CONTACT US

A jelen webhelyet a Cushman & Wakefield plc működteti saját magunk, a csoportunk vállalatai, nemzetközi partnereink és kapcsolódó szervezeteink (a továbbiakban: „C&W”, „mi”, „cégünk”) megbízásából.

A feltételek elfogadása

A következő feltételek (a továbbiakban: „Használati feltételek“) szabályozzák a jelen webhely, valamint a rajta és általa kínált minden tartalom és szolgáltatás (a továbbiakban: „Webhely”) hozzáférését és használatát. A Webhely használatával Ön elfogadja a jelen Használati feltételeket és Adatvédelmi szabályzatunkat, és beleegyezik rendelkezéseik betartásába. Ha nem fogadja el a jelen Használati feltételeket vagy az Adatvédelmi szabályzatot, akkor ne nyissa meg és ne használja a Webhelyet.

 

Adatok Önről és a Webhelyen tett látogatásairól

A Webhely használatával Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy az Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően használjuk az adatait. Az ilyen módosításokról vagy frissítésekről nem értesítjük Önt.

 

A Webhely módosítása

A jelen Webhely tartalmát időnként módosíthatjuk vagy frissíthetjük, de ez a tartalom bármikor lehet hiányos vagy nem naprakész.

 

A Webhely információinak pontossága és megbízhatósága

A Webhelyen vagy azon keresztül bemutatott tartalom kizárólag általános tájékoztatás céljára szolgál. Nem garantáljuk ezen információ pontosságát és teljességét, és elhárítunk minden felelősséget a megbízhatóságát illetően.

A jelen Webhelyen harmadik fél által szolgáltatott tartalom is szerepelhet. Az ilyen harmadik felek tényállítása és véleménye kizárólag az adott anyagot szolgáltató személy felelőssége, és nem feltétlenül tükrözi a C&W véleményét.

 

Felhasználó hozzájárulás

A Webhely tartalmazhat vagy kínálhat hivatkozásokat üzenőfalakra, személyes weboldalakra vagy profilokra, vitafórumokra, hirdetőtáblákra és egyéb interaktív funkciókra (a továbbiakban: „Interaktív szolgáltatások”), amelyek lehetővé teszik tartalom vagy anyagok (a továbbiakban: „Felhasználói hozzájárulás”) közzétételét a Webhelyen vagy azon keresztül.

Minden Felhasználói hozzájárulás meg kell, hogy feleljen a jelen Használati feltételek további részében meghatározott Tartalomnormáknak.

A Webhelyen közzétett Felhasználói hozzájárulások nem lehetnek bizalmas vagy védett anyagok. Felhasználói hozzájárulás közzétételével a Webhelyen Ön jogdíjmentes, korlátlan, globális, örökös, nem kizárólagos és teljes mértékben átruházható, átengedhető és továbblicencelhető jogot ad a C&W és szolgáltatóink, valamint megfelelő licencengedélyesek, jogutódok és kedvezményezettek számára minden ilyen anyag használatára, többszörözésére, módosítására, megjelenítésére, terjesztésére és más módon történő közzétételére harmadik fél előtt.

A Webhelyen közzétett minden Felhasználói hozzájárulásért a közzétevő a felelős, nem a C&W.

 

Figyelemmel kísérés és betartatás

Fenntartjuk a jogot (a) bármely Felhasználói hozzájárulás bármilyen okból történő eltávolítására vagy közzétételének elutasítására; (b) az általunk szükségesnek vagy helyénvalónak tartott megfelelő intézkedés megtételére bármely Felhasználói hozzájárulást illetően, ideértve azokat az eseteket, ha a Felhasználói hozzájárulás megítélésünk szerint sérti a Használati feltételeket, illetve bármely személy vagy szervezet bármilyen szellemi tulajdon- vagy egyéb jogát, vagy létrehozhatja a C&W felelősségét; (c) az Ön személyazonossága vagy az Önnek kapcsolatos egyéb adatok felfedésére bármely harmadik fél előtt, amely kifogásolja, hogy az Ön által közzétett anyag sérti a jogait, ideértve a szellemi tulajdonjogokat vagy a magánélethez való jogot; (d) a megfelelő jogi intézkedés megtételére, a rendészeti szervekhez fordulást is beleértve, a Webhely bármilyen jogellenes vagy jogosulatlan használata esetén; és (e) az Ön Webhelyhez vagy annak egy részéhez való hozzáférésének megszüntetésére vagy felfüggesztésére bármely okból, ideértve a jelen Használati feltételek bármilyen megsértését.

Ugyanakkor nem ellenőrizünk minden anyagot a Webhelyen való közzététele előtt, és közzététele után nem áll módunkban biztosítani a kifogásolható anyag gyors eltávolítását. (Ha a Webhelyen működni fog a blogolás, meglesz a mechanizmusa annak, hogy a bejegyzéseket azok megjelenése előtt a megkapja ellenőrzésre és jóváhagyásra a C&W munkatársa. Ezért nem biztos, hogy szükséges ez a megfogalmazás.)

 

Tartalomnormák

A jelen tartalomnormák (a továbbiakban: „Tartalomnormák”) bármely és minden Felhasználói hozzájárulásra és az Interaktív szolgáltatások használatára érvényesek. A Felhasználói hozzájárulások minden hatályos jogszabálynak és rendeletnek meg kell, hogy feleljenek, és: (a) nem tartalmazhatnak rágalmazó, obszcén, botrányos, goromba, sértő, zaklató, erőszakos, gyűlölködő, lázító vagy más okból kifogásolható anyagot; (b) nem népszerűsíthetnek kifejezetten szexuális jellegű vagy pornográf anyagot, erőszakot vagy diszkriminációt; (c) nem sérthetik semmilyen más személy semmilyen szabadalmát, védjegyét, üzleti titkát, szerzői jogát vagy más szellemi tulajdon- vagy egyéb jogát; (d) nem népszerűsíthetnek semmilyen illegális tevékenységet; (e) nem tüntethetik fel hamis színben az Ön személyazonosságát vagy szervezeti tagságát; (f) nem tartalmazhatnak kereskedelmi tevékenységet, például nyereményjátékot, sorsolást vagy egyéb eladásösztönzést (ez a kifejezés nagyon tág, ezért nem világos, hogy itt mire vonatkozik) vagy hirdetést; és (g) nem kelthetik azt a benyomást, hogy közzétevőjük vagy hitelesítőjük a C&W vagy bármely más személy vagy szervezet, amennyiben ez nem felel meg a valóságnak.

 

Tartalom letöltésének lehetősége a Webhelyről

Ön letölthet tartalmat kizárólag nem kereskedelmi célú, személyes használatra, feltéve hogy a szerzői jogi, védjegy- és egyéb tulajdonosi megjegyzések változatlanok és láthatók maradnak. A letöltött anyaggal kapcsolatos semmilyen jog, jogcím vagy érdekeltség nem száll át Önre az ilyen letöltés vagy másolás eredményeképpen.

Hivatkozások a Webhelyen

Amennyiben a Webhely harmadik felek által szolgáltatott egyéb webhelyekre és erőforrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz, ezek csupán a felhasználó kényelmét szolgálják. Nem áll módunkban ellenőrizni az ilyen webhelyek vagy erőforrások tartalmát, és nem vállalunk felelősséget az ilyen tartalmakért, sem a használatukból eredő semmilyen veszteségért vagy sérülésért. Ha Ön a jelen Webhelyről elérhető bármely külső webhely megnyitása mellett dönt, ezt teljes mértékben a saját felelősségére teszi, és az adott webhely használati feltételei vonatkoznak Önre.

 

Garancia kizárása

ÖN A WEBHELYET, ANNAK TARTALMÁT ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ BÁRMILYEN SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS ELEMEKET A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. A WEBHELY, ANNAK TARTALMA ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK „JELEN ÁLLAPOTUKBAN”, MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL VANNAK BIZTOSÍTVA. SEM A C&W, SEM A C&W CÉGGEL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ SEMMILYEN SZEMÉLY NEM VÁLLAL GARANCIÁT ARRA, ÉS NEM TESZ OLYAN TÉNYÁLLÍTÁST, HOGY A WEBHELY, ANNAK TARTALMA VAGY A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ BÁRMELY SZOLGÁLTATÁS VAGY ELEM PONTOS, MEGBÍZHATÓ, HIBA- ÉS MEGSZAKÍTÁSMENTES LESZ, HOGY A HIBÁK KI LESZNEK JAVÍTVA, ILLETVE HOGY A WEBHELY VAGY AZ AZT ELÉRHETŐVÉ TEVŐ SZERVER VÍRUSOKTÓL ÉS EGYÉB KÁROS ÖSSZETEVŐKTŐL MENTES.

A C&W ELHÁRÍT MINDENFAJTA GARANCIÁT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT, TÖRVÉNYES VAGY EGYÉB GARANCIA, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSSÁGGAL AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, A NEMLEGES MEGÁLLAPÍTÁSRA ÉS AZ ADOTT RENDELTETÉSI CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE VONATKOZÓ MINDEN GARANCIÁT.

A JELEN ELHÁRÍTÓ NYILATKOZAT NEM ÉRINTI AZOKAT A GARANCIÁKAT, AMELYEK AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÉRTELMÉBEN NEM ZÁRHATÓK KI ÉS NEM KORLÁTOZHATÓK.

 

Felelősségkorlátozás

A C&W ÉS A C&W CÉGGEL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ SEMMILYEN SZEMÉLY SEMMILYEN ESETBEN, SEMMILYEN JOGI MEGFONTOLÁS ALAPJÁN NEM FELELŐS SEMMIFAJTA SÉRÜLÉSÉRT, AMELY A WEBHELY, A HIVATKOZÁSSAL HOZZÁ KAPCSOLT BÁRMELY EGYÉB WEBHELY, A WEBHELY VAGY AZ ILYEN EGYÉB WEBHELYEK BÁRMILYEN TARTALMA, ILLETVE A WEBHELYEN VAGY AZ ILYEN EGYÉB WEBHELYEKEN KERESZTÜL ELÉRHETŐ BÁRMELY SZOLGÁLTATÁS ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL VAGY ANNAK LEHETETLENSÉGÉBŐL ERED VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZIK, IDEÉRTVE MINDEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, MÁSODLAGOS VAGY BÜNTETŐ KÁROKAT, BELEÉRTVE A BEVÉTELKIESÉST, A NYERESÉGELMARADÁST, AZ ÜZLETI LEHETŐSÉGEK VAGY VÁRHATÓ MEGTAKARÍTÁSOK ELVESZTÉSÉT, A HASZNÁLAT ELVESZTÉSÉT, A VEVŐKÖR ELVESZTÉSÉT ÉS AZ ADATVESZTÉST.

A JELEN KORLÁTOZÁSOK NEM ÉRINTIK AZT A FELELŐSSÉGET, AMELY AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÉRTELMÉBEN NEM ZÁRHATÓ KI ÉS NEM KORLÁTOZHATÓ.

 

Kártalanítás

Ön beleegyezik abba, hogy megóvja, kártalanítja és mentesíti a C&W céget és érdekeltségeit, valamint a cég és az érdekeltségek tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottjait, alvállalkozóit, képviselőit, engedményeseit, jogutódait és kedvezményezettjeit minden olyan követelés, felelősség, kár, ítélet, határozat, veszteség, költség, kiadás és díj (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat és egyéb jogi költségeket) esetében, amely a jelen Használati feltételek Ön általi megsértéséből vagy a Webhelyről nyert bármely információ Ön általi használatából ered, vagy ezekkel összefüggésben keletkezik.

 

Jogfeladás és oszthatóság

Ha a C&W lemond a jelen Használati feltételekben meghatározott bármely feltétel érvényesítéséről, ez nem tekinthető az adott feltétel érvényesítéséről történő későbbi vagy folyamatos lemondásnak vagy bármely egyéb feltétel érvényesítéséről történő lemondásnak, és ha a C&W nem érvényesíti a jelen Használati feltétel bármely rendelkezését vagy az abból fakadó bármely jogát, ez nem jelenti az adott jog vagy rendelkezés feladását.

Amennyiben a jelen Használati feltételek bármely rendelkezését egy illetékes joghatóság bírósága vagy más törvényszéke bármilyen okból érvénytelennek, törvénysértőnek vagy végrehajthatatlannak minősíti, az érintett rendelkezést a lehető legkisebb mértékben korlátozni vagy törölni kell úgy, hogy a Használati feltételek megmaradt rendelkezései továbbra is korlátozás nélkül, kötelező érvénnyel hatályban maradjanak.

 

Védjegyek

A jelen Webhelyen logók, márkaazonosítók, szolgáltatási és egyéb védjegyek (a továbbiakban gyűjtőnévként: „Védjegyek”) szerepelnek, amelyeket a C&W tulajdonosként vagy engedéllyel használ. Ön nem használhatja a Védjegyeket a C&W előzetes írásos engedélye nélkül. A jelen Webhelyen minden egyéb név, logó, termék- és szolgáltatásnév, dizájn és jelmondat a megfelelő tulajdonos védjegye.

 

Szerzői jogok

Ha másként nem jelzik, a Webhelyen szereplő grafikák, gombok és szöveg a C&W kizárólagos tulajdonát képezik.

 

Figyelmeztetés az előrejelzésekkel kapcsolatban

A jelen Webhely az USA szövetségi értékpapír-jogszabályaiban meghatározott „előrejelzéseket" tartalmazhat. Ezek a még nem meghatározható mennyiségeket megbecslő előrejelzések elemzésekkel vagy prognózisokon alapuló egyéb információkkal függhetnek össze. Kapcsolódhatnak továbbá a kilátásainkhoz, fejlesztéseinkhez és üzleti stratégiáinkhoz. A cégünk vezetésének a céget érintő jövőbeli eseményekkel kapcsolatos várakozásain és meggyőződésein alapuló előrejelzések bizonytalanságokat, valamint működésünkkel és üzleti környezetünkkel kapcsolatos tényezőket tartalmaznak, amelyeket nehéz előre megjósolni, és számos közülük kívül esik a hatókörünkön. E bizonytalanságok és tényezők miatt előfordulhat, hogy a valós eredményeink lényegesen eltérnek az előrejelzések kifejezett vagy vélelmezett várakozásaitól. Az előrejelzések csak a megalkotásuk idejének ismereteit tükrözik. A C&W nem vállal kötelezettséget az előrejelzések frissítésére, hogy azok tükrözzék a tényleges eredményeket, a feltételezések és az előrejelzéseket befolyásoló egyéb tényezők változásait, csak amilyen mértékben ezt a hatályos értékpapír-jogszabályok megkövetelik.

 

Joghatóság

A C&W cég Chicago-i (Illinois állam, USA) székhelyéről felügyeli és tartja fenn a jelen Webhelyet. A Webhellyel és a jelen Használati feltételekkel kapcsolatos bármilyen vita vagy követelés esetén Illinois állam törvényit kell irányadónak tekinteni, elkerülve a (Illinois  állambeli vagy bármely más joghatósághoz tartozó) jogszabályok ütközését.

A jelen Használati feltételekből vagy a Webhelyből fakadó vagy azzal összefüggő bármilyen jogi kereset, per vagy eljárás kizárólag az Egyesült Államok szövetségi bíróságain vagy Illinois állam bíróságain folytatható le, minden esetben Chicago város területén. Ön eláll minden kifogásától az ilyen bíróságok Ön feletti joghatóság-gyakorlását és helyét illetően.

 

Teljes megállapodás

A Használati feltételek és az Adatvédelmi szabályzatunk alkotja a Webhellyel kapcsolatos kizárólagos és teljes megállapodást Ön és a C&W között, hatályon kívül helyezve valamennyi korábbi, írásos és szóbeli megegyezést, megállapodást, tényállítást és garanciát.

A Cushman & Wakefield cég sütik segítségével elemzi a weboldal használatát, és ennek segítségével nyújt a weboldal látogatóinak a lehető legjobb felhasználói élményt. Zárja be ezen párbeszédablakot, vagy olvassa át a következő oldalon található tájékoztatót:
Sütikről szóló Tájékoztatás

MORE OPTIONS
Elfogadás és bezárás
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS