Cushman & Wakefield Employee Photo LA office Cushman & Wakefield Employee Photo LA office

Sekretessmeddelande

Senast uppdaterat: 15 januari 2021 
Föregående version: 29 juni 2012


Denna webbplats (”webbplatsen”) drivs av Cushman & Wakefield Debenham Tie Leung Limited (”C&W”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”). 

 

Din integritet

Vi inser att när du väljer att förse oss med information om dig själv, litar du på att vi agerar på ett ansvarsfullt sätt. Detta sekretessmeddelande förklarar vilka vi är, hur vi samlar in, delar och använder personuppgifter om dig, och hur du kan utöva dina rättigheter. 

Detta gäller för personuppgifter som vi samlar in via webbplatsen eller när du deltar i vår relation eller potentiell relation med dig (eller din organisation) som leverantör, kund eller affärspartner.

 

Vad gör vi?

Cushman & Wakefield är ett ledande globalt företag i fastighetsbranschen med 45 000 anställda i mer än 70 länder som assisterar hyresgäster och investerare för att optimera värdet av deras fastigheter. Cushman & Wakefield är bland de största kommersiella tjänsteföretagen inom fastighetsbranschen som tillhandahåller grundläggande tjänster för uthyrning av kontors- och butikslokaler, tjänster relaterade till fastighetstillgångar, kapitalmarknader, fastighetsförvaltning (C&W Services), globala tjänster för hyresgäster och ägare, investeringar och kapitalförvaltning (DTZ Investors), projekt- och utvecklingstjänster, hyresgästrepresentation, samt värdering och rådgivning. För mer information om oss, vänligen se avsnittet Om oss på vår webbplats.

Vilken information samlar vi in? 

Beroende på din relation med C&W, kan vi samla in personuppgifter om dig som i stort sett faller in i följande kategorier:

Information som du lämnar frivilligt

 • Information via webbplatsen. Du kan besöka vår webbplats utan att berätta någonting om dig själv. I vissa fall kan vi emellertid be dig om att frivilligt tillhandahålla oss med vissa personuppgifter. Detta kan exempelvis vara om du är intresserad av att registrera dig för att få e-post från oss, eller att läsa en del research, eller att delta i ett evenemang, eller deltagande i något online-forum som emellanåt tillhandahålls av oss, eller om du registrerar dig för något online-konto som görs tillgängligt av oss, eller kontakta oss via webbplatsen (i vilka fall vi kommer att samla in information såsom namn, e-postadress, organisation, land, postnummer, befattning, telefonnummer, detaljer för din kommentar eller fråga och användarnamn/lösenord). När vi får dina personuppgifter kommer vi att behandla dem på ett säkert, lagligt och rättvist sätt. 
 • Jobbsökande. När du kontaktar oss om anställningsmöjligheter hos C&W, samlar vi in viss information som en del av rekryteringsprocessen (och, om framgångsrik, din anställning). Du kan lära dig mer om detta i vårt separata Sekretessmeddelande för sökande.
 • Information vi samlar in när du gör affärer med oss. Vi kan samla in och behandla information som rör dig som individ (oavsett om det är som användare av webbplatsen eller på annat sätt) när du gör affärer med C&W som kund, eller för en kunds eller potentiell kunds räkning, eller som eller för en leverantör, konsult, professionell rådgivare eller annan tredje part (”Uppgifter för kund, leverantör eller affärspartner”). Exempel på uppgifter för kund, leverantör eller affärspartner är:
  • kontaktuppgifter för en kontaktpunkt för C&W:s kund-, leverantörs- eller affärspartners (såsom namn, telefonnummer, adress, fotografi) bland annat för ändamål som närvaro eller deltagande i ett marknadsföringsevent eller tävling som C&W anordnar, 
  • rollrelaterad information om kund, leverantörs- eller affärspartners eller deras representanter (t.ex. befattning, ansvar, avdelning, arbetshistorik, utbildning och erfarenhet), 
  • finansiell information (såsom ekonomisk information om personer som är anslutna till en viss verksamhet) eller äganderättsinformation om sådana personer om det behövs för att ta betalning eller fullgöra avtalsenliga förpliktelser eller för due diligence eller liknande ändamål,
 • Bilder från övervakningskamera (CCTV)/passersystem. Vi kan använda procedurer med övervakningskamera (CCTV) och/eller passersystem vid C&W:s lokaler (som innebär behandling av CCTV-bilder av besökare och/eller personuppgifter såsom namn, representerad organisation och tidpunkt för tillträde) för säkerhets- och brottsbekämpningsändamål, för att fastställa, göra gällande eller försvara våra juridiska rättigheter och/eller för att skydda en persons vitala intressen.

 

Information som vi samlar in automatiskt

 • När du besöker vår Webbplats, kan vi samla in viss information från din enhet automatiskt. I vissa länder, inklusive länder i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan denna information bli ansedd som personuppgifter enligt gällande lagar om personuppgiftsskydd. Specifikt, kan den information vi samlar in automatiskt innehålla information som din IP-adress, typ av enhet, cookie-ID, typ av browser, ungefärlig geografisk lokalisering (t.ex. land eller ungefärligt stadsläge) och annan teknisk information. Vi kan också samla in information om hur enheten har interagerat med vår webbplats, inklusive sidor som har besökts och klickade länkar. Att samla in denna information gör det möjligt för oss att bättre förstå de besökare som kommer till vår webbplats, varifrån de kommer, och vilket innehåll på vår webbplats som är av intresse för dem. Vi använder denna information för våra interna analytiska syften och för att förbättra kvaliteten, relevansen och upplevelsen av vår webbplats för våra besökare. En del av denna information kan samlas in med hjälp av cookies och liknande spårningsteknik, inklusive webb-beacons eller s.k. pixeltaggar. För ytterligare information om de typer av cookies vi använder, varför, och hur du kan styra cookies, vänligen se vårt Cookiesmeddelande.


Information som vi får från tredjepartskällor

 • För att följa olika bestämmelser, eller att genomföra bakgrundskontroller i enlighet med våra interna krav (där det är tillåtet och i enlighet med tillämplig lag), kan vi ibland få personuppgifter om dig från tredjepartskällor såsom databaser för kreditkontroll, databaser för politiskt exponerade personer, av myndigheter bestridda parter, belastnings- och övervakningslistor, din arbetsgivare, andra parter i fastighetssektorn såsom fastighetsmäklare, köpare, säljare, låntagare, långivare, arkitekter, ingenjörer, lantmätare, utvecklare, hyresvärdar, hyresgäster och finansiella institutioner, såväl som online källor/databaser och offentliga register. Vi kommer bara att emotta denna information där vi har kontrollerat att dessa tredje parter har ditt samtycke eller är annars rättsligen tillåtna eller skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till oss. Typerna av information vi samlar in från tredje part inkluderar exempelvis, information om huruvida du har varit föremål för någon särskild reglerande åtgärd eller rättsliga förfaranden. Vi använder informationen vi får för att upprätthålla och förbättra noggrannheten i de register som vi har om dig och bedöma eventuella risker som kan uppkomma som resultat av någon relation eller blivande relation med dig eller din organisation.

 

Känsliga personuppgifter

 • En del av den information du tillhandahåller eller som vi får från tredje parter (där tillåtet av, och i enlighet med tillämplig lag) i samband med utförandet av besiktning eller due diligence av dig eller din organisation, kan vara känslig, till exempel eventuell fällande dom du kan ha erhållit eller detaljer om dina politiska aktiviteter eller din religiösa tillhörighet (t.ex. i samband med utvärdering om du är en politiskt utsatt person). Vi behöver denna information för att bedriva ”känn din motpart”-kontroller och att i övrigt bedöma risken i enlighet med gällande lagstiftning inom ramen för samarbete med dig/din organisation som blivande kund eller leverantör.

Du kan också förse oss med information om ett hälsotillstånd för att göra det lättare för oss att göra anpassningar för att säkerställa tillgänglighet till lokaler och/eller evenemang.

Om du förser oss med information om en annan person, bekräftar du att vederbörande har utsett dig till att agera för denne, att du har informerat denne om vår identitet och de ändamål, (såsom angivits i detta sekretessmeddelande) för vilka dennes uppgifter kommer att behandlas och att du har erhållit alla nödvändiga samtycken för behandlingen av dennes personuppgifter. När vi först kontaktar en sådan person, kan vi berätta för vederbörande varifrån vi fick information. 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål (eller på annat sätt som beskrivs vid tidpunkten för insamling):

 • för att skapa och administrera dokumentation om dina online-konton (om något), att tillhandahålla online-tjänster till dig, bland annat för att underlätta ditt deltagande i eventuella diskussionsforum, och för administration av webbplats och system,
 • för att förbättra vår(a) webbplats(er) och våra produkter och tjänster,
 • för due diligence eller besiktningsändamål, i enlighet med gällande lag, för att bedöma finansiella, anseendemässiga, kredit- eller försäkringsrisker som härrör från eventuell relation eller potentiell relation med dig/din organisation och/eller för att utföra alla nödvändiga kontrollåtgärder mot penningtvätt,
 • för att ge dig/din organisation information, produkter eller tjänster som du har begärt och hantera fakturering och betalning,
 • för att skicka dig tjänsterelaterade kommunikationer, att hantera kommunikation som du skickar till oss och begära återkoppling,
 • för att underlätta ditt deltagande i evenemang eller tävlingar för vilka du har registrerat dig/deltagit i,
 • för att identifiera trender i fastighetssektorn,
 • för att säkerställa att innehåll, tjänster och reklam som vi erbjuder är skräddarsydda för dina behov och intressen (eller din organisations) och för affärsutvecklingsändamål.

för att kontakta dig direkt eller via vår kundtjänst per post, telefon, fax, e-post, SMS eller annan elektronisk kommunikationstjänst med erbjudanden om varor och tjänster eller information som kan vara av intresse för dig (inklusive information om andra organisationers varor och tjänster). Om du inte önskar få marknadsföringsmaterial från oss, var vänlig ange detta om det begärs på registrerings eller kontaktformuläret eller kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna längst ned i detta integritetsmeddelande. Vi måste erhålla ditt samtycke till tillhandahållandet av direkt marknadsföringsmaterial till dig, om så krävs enligt lag.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • till våra koncernföretag eller anknutna enheter, tredjepartstjänsteleverantörer och partners:
  • till de som tillhandahåller databehandlingstjänster till oss (till exempel, för att stödja leverans av, tillhandahålla funktionalitet på eller hjälpa till att förbättra säkerheten på vår webbplats eller annan IT-infrastruktur, för att hjälpa oss med att utföra besiktningskontroller, för att genomföra marknadsföring, analys och forskning för vår del eller för att stödja tillhandahållandet av tjänster till våra kunder i allmänhet eller i enlighet med ett särskilt avtal), 
  • till de med vilka vi arrangerar gemensamma marknadsföringsevenemang (för att säkerställa att du inte får motta direkt marknadsföringsinformation om eventet från flera källor), eller 
  • till de koncernbolag eller anknutna enheter, som annars behandlar personuppgifter för ändamål som är beskrivna i detta sekretessmeddelande eller meddelas till dig när vi samlar in dina personuppgifter. 

Ytterligare information om våra koncernföretag, anknutna enheter och tredjepartstjänsteleverantörer som kan behandla dina personuppgifter (inklusive deras lokalisering) kan lämnas på begäran genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan:

 • till våra kunder och anbudsdeltagare, i samband med anbud och transaktioner i vilka du är inblandad,
 • till alla behöriga brottsbekämpande organ, till reglerande myndighet, domstol eller annan tredje part där vi anser att ett utlämnande är nödvändigt (i) som en fråga om tillämplig lag eller förordning, (ii) för att fastställa, göra gällande eller försvara våra juridiska rättigheter, eller (iii) för att skydda dina vitala intressen eller de för någon annan person, 
 • till en faktisk eller potentiell köpare (och dennes affärsombud och rådgivare) i samband med alla faktiska eller planerade köp, fusioner eller förvärv av någon del av vår verksamhet, under förutsättning att vi informerar köparen om att denne måste använda dina personuppgifter endast för de ändamål som anges i detta integritetsmeddelande,
 • till alla andra personer med ditt samtycke till utlämnandet.

 

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Enligt EU:s lag om personuppgiftsskydd, kommer vår rättsliga grund för insamling och användning av personuppgifter som beskrivs ovan att bero på den berörda personuppgiften och det specifika sammanhang i vilket vi samlar in den. 

Normalt kommer vi emellertid bara att samla in personuppgifter från dig (i) där vi behöver personuppgifterna för att genomföra ett avtal med dig, (ii) där behandlingen ligger i våra legitima intressen och inte åsidosätter dina rättigheter, eller (iii) där vi har ditt samtycke att göra så. I vissa fall, kan vi också ha en rättslig skyldighet att samla in personuppgifter från dig eller på annat sätt behöva personuppgifterna för att skydda dina vitala intressen eller de för en annan person.

Där vi behandlar dina känsliga personuppgifter, gör vi det: (i) i samband med ”känn din motpart”-kontroller som krävs enligt tillämplig lag, (ii) på grundval av att behandlingen är nödvändig av hänsyn till väsentligt allmänintresse, (iii) på grundval av ditt uttryckliga samtycke, eller (iv) för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du kan välja att inte tillhandahålla personuppgifter till oss. Om inte annat anges, är emellertid informationen som vi begär nödvändig för att ingå och genomföra ett avtal med dig eller din organisation och/eller för att tillhandahålla tjänster till dig eller din organisation och underlåtenhet att tillhandahålla den kommer att hindra den avtalsslutande processen och/eller tillhandahållandet av de relevanta tjänsterna.

Om vi samlar in och använder dina personuppgifter i förlitan på våra legitima intressen (eller de hos någon tredje part), skall dessa intressen normalt vara: att tillhandahålla våra tjänster till dig, svara på dina frågor, förbättra vår(a) webbplats(er), genomföra marknadsföring, eller för att upptäcka eller förebygga olagliga aktiviteter. 

Med tanke på det sammanhang av affärer mellan företag (business-to-business, b2b), i vilket vi genomför behandlingen av dina personuppgifter och de åtgärder som vi vidtar för att skydda dina personuppgifter (inklusive information som beskrivs under rubriken ”Hur gör vi för att skydda din information” [inkludera länk] nedan), är inte våra legitima intressen uppvägda av någon nackdel för dina individuella rättigheter och friheter. Vi kan ha andra legitima intressen och, om så är lämpligt, kommer vi att göra det klart för dig vad som utgör dessa legitima intressen vid den relevanta tidpunkten.

Om du har frågor om eller behöver ytterligare information om den rättsliga grund på vilken vi samlar in och använder dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna under rubriken ”Hur du kontaktar oss”  nedan.

Hur skyddar vi din information?

Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den personliga information som vi samlar in och behandlar om dig. De åtgärder som vi använder är utformade för att ge en säkerhetsnivå som är anpassad till risken för att behandla dina personuppgifter. Vi är måna om att endast ge tillgång till personuppgifter till de som behöver sådan tillgång för att utföra sina uppgifter och plikter, och till tredje parter som tillhandahåller tjänster till oss, eller på annat sätt har ett legitimt syfte för att komma åt denna information (se under ”Vem delar vi dina personuppgifter med?” rubriken ovan). När vi tillåter en tredje part att få tillgång till personuppgifter, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att informationen används på ett sätt som är förenligt med detta sekretessmeddelande och att säkerheten och sekretessen för uppgifterna upprätthålls. 

 

Internationella överföringar av personuppgifter

Dina personuppgifter kan överföras till, och behandlas i andra länder än det land där du är bosatt. Dessa länder kan ha lagar om skydd av personuppgifter som är olika lagarna i ditt land (och, i vissa fall, kanske inte vara lika skyddande).

Specifikt, ligger servrarna för vår webbplats i USA, och våra koncernföretag, anknutna företag och tredjepartstjänsteleverantörer opererar runt om i världen. Det innebär att när vi samlar in dina personuppgifter kan vi behandla dem i något av dessa länder. Till exempel, kan vi använda en tredje parts kundvårdsplattform (CRM-plattform) som innebär att behandlingen av personuppgifter sker i USA.
 
Vi vidtar emellertid åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med detta sekretessmeddelande. Dessa inkluderar, till exempel, beroende av en tredjepartstjänsteleverantörs anslutning till det s.k. Privacy Shield mellan EU och USA (i enlighet med artikel 45 i Dataskyddsförordningen). Ytterligare information om skyddet som ges till dina personuppgifter kan lämnas på begäran genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan.

Lagring av uppgifter

Vi bevarar personuppgifter vi samlar in från dig där vi har ett fortlöpande legitimt behov av att göra så. Om du är en kund eller leverantör (eller en representant för en kund eller leverantör), då kommer informationen att bevaras en tid för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster, för att följa tillämpliga lagar, uppfylla skatte- eller redovisningskrav och, om nödvändigt, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

När vi inte har något fortlöpande legitimt behov av att behandla dina personuppgifter, kommer vi att antingen att radera eller anonymisera dem eller, om detta inte är möjligt (till exempel, på grund av att dina personuppgifter har lagrats i arkiv för säkerhetskopior), kommer vi att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och undanta dem från ytterligare bearbetning fram till att radering är möjlig. 

Dina dataskyddsrättigheter

Om EU:s lagar om dataskydd gäller, har du följande rättigheter:

 • Om du vill få tillgång till, rätta, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter, kan du göra det när som helst genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan. 
 • Dessutom kan du motsätta dig behandling av dina personuppgifter, be oss att begränsa behandling av dem eller begära portabilitet för dem. Som tidigare, kan du utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan.
 • Du har rätt att välja bort marknadsföringsmeddelanden vi skickar till dig när som helst. Du kan utöva denna rättighet genom att klicka på ”säg upp prenumerationen” eller ”avanmäl”-länken i de marknadsföringsmejl vi skickar till dig, eller skicka oss e-post på web.manager@cushwake.com. För att välja bort andra former av marknadsföring (såsom marknadsföring via post eller telemarketing), vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns under rubriken ”Hur du kontaktar oss” nedan.
 • Om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke, kan du på liknande sätt återkalla ditt samtycke när som helst. Att återkalla ditt samtycke kommer inte att påverka lagenligheten av den behandling vi har utfört innan ditt återkallande och inte heller behandlingen av dina personuppgifter som utförs beroende på andra lagenliga behandlingsgrunder än samtycke.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet.

Vi svarar på alla förfrågningar vi får från personer som vill utnyttja sin rätt till skydd av personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar.

 

Länkar till andra webbplatser

Vi länkar till andra webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet eller sekretesspolicyer hos dessa webbplatser eller för det sätt information om deras användare behandlas. I synnerhet, såvida det inte uttryckligen anges, är vi inte ombud för dessa webbplatser eller annonsörer och vi är inte heller tillåtna att göra framställningar på deras vägnar. I alla händelser bör du undersöka dessa tredje parters sekretesspolicyer.

 

Lösenord

För att ge dig mer personligt anpassade tjänster, kan vi be dig att upprätta ett eller flera lösenord för att få tillgång till vissa tjänster eller avsnitt på vår webbplats. Du är själv ansvarig för kontroll och användning av alla lösenord som du skapar och vi rekommenderar att inte återanvända ett gammalt lösenord, samt att lösenordet bör vara starkt.

 

Uppdateringar av detta sekretessmeddelande

Vi kan komma att uppdatera detta sekretessmeddelande emellanåt som svar på förändrade rättsliga, tekniska och affärsmässiga utvecklingar. När vi uppdaterar vårt sekretessmeddelande, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig, i enlighet med vikten av de förändringar vi gör. Vi kommer att behöva ditt samtycke för alla eventuella väsentliga förändringar av sekretessmeddelandet om och där detta krävs enligt gällande lagar om personuppgiftsskydd. 

Du kan se när detta sekretessmeddelande senast uppdaterades genom att checka datumet ”senast uppdaterat” som visas i början av detta sekretessmeddelande. 

Hur du kontaktar oss

Om du har fått ett eller flera e-postmeddelanden från Cushman & Wakefield som du inte längre vill ta emot, vänligen kontakta oss på web.manager@cushwake.com. Om du i övrigt har några frågor eller funderingar om vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på: privacyemea@cushwake.com. Om du är i Tyskland, kan du kontakta C&W:s Tysklands-baserade personuppgiftsombud (Data Protection Officer, DPO).

Den registeransvarige för dina personuppgifter är den Cushman & Wakefield koncernenhet (i) med vilken du eller din organisation är engagerad som en leverantör eller kund, (ii) som överväger att ingå en relation med dig eller din organisation, och/eller (iii) med vilken du är i kontakt med som användare av en viss Cushman & Wakefield webbplats.

 
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS