Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
va-core-services-appraisal-management-mobile va-core-services-appraisal-management-

Tjänster

Värdering & Strategisk Rådgivning

Vårt erfarna och kompetenta team levererar fastighetsvärderingar och analyser som hjälper er att fatta trygga och väl underbyggda beslut.

Vi har varit verksamma i Sverige sedan 1984, samtliga år med fastighetsvärdering som affärsområde. Totalt består vårt team av 25 medarbetare som tillsammans har mer än 400 års branscherfarenhet. Under de senaste 12 månaderna har teamet värderat 7 000 fastigheter till ett underliggande värde om 1 650 miljarder kronor.

Vi är rådgivare till Sveriges största fastighetsbolag, institutioner, svenska och utländska banker samt fastighetsfonder. Investerarmarknaden har stort förtroende för vårt varumärke och våra tjänster. Vårt goda anseende och erkänt högkvalitativa rådgivningstjänster kommer därför bidra till att göra er rapportering ännu skarpare.

Utöver fastighetsvärdering har vi ett dedikerat team för strategisk rådgivning, som är specialiserade på skräddarsydda marknadsanalyser och rapporter. Det kan vara analys av marknadsvärden, hyresnivåer, byggrättsvärden, vakans och andra parametrar. Nuläge, historik eller prognos. Jämförelser av delmarknader och segment. Vår strategiska rådgivning hjälper er att fatta trygga och väl underbyggda beslut och de skräddarsydda rapporterna fungerar som ert beslutsunderlag.

Våra värderingar och analyser grundar sig på mångårig erfarenhet och omfattande databaser. Vi tillhandahåller värdebedömningar som inte bara tål att synas av alla intressenter utan som även ger dig det trygga underlag ni behöver för att fatta välgrundade beslut om era fastigheter. Vi utför fastighetsvärderingar åt fastighetsägare, investerare, långivare/banker, företag och privatpersoner, för flera ändamål:

 • Bokslut och redovisning

 • Förvärv eller avyttring

 • Finansiering

 • Projektutveckling

Genom detta förfarande kan vi leverera:

 • En proaktiv och lyhörd approach från våra värderare som arbetar noggrant och systematiskt för att få en detaljerad förståelse för varje enskild fastighet så att de kan tillhandahålla väl underbyggda marknadsvärdebedömningar.

 • Fastighetsvärderingar utförda av experter där majoriteten är av Samhällsbyggarna auktoriserade värderare samt de flesta även auktoriserade av RICS.

 • Väl underbyggda värdebedömningar, som underlag för exempelvis finansiering, lagstadgade redovisningskrav, beslutsfattande, investeringar och riskhantering.

 • Träffsäker marknadsanalys, som sker i nära samarbete med Capital Markets och Agency leasing vilka förser oss med ytterligare kunskap om den senaste utvecklingen på marknaden.

 

Tjänsteutbud – Strategic Advisory

 • Analys av värdepåverkande parametrar: marknadsvärden, hyresnivåer, byggrättsvärden, vakans och andra parametrar. Analys av nuläget, historik eller prognos för framtiden. Jämförelser av delmarknader och segment.

 • Prenumerationstjänster: prenumerera på marknadsdata och nyckeltal som ni är intresserade av. Marknadsdata kompletteras med analys och bedömningar för att skapa högsta kundnytta.

 • Fastighetsutveckling: analys inför utveckling av fastigheter. Byggrättsvärde, hyresbedömning, värdering färdigställt projekt.

 • Transaktionsrådgivning: marknadsanalys och värdering av ett potentiellt förvärv samt analys av potentiella avyttringar för att frigöra kapital

 • Portföljstrategi: identifiera strategiskt viktiga fastigheter och fastigheter för avyttring genom till exempel Sale & leaseback.

VÅRA AnDRA TJÄNSTER

Capital Markets

Avdelningen Capital Markets ger råd och vägledning till institutionella och privata fastighetsägare, investerare och fastighetsutvecklare i samband med transaktioner av kommersiella fastigheter.

Läs mer

FLER TJÄNSTER

Arbetsplatsstrategier & Förändringsledning

Arbetsmiljön är bland det viktigaste för företag och det handlar inte om yta utan om människor och mycket mer. Vi hjälper er att skapa arbetsplats som erbjuder en mångfald och stödjer era mål framåt.

Läs mer
Capital Markets

Avdelningen Capital Markets ger råd och vägledning till institutionella och privata fastighetsägare, investerare och fastighetsutvecklare i samband med transaktioner av kommersiella fastigheter.

Läs mer
Kommersiell Hyresgästrådgivning

Vi hjälper företag och organisationer med all tänkbar rådgivning kring förvärv, förhandling eller avveckling av såväl hyrda lokaler som ägda fastigheter.

Läs mer

INSIGHTS

main streets across the world 2023
Research

Main Streets Across the World 2023

In this 33rd edition of Main Streets Across the World, we’ll explore the near-term outlook for the retail sector; headline rent and ranking changes for best-in-class urban locations across the world; key indicators and global main street rankings; and key trends to watch such as the cost-of-living crunch, e-commerce and more.
21/11/2023
Report web card Office Snapshot Sweden
Insights • Workplace

Sweden Office Snapshot

Rapporten täcker alla kontorsmarknadstrender inklusive hyror och yielder. Denna utgåva utforskar även hur aktiemarknaderna prissätter de noterade företagen inom kontorssegmentet och sätter de implicita marknadsvärdena i perspektiv.
Staffan Dahlén • 05/10/2023

HITTAR DU INTE VAD DU LETAR EFTER?

Ta kontakt med någon av våra experter.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS