zpracování vašich osobních údajů a vzhledem k bezpečnostním opatřením, které jsme přijali k ochraně vašich osobních údajů (včetně těch uvedených níže v části Jak chráníme vaše údaje), naše oprávněné zájmy nejsou převáženy ohrožením vašich individuálních práv a svobod. Je možné, že budeme mít další legitimní zájmy a pokud to bude vhodné, až nastane relevantní doba, objasníme vám, jaké tyto legitimní zájmy jsou.

Máte-li dotazy nebo potřebujete další informace týkající se právního základu, na kterém shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže pod nadpisem Jak nás kontaktovat.

Jak chráníme vaše osobní údaje?
K ochraně osobních údajů, které o vás shromažďujeme a zpracováváme, používáme přiměřené technické, administrativní a fyzické kontroly. Opatření, která používáme, jsou navržena tak, aby poskytovala úroveň zabezpečení odpovídající riziku zpracování vašich osobních údajů. Dbáme na to, abychom umožnili přístup k osobním údajům pouze těm, kteří takový přístup vyžadují k plnění svých úkolů a povinností, a třetím stranám, které mají legitimní důvod pro přístup k nim (viz výše pod nadpisem S kým sdílíme vaše osobní údaje?). Kdykoli umožníme třetí osobě přístup k osobním údajům, zavedeme vhodná opatření k zajištění toho, aby údaje byly používány způsobem, který je v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů, a aby byla zachována důvěrnost údajů.

Mezinárodní předávání údajů
Vaše osobní údaje mohou být předány a zpracovány v jiných zemích než v zemi, ve které pobýváte. Tyto země mohou mít zákony o ochraně osobních údajů, které se liší od zákonů vaší země (a v některých případech tyto zákony nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany).

Konkrétně se naše servery webových stránek nacházejí ve Spojených státech amerických a společnosti v naší skupině, přidružené společnosti a poskytovatelé služeb třetích stran sídlí po celém světě. To znamená, že když shromažďujeme vaše osobní údaje, můžeme je zpracovávat v kterékoliv z těchto zemí. Používáme například platformu třetí strany pro správu vztahů se zákazníky, v rámci níž dochází ke zpracování osobních údajů v USA.

Přijali jsme však přiměřená opatření, aby byly vaše osobní údaje chráněny v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů. Další podrobnosti o ochraně vašich osobních údajů lze poskytnout na vyžádání. Kontaktní údaje naleznete níže pod nadpisem Jak nás kontaktovat.

Uchovávání údajů
Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, uchováváme pro účely popsané výše. K určení délky uchovávání osobních údajů používáme následující kritéria:
náš vztah s vámi a služby, které vám poskytujeme;
vaše žádosti týkající se vašich informací nebo našich služeb;
platné právní, smluvní, daňové nebo účetní požadavky;
zákonné povinnosti uchovávat údaje nebo pro stanovení, uplatnění nebo obranu právních nároků (jako je vymáhání našich smluv nebo soudní spory); a 
technické aspekty a proveditelnost a úroveň ochrany vašich osobních údajů.

Pokud již nemáme žádnou oprávněnou obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, buď je odstraníme nebo anonymizujeme, nebo pokud to není možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v záložních archivech), pak vaše osobní údaje bezpečně uložíme a izolujeme je od dalšího zpracování, dokud nebude možné je vymazat.
Společnost C&W využívá dodavatele/dílčí zpracovatele k tomu, aby jí poskytli integrovanou podporu IT, administrativy a podnikové infrastruktury – seznam naleznete zde.

Vaše práva na ochranu osobních údajů a soukromí
V závislosti na zemi/regionu, ve kterém žijete, můžete mít možnost uplatnit určitá práva týkající se vašich osobních údajů:

 • můžete mít právo požádat o přístup/zpřístupnění, opravu, aktualizaci nebo požádat o vymazání svých osobních údajů;
 • můžete vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, požádat nás o omezení zpracování vašich osobních údajů nebo požádat
 • přenositelnost svých osobních údajů;
 • můžete mít právo kdykoliv se odhlásit z marketingové komunikace, kterou vám zasíláme. Toto právo můžete uplatnit kliknutím na odkaz „odhlásit se“ nebo „zrušit“ v marketingových e-mailech, které vám zasíláme, nebo nám zašlete e-mail na web.manager@cushwake.com; můžete mít právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování, které jsme provedli před odvoláním, ani nebude mít vliv na zpracování vašich osobních údajů provedené na jiném zákonném základě, než je souhlas;
 • můžete mít právo podat stížnost ohledně našeho shromažďování a používání vašich osobních údajů u orgánu pro ochranu osobních údajů. Další informace získáte od místního orgánu pro ochranu údajů;
 • můžete mít právo požadovat zpřístupnění svých osobních údajů, které jsme prodali během posledních 12 měsíců; a
 • můžete mít právo nebýt diskriminováni za uplatnění kteréhokoli ze svých práv.

Pokud jste rezidentem Kalifornie, USA, můžete mít dále následující práva:

 • Právo být informován o kategoriích osobních údajů, které mají být shromažďovány (viz část „Které informace získáváme?“), o účelech, pro které jsou kategorie osobních údajů shromažďovány nebo používány (viz část „Jak používáme vaše osobní údaje?“), zda jsou tyto informace prodávány nebo sdíleny, a době, po kterou hodláme uchovávat každou kategorii osobních údajů, nebo pokud to není možné, kritéria použitá k určení této doby, mimo jiné (viz část „Uchovávání údajů“).
 • Právo odhlásit se z prodeje nebo sdílení vašich osobních údajů (tj. odhlásit se z předávání osobních údajů třetím stranám za úplatu nebo pro účely reklamy zaměřené na chování v různých kontextech). Používání souborů cookie na našich stránkách můžete zrušit kliknutím na Neprodávat ani nesdílet mé osobní údaje, rovněž na naší domovské stránce, a nastavením vašich preferencí.
 • Právo omezit používání a zpřístupňování citlivých osobních údajů. Společnost C&W nepoužívá citlivé osobní údaje k jiným účelům než k poskytování smluvně sjednaných služeb a k povoleným obchodním účelům podle právních předpisů, a proto toto právo neposkytuje a není povinna toto právo poskytnout.

Jak uplatnit vaše práva na ochranu osobních údajů a soukromí
Pokud si přejete odeslat žádost, podívejte se prosím na konkrétní regionální informace níže.

Pro USA a Kanadu prosím kontaktujte: privacynorthamerica@cushwake.com
Pro Evropu, Střední východ a Afriku prosím kontaktujte: privacyemea@cushwake.com
Pro Jižní Ameriku prosím kontaktujte: DPO.Brasil@cushwake.com
Pro Asii, Tichomoří, Austrálii a Nový Zéland prosím kontaktujte: privacyapac@cushwake.com
Pro Velkou Čínu prosím kontaktujte: GChina.Privacy@cushwake.com

Obyvatelé Kalifornie, USA mohou případně požádat o přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání zavoláním na naše bezplatné telefonní číslo (+1-844-339-8836) nebo vyplněním a odesláním příslušného online formuláře žádosti na našem portálu pro online žádosti, který je uveden níže. Žádost můžete podat sami nebo prostřednictvím zmocněného zástupce. Pokud se rozhodnete, že za vás žádost předloží zmocněný zástupce, budete muset vyplnit formulář zmocnění zástupce.

Přístup k mým informacím

Odstranit mé informace


Jak reagujeme na vaše požadavky týkající se práv na ochranu osobních údajů a soukromí
Odpovídáme na všechny žádosti, které obdržíme, od osob, které chtějí uplatnit svá práva na ochranu údajů a soukromí v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a soukromí. 

Uděláme vše pro to, abychom na vaši žádost reagovali co nejrychleji v souladu s platnými právními předpisy. Potvrdíme přijetí každé žádosti, kterou obdržíme. Pokud jste rezidentem státu Kalifornie, potvrdíme přijetí vaší žádosti nejprve do 10 pracovních dnů a poskytneme věcnou odpověď do 45 kalendářních dnů od jejího obdržení. Pokud budeme potřebovat více času (až 90 dní nebo nad povolený časový rámec), budeme vás písemně informovat o důvodu a prodloužené lhůtě. Můžeme požadovat, abyste nám poskytli další informace k provedení našeho ověřovacího procesu nebo k reakci na vaši žádost. V závislosti na žádosti můžeme potřebovat, abyste poskytli alespoň dva osobní údaje, které již máme k dispozici, jako je vaše e-mailová adresa a doklad o adrese bydliště. Tyto informace použijeme pouze pro účely ověření vaší totožnosti a odpovědi na vaši žádost, pokud to bude nutné. Informace, které nám poskytnete k ověření vaší totožnosti po zpracování vaší žádosti, odstraníme, pokud nebudeme ze zákona povinni uchovávat jejich záznam. Veškeré informace, které uchováváme, budou bezpečně chráněny v souladu s našimi obecnými postupy zabezpečení informací. Mohou existovat požadavky, které nemůžeme splnit. Můžeme například odmítnout žádosti, 

pokud to vyžaduje zákon, 
pokud nemůžeme ověřit vaši totožnost, 
pokud by vyhovění vaší žádosti narušovalo práva ostatních nebo pokud to je nezbytné k uplatnění nebo obraně právních nároků. 
Toto není úplný seznam a vyhrazujeme si právo odmítnout vaši žádost za jiných okolností. Pokud vaši žádost odmítneme, vysvětlíme vám důvody zamítnutí.

Odkazy na jiné webové stránky
Můžeme poskytovat odkazy na webové stránky, které nemusí být vlastněny, provozovány nebo jinak spojeny se společností C&W. Nekontrolujeme a neneseme odpovědnost za to, co dělají externí subjekty v souvislosti s jejich webovými stránkami nebo online službami nebo za to, jak nakládají s vašimi osobními údaji. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nejsme zástupci těchto webových stránek ani inzerentů, ani jsme oprávněni je zastupovat jejich jménem. Další informace naleznete v postupech ochrany osobních údajů těchto jiných webových stránek a online služeb.

Hesla
Abychom vám mohli poskytnout osobnější služby, můžeme vás požádat, abyste si vytvořili jedno nebo více hesel pro získání přístupu k určitým službám nebo sekcím na naší webové stránce. Pouze vy jste odpovědni za správu a používání každého hesla, které jste vytvořili a doporučujeme, abyste nepoužívali znovu staré heslo a abyste vytvořili silné heslo.

Aktualizace tohoto oznámení o ochraně osobních údajů
V reakci na právní, technický nebo obchodní vývoj nebo za účelem dodržení zákonných požadavků můžeme toto oznámení o ochraně osobních údajů aktualizovat. Pokud dojde k aktualizaci našeho oznámení o ochraně osobních údajů, přijmeme v souladu s významem změn, které učiníme, taková opatření, abychom vás o nich informovali. O úpravách oznámení o ochraně osobních údajů, které podstatně změní vaše práva, vás budeme informovat, pokud to vyžadují platné zákony o ochraně osobních údajů.
Můžete si zjistit, kdy bylo toto oznámení o ochraně osobních údajů naposledy aktualizováno, podle data zobrazeného v horní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Jak nás kontaktovat
Pokud jste obdrželi e-mail nebo e-maily od společnosti Cushman & Wakefield, které již nechcete dostávat, kontaktujte nás prosím na adrese web.manager@cushwake.com

Pokud máte jiné dotazy nebo obavy ohledně našeho používání vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese: 
Chief Privacy Office
Legal, Risk and Compliance
1290 Avenue of the Americas
New York
NY 10104-6178
United States

Můžete nás také kontaktovat následovně:
• Pro USA a Kanadu prosím kontaktujte: privacynorthamerica@cushwake.com
• Pro Evropu, Střední východ a Afriku prosím kontaktujte: privacyemea@cushwake.com
• Pro Jižní Ameriku prosím kontaktujte: DPO.Brasil@cushwake.com
• Pro Asii, Tichomoří, Austrálii a Nový Zéland prosím kontaktujte: privacyapac@cushwake.com
• Pro Velkou Čínu prosím kontaktujte: GChina.Privacy@cushwake.com


With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
Save settings