Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Logistics Sweden 2023

25/05/2023
Stockholm, 25 maj 2023 - Den svenska logistikmarknaden har visat motståndskraft under utmanande marknadsförhållanden vilket lyfts fram i den nyligen släppta rapporten Logistics Sweden 2023. Trots motvinden visade segmentet under året en stark utveckling med en investeringsvolym inom industri/logistik överstigande 50 miljarder kronor och nyproduktionen nådde en rekordnivå på över 1,3 miljoner kvm. Noterbart är att det skedde en betydande vändning i yield-trenden under senare hälften av 2022, kännetecknad av betydande dekompression.

Ulf Brandes, International Partner, säger: ”När branschen gick in i 2023 upplevde investeringsmarknaden ett relativt dämpat första kvartal med en omsättning på cirka 4 miljarder kronor inom industri/logistik. Även om investeraraktiviteten minskade var produktionstakten fortsatt hög, med nästan 1,5 miljoner kvm nya projekt planerade att slutföras i år. Vidare utvecklas över 40 % av de pågående projekten på spekulation. Denna betydande ökning av utbud och tecken på en försvagad efterfrågan ger frågan om vakansgrader en ökad betydelse.”

Rapporten Logistics Sweden 2023 erbjuder ett förstärkt perspektiv på den svenska logistikmarknaden. Den omfattande rapporten ger en djupdykning i de bästa logistiklägena tillsammans med en detaljerad undersökning av utvecklingsprojekten och dess konsekvenser för framtida vakansgrader. Vidare tar rapporten upp den potentiella risken för inkurans i samband med åldrande logistiktillgångar och utforskar de senaste hållbarhetstrenderna genom en grundlig marknadsanalys.

Michal Toporowski, Senior Research Analyst, kommenterar: "Vi är mycket glada över att presentera rapporten Logistics Sweden 2023, som ger värdefulla insikter om det aktuella läget på den svenska logistikmarknaden. Vårt mål är att utrusta branschexperter med den kunskap som krävs för att navigera på den ständigt föränderliga marknaden och att underlätta välinformerade beslut."

Rapportens resultat baseras på en omfattande analys av marknadsdata från slutet på det första kvartalet av 2023, vilket ger en uppdaterad översikt över branschen. För de som söker mer detaljerad information uppmuntrar Cushman & Wakefield direktkontakt för att adressera mer specifika datarelaterade frågor.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS