Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Hållbarhetsfokus ger tydliga fördelar visar ny rapport

07/04/2022

Stockholm, 7 april 2022 – Cushman & Wakefield lanserar kontorsrapporten Office Snapshot Sweden med temat flyttmönster och lokalstrategier.

I Cushman & Wakefield’s kartläggning av hyresgästers flyttmönster i Stockholm står det klart att innerstaden står sig fortsatt stark. Under 2021 valde 95 procent av hyresgästerna att stanna kvar inom innerstadens gränser och majoriteten av hyresgästerna tidigare lokaliserade i närförorterna valde att flytta närmare citykärnan. Av bolagen som omlokaliserat inom innerstaden går det att utläsa att microläget tappat något i betydelse, till förmån för ett kontor av hög kvalité med bättre planlösning. Som effekt av pandemins påverkan på vårt arbetssätt, är det tydligt att en omdisponering av ytor sker, där kontorsplatser minskar i antal medan antalet mindre mötesrum ökar. De stora konferensrummen är på uttåg och coworking utgör allt oftare en del av den framtida lokalstrategin.

Gustaf Benndorf, Head of Tenant Representation på Cushman & Wakefield säger; Vi ser i dagsläget att allt fler som väljer att flytta av strategiska skäl har fört diskussionen under lång tid och nu är redo att fatta beslutet. Många som flyttar till en annan delmarknad rör sig in mot city och oftast till en bättre kontorsprodukt som erbjuder mer flexibilitet, antingen på det enskilda kontoret eller i byggnaden som sådan. En annan trend som växer är erbjudandet om servicetjänster i byggnaden, såsom coworking och konferensrum, gemensam reception, gemensamma matsalar, restaurang och gym. Allt som förenklar för hyresgästen anses attraktivt.”

Frågorna kring lokalstrategi och arbetsplatsstrategi har hamnat allt högre upp på företagsledningens agenda. Anledningarna är flera. För att värna om företagets kultur och innovativa förmåga behöver de anställda träffas. Samtidigt föreligger en utmaning för företagen att locka tillbaka sina anställda till kontoret när mycket av arbetet bevisligen kan utföras hemifrån. Ett nytt modernt kontor av hög kvalité ses nu som det främsta verktyget och det nya kontoret används även i varumärkesstärkande syfte. 

Annie Lilja, Senior Advisor, Strategic Advisory på Cushman & Wakefield säger; “Majoriteten av respondenterna i vår undersökning uppger att miljöcertifiering av kontorsbyggnaden var en viktig parameter i deras beslut kring ny lokal och mer än majoriteten har tecknat gröna hyresavtal med sina hyresvärdar. Det är tydligt att hållbarhetsaspekten nu genomsyrar allt fler av företagens beslut.”

Under det första kvartalet ser Cushman & Wakefield att prime yielderna har sjunkit något i Stockholms innerstad, medan nivåerna i Göteborg och Malmö har varit oförändrade. Primehyrorna noteras ligga fortsatt stabilt i Stockholm och Malmö, medan Göteborg CBD har ökat. Andelen tillgängliga kontorsytor på marknaden är oförändrad under kvartalet. Vakansgraderna har legat stabila under kvartalet på nivåer om 5 % för Stockholm CBD och Göteborg CBD medan Malmö Nya CBD uppvisar en vakansgrad om 6,5%.

Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory Cushman & Wakefield säger; ”Den omfattande undersökning som vi nu genomfört visar tydligt att företagen omlokaliserat till lokaler i gröna byggnader med goda kollektiva kommunikationer och ett gott serviceutbud i närområdet. Under det senaste året har affärer skett med kontorsfastigheter i perifera lägen som långt ifrån uppfyller ett modernt bolags skallkrav och där den initiala vakansen varit betydande. Jag tror att vissa av dessa fastighetsägare tagit sig vatten över huvudet och ingångsvärdena i dessa affärer är för höga för att i närtid kunna motivera konvertering till annan användning förutsatt att det ens är möjligt.”

 

Om Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) är ett ledande globalt fastighetsrådgivningsföretag som levererar betydande värde till fastighetsägare, investerare och hyresgäster. Cushman & Wakefield är bland de största fastighetsrådgivarna med cirka 50 000 anställda på över 400 kontor i 60 länder. Under 2021 hade företaget en omsättning på 9,4 miljarder USD och ett tjänsteutbud som omfattar bland annat capital markets, hyresgästrådgivning, värdering, uthyrning och andra tjänster. För mer information, besök www.cushmanwakefield.com eller följ Cushman & Wakefield Sweden på LinkedIn.

Mediakontakt

Simon Andersson Profilbild
Simon Andersson

Marketing Manager, Sweden • Stockholm

PRESS & NYHETER

Office Snapshot Sweden Report News Card Image
Office Snapshot Sweden 2023 Autumn

Jakten på aktiekurserna: Ett i många fall meningslöst race vid fastighetsvärdering

05/10/2023

Logistics Sweden 2023 Card cover preview
Logistics Sweden 2023

Svensk logistikmarknad i förändring: Risken för överutbud tilltar

25/05/2023

Relaterade insikter

Swedish flag flying in Stockholm
MarketBeat

Sweden MarketBeat

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyse quarterly Sweden commercial property activity across office, retail and logistics sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels.
21/01/2024
Investmen Marketbeat Sweden Hero Image
MarketBeat

Investment MarketBeat Report

Investment MarketBeat is a summary of the Sweden Investment market providing comment on recent trends as well as market data and analysis.
15/01/2024
office with lights
Research • Economy

European Outlook 2024

Tailored for investors and property owners, our insights offer a clear path through the complexities of today’s market.
11/12/2023
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS