CONTACT US
Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Daniel Anderbring Har Utsetts Till Head of Capital Markets för Cushman & Wakefield i Sverige

23/08/2018
Stockholm 23 augusti 2018 – I samband med en intern omstrukturering har Daniel Anderbring utsetts till Head of Capital Markets för Cushman & Wakefield i Sverige. Daniel har närmast haft en roll som Head of Research inom Cushman & Wakefield och därmed redan haft en betydande position inom det svenska Capital Markets-teamet. Daniel har mer än 15 års erfarenhet från kapitalmarknaden och fastighetsbranschen och blir i sin nya roll också medlem av Cushman & Wakefields svenska ledningsgrupp.

Capital Markets-teamet har fler än 25 anställda i Sverige och en stark lokal närvaro genom kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö kombinerat med en marknadsledande global organisation fokuserad på att kanalisera transaktioner och kapitalflöden.

- Jag ser fram emot att leda ett erfaret och hungrigt svenskt team med gedigen kompetens inom alla delar av rådgivningsaffären, säger Daniel Anderbring, Head of Capital Markets, Cushman & Wakefield. I en miljö där kapitalflödena till fastighetssektorn är fortsatt stora, och i ökande utsträckning internationella, ser vi goda möjligheter att fortsätta bistå våra kunder i att nå framgång.

I samband med omstruktureringen utses Sara Vesterlund till Deputy Head of Capital Markets för Cushman & Wakefield i Sverige. Sara har en lång erfarenhet av transaktioner på den nordiska fastighetsmarknaden och har haft en central roll i det svenska Capital Markets-teamets framgångar sedan 2015.

- Daniel och Sara är båda högt respekterade transaktionsrådgivare i marknaden och redan en stor tillgång för våra kunder och vårt bolag. Båda har dessutom stor erfarenhet av cross border-transaktioner och omfattande kontaktnät som i kombination med bolagets nordiska och internationella nätverk skapar de bästa affärsmöjligheterna för våra kunder, säger Jan-Willem Bastijn, Head of Capital Markets EMEA.

 

PRESS & NYHETER

Office Snapshot Sweden Report News Card Image
Office Snapshot Sweden 2023 Autumn

Jakten på aktiekurserna: Ett i många fall meningslöst race vid fastighetsvärdering

05/10/2023

Logistics Sweden 2023 Card cover preview
Logistics Sweden 2023

Svensk logistikmarknad i förändring: Risken för överutbud tilltar

25/05/2023

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS