Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Reworking the office Reworking the office

Thông tin chi tiết

Tái Thiết Lập Chiến Lược Văn Phòng

TẢI BÁO CÁO

Đã đến lúc thiết lập lại các chiến lược văn phòng.

 

Nhà đầu tư cần lưu ý điều gì?

Thị trường văn phòng hiện đang trải qua quá trình thay đổi cơ cấu trên toàn cầu, khi các doanh nghiệp tìm cách thay đổi văn phòng cho phù hợp với mô hình làm việc mới và đồng thời điều chỉnh các quyết định về bất động sản của công ty. Báo cáo 'Tái thiết lập' của chúng tôi tư vấn dựa trên bốn yếu tố chính có thể tác động đến nhu cầu thuê và những thay đổi trong thiết kế văn phòng, bao gồm: Chi phí, Carbon, Văn hóa và Cộng đồng.

Tìm chuyên gia hỗ trợ tái thiết lập văn phòng:

 

Nội dung chính


 
 1. Kinh tế | Những tác động của môi trường kinh tế vĩ mô đến ngân sách, chi phí và kết quả tài chính
 2. Vị trí | Địa điểm nào tốt nhất cho việc vận hành, văn hóa và tham gia cộng đồng?
 3. Diện tích | Nhu cầu sử dụng không gian thực tế là bao nhiêu cho mỗi mô hình, ví dụ: văn phòng lai, làm việc tại nhà, văn phòng kết hợp?
 4. Cấu trúc thuê | Giá thuê và điều kiện thị trường văn phòng sẽ tạo lợi thế gì?
 5. Chu kỳ thị trường | Văn phòng đang ở trong một thị trường có tỷ lệ trống thấp hay cao và công ty có thể làm gì?
   
 

 
 1. Bất động sản | Một tòa nhà bền vững sẽ giúp doanh nghiệp rất nhiều trong việc đạt được các mục tiêu bền vững, ngược lại, lựa chọn tòa nhà không phù hợp có thể cản trở mục tiêu một cách đáng kể. Hãy tìm cách điều chỉnh các mục tiêu ESG của công ty với những cam kết bền vững của tòa nhà, mức độ hợp tác là thước đo cho sự phù hợp của hai bên.
 2. Chứng nhận | Điều chỉnh thiết kế văn phòng phù hợp với phương pháp thực hành tốt nhất, phản ánh các giá trị ESG của công ty và đạt chứng nhận từ các tổ chức uy tín.
 3. Không gian xanh | Những lợi ích sức khỏe cho nhân viên trong không gian xanh là rất rõ ràng, doanh nghiệp có thể thiết kế các khu vực ngoài trời, làm xanh tầng thượng, mái nhà hoặc không gian tiền sảnh.
 4. Sáng kiến của nhân viên | Thúc đẩy sự tham gia của lực lượng lao động của bạn trong việc thiết lập các sáng kiến tái chế, giảm chất thải hoặc nhà cung cấp bền vững.
 5. Sức khỏe và hạnh phúc | Xem xét các Chương trình Hỗ trợ Sức khỏe Tâm thần, Thể dục và Dinh dưỡng, cũng như các cải tiến về thể chất tại nơi làm việc (ví dụ: bàn đứng, ánh sáng tự nhiên, khu vực yên tĩnh và thư giãn)
   
 

 
 1. Chăm sóc sức khỏe | Nhân viên luôn muốn làm việc cho một công ty quan tâm đến họ, cả về thể chất lẫn tinh thần. Những sáng kiến nào đang được thực hiện? Những không gian và chiến lược vật lý nào được áp dụng để nhân viên tập trung hoặc gắn kết?
 2. Tính linh hoạt | Công ty có áp dụng làm việc ở nhà hoặc làm việc kết hợp không? Công ty có khuyến khích sự cân bằng mạnh mẽ giữa công việc và cuộc sống không? Công ty có xóa bỏ rào cản doanh nghiệp và người lao động khổng?
 3. Cộng đồng/Kết nối | Công ty có tạo cơ hội kết nối với những người khác trong doanh nghiệp để học hỏi và phát triển không? Công ty có các chương trình xã hội thường xuyên để tương tác với nhiều doanh nghiệp khác trong tòa nhà hoặc cộng đồng xung quanh không?
 4. Vị trí và tiện ích | Địa điểm văn phòng ở đâu? Lối vào văn phòng có thuận tiện, các địa điểm ăn uống, giao lưu, tập thể dục, mua sắm xung quanh có tốt không?
 5. Lương thưởng và sự nghiệp | Mức lương và lợi ích của nhân viên có cạnh tranh không? Công ty có chuyên gia cố vấn cho nhân viên định hướng và phát triển sự nghiệp không?
   
 
 

 
 1. Cộng đồng Làm việc – Cộng đồng được thiết lập ngay trong nội bộ sẽ phản ánh được văn hóa công ty. Sự kết nối giữa các thành viên là quan trọng hơn bao giờ hết, cuộc chiến tranh giành nhân tài sẽ thuộc về những công ty có thể xây dựng được một cộng đồng gắn kết và năng động trong bốn bức tường của chính họ.
 2. Cộng đồng Xã hội – Nhân viên thường đến văn phòng vì họ phải làm vậy. Giờ đây, mọi người đến khu trung tâm để làm việc nhưng cũng để tham gia vào nhiều sự kiện khác mà thành phố tổ chức. Những không gian sự kiện và những nơi có cộng đồng xã hội xung quanh tòa nhà trở thành một thành phần quan trọng trong việc nâng cao giá trị của nhân viên văn phòng.
 3. Cộng đồng Doanh nhân – Sức mạnh của một doanh nghiệp đến từ hệ sinh thái được kết nối giữa nhà cung cấp, khách hàng và cả đối thủ cạnh tranh. Các cộng đồng khởi nghiệp tập trung vào các nghề nghiệp nhỏ hoặc khởi nghiệp, sáng tạo, công nghệ và dựa trên khoa học. Môi trường năng động này dựa vào khối lượng lớn thông tin được chia sẻ, lao động có thể chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau.
 4. Cộng đồng tạm thời – Không phải tất cả các cộng đồng đều cần phải tồn tại lâu dài. Các cộng đồng chuyên dụng hoặc theo một dự án có thể thúc đẩy giá trị như một chất xúc tác cho sự đổi mới hoặc tái tạo.
 5. Cộng đồng Tái tạo – Quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo đang được tiến hành trên toàn cầu, nơi chúng ta đang thấy các tòa nhà cũ đang được chú trọng nhiều. Khi các nhà phát triển chính đảm nhận vai trò thực hiện ESG, thì những cộng đồng tái tạo giữa các doanh nghiệp sẽ rất quan trọng để hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau.
   
 


Contacts

Trang Bui
Trang Bui

Country Head
District 1, Vietnam


+84 (28) 38237968

Download VCard

Ngoc Le
Ngoc Le

Senior Director – Head of Commercial Leasing
District 1, Vietnam


+84 (28) 38237968

Download VCard

Xuan Pham
Xuan Pham

Senior Director
District 1, Vietnam


+84 (28) 38237968

Download VCard

CHI PHÍ

Lease Expiries
REWORKING LEASE EXPIRIES

Are you paying too much or too little rent? In this paper, we give occupiers a view on whether they have positive or negative rental exposure in the prevailing market conditions, to help prompt subsequent action and potential cost-savings.

Download

Leasing Guidelines
LEASE GUIDELINES

A concise guide looking at lease terms and conditions across 12 key markets in Asia Pacific.

Download

Lease Disposition Guidelines
LEASE DISPOSAL GUIDELINES

It is challenging to dispose of excess or unwanted space in most markets, but there are ways around it. In this short guide, we look at lease disposal options in China, Hong Kong, Singapore and South Korea.

Download

fit out guide
OFFICE FITOUT COST GUIDE

Whether it’s a basic, collaborative, or advanced hybrid fit out requirement, this guide, compiled by our Project & Development Services team, serves to assist you in defining your capital planning and relocation budgets.

Learn more

how-to-retrofit
HOW TO RETROFIT: ASIA PACIFIC

Retrofitting is the least capital-intensive way to make our existing buildings smarter and more efficient in order to reduce carbon emissions. How to Retrofit is our three-step program that will guide you through how to retrofit your property and create efficient portfolios

Download

How to green the brown
OUR SUSTAINABILITY SERVICES

Sustainability has become not only a priority, but a mandate for many companies. As one of the top global real estate services providers, Cushman & Wakefield is leading the way in Asia Pacific to drive responsible business practices in the property industry.

Learn more

https://audioboom.com/posts/8356622-rethinking-the-office-sector-is-sustainability-causing-obsolescence
IS SUSTAINABILITY CAUSING OBSOLESCENCE?

Gordon Marsden considers how ESG impacts different investor profiles, and Mika Kania shares some sustainability solutions available to each.

Learn more

Proptech
REWORKING PROPTECH

Rapid advancements in technology continue to transform buildings and workplaces, promising productivity, connectivity and sustainability. In this paper, we explore pathways for owners and occupiers to find best-fit solutions to support their workplace vision and long-term business case.

Download

team working at a table
WHAT OCCUPIERS WANT

What are your peers saying? What’s keeping other occupiers of office real estate up at night? Highlights from this year’s What Occupiers Want report include perspectives on workplace design, global talent recruitment, flexible work and changes to real estate portfolios.

Download

Reworking the workplace
REWORKING THE WORKPLACE

Follow our UK series of weekly blogs and podcasts focusing on some of the most innovative developments in workplace strategy, researched from over 50 leading global companies.

We are also excited to announce the release of our new book, ‘Reworking the Workplace with RIBA.

Learn more

Dignified access
DIGNIFIED ACCESS

In our Dignified Access paper and checklist, we address the critical importance of providing equal access to individuals with disabilities or special needs within the workplace. It highlights the numerous benefits of ensuring a barrier-free workplace, including enhanced productivity, employee satisfaction, and attracting and retaining diverse talent.

Learn more

edge8Neurodiversitywebcard
WORKPLACE DESIGN FOR THE NEURODIVERSE

Inclusive design—though well-intended—isn’t always inclusive enough. Considering the many ways in which a neurodiverse population experiences physical space—and designing for those diverse experiences—puts us on a clearer path to creating less stressful, more supportive places to work.

Learn more

How the future works (image)
WORKPLACE EXPERIENCE SURVEY

Let data establish your Reason for The Office with tangible actions to improve the workplace experience.

Download

I’d like to discuss my community strategy External Link 

READY TO REwork YOUR ASSETS?

Contact our Reworking Team now!

Cushman & Wakefield sử dụng cookie để phân tích lưu lượng truy cập và đem đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất trên trang web này. Tắt hộp thoại này để xác nhận sự đồng thuận của bạn hoặc truy cập trang này để tìm hiểu thêm:
Thông báo về cookie

MORE OPTIONS
Đồng ý và tắt


These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS