Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Dolda miljarder i kommunernas fastighetsbestånd

Staffan Dahlén • 14/10/2020
Värden som uppgår till hundratals miljarder finns dolda i kommunernas fastighetsbestånd, enligt Cushman & Wakefields rapport Välfärdsutmaningen. 
Stockholm, 14 oktober 2020 – Värden som uppgår till hundratals miljarder finns dolda i kommunernas fastighetsbestånd, enligt Cushman & Wakefields rapport Välfärdsutmaningen. Rapporten, som är den enda i sitt slag, rankar Sveriges kommuners möjligheterna att genomföra investeringar i skola, vård och omsorg. Bland kommunerna som placerar sig bäst, utöver storstäderna Stockholm och Göteborg, finns till exempel Luleå, Helsingborg, Nykvarn, Linköping, Västerås och Nacka.

Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory, Cushman & Wakefield säger; "Utöver de utmaningar som en växande och åldrande befolkning medför så ser vi att det finns ett betydande och, i många fall, akut investeringsbehov i kommunernas fastigheter. De skulle vara betjänta av att lägga ett större fokus på sitt fastighetsbestånd. Här finns en bortglömd skattkista. Ett aktivt arbete med fastighetsinnehavet och noggrann analys av vad som bör ägas och drivas i egen regi är viktiga nycklar för kommunerna ekonomi.”

Rapporten Välfärdsutmaningen kartlägger och rankar Sveriges samtliga 290 kommuner och deras förutsättningar att finansiera investeringar i skola, vård och omsorg. Rankingen är baserad på officiell statistik från ett flertal myndigheter och branschaktörer. Rapporten är utformad tillsammans med flera av Sveriges ledande utvecklare av social infrastruktur och personer inom den kommunala sektorn.

Annie Lilja, Senior Consultant, Strategic Advisory, Cushman & Wakefield säger; "Inte helt överraskande så kan vi se att ett stort antal av de kommuner som får höga poäng i rankingen återfinns i något av Sveriges storstadslän eller utgör en av de större regionstäderna. På dessa platser hittas i allt högre utsträckning arbetstillfällena inom tjänstesektorn. Där har en hög andel av befolkningen eftergymnasial utbildning, låg medelålder, hög medelinkomst och kommunen har lägre arbetslöshet.”

Gemensamt för de kommuner som placerat sig högt i rankingen är god ekonomi i form av låga nettokostnader per invånare, låga stadsbidrag, stora skatteintäkter och positiv befolkningstillväxt. Andra faktorer som inverkar positivt på en kommuns placering i rankingen är låg medelålder, hög andel med eftergymnasial utbildning och hög medelinkomst. Antalet kommuninvånare och befolkningstäthet i kommunen har liten påverkan på en kommuns placering.

Rapporten visar att många kommuner står inför stora ekonomiska utmaningar. Främst som ett resultat av en försvagad konjunktur och merkostnader orsakade av pandemins utbrott, men även som följd av förändrade demografiska förutsättningar.

Det finns ett ökande behov av investeringar i skola och omsorg och ett allt mer omfattande och akut renoveringsbehov av både fastigheter och infrastruktur för att upprätthålla en god service till kommuninvånarna. För att kunna bibehålla en sund balans i den kommunala ekonomin kommer det bli allt viktigare att prioritera investeringar och hitta alternativa lösningar.

Staffan Dahlén, Head of Strategic Advisory, Cushman & Wakefield säger; "Det finns många olika sätt att frigöra kapital ur det kommunala fastighetsbeståndet som kan underlätta nödvändiga investeringar i skola, vård och omsorg. Vi kan erbjuda Sveriges kommuner fastighetsrelaterade rådgivningstjänster kopplat till dessa åtgärder”.

PRESS & NYHETER

Office Snapshot Sweden Report News Card Image
Office Snapshot Sweden 2023 Autumn

Jakten på aktiekurserna: Ett i många fall meningslöst race vid fastighetsvärdering

05/10/2023

Logistics Sweden 2023 Card cover preview
Logistics Sweden 2023

Svensk logistikmarknad i förändring: Risken för överutbud tilltar

25/05/2023

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS