Cushman & Wakefield Employee Photo LA office Cushman & Wakefield Employee Photo LA office

Zásady používání cookies

Tyto webové stránky provozuje společnost Cushman & Wakefield, Inc. svým jménem a jménem společností své skupiny, svých mezinárodních partnerství a přidružených organizací („C&W“, „my“ nebo „náš“).

Tyto Zásady používání cookies tvoří součást Zásad ochrany osobních údajů, jejichž znění lze nalézt na adrese Cushman & Wakefield Zásady Ochrany Osobních Údajů (může se změnit). Zásady ochrany osobních údajů pak tvoří součást Podmínek použití, které upravují váš přístup k těmto webovým stránkám a jejich používání, včetně veškerého obsahu a služeb nabízených na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím („webové stránky“). Použitím těchto webových stránek souhlasíte s tím, že se budete řídit našimi Zásadami ochrany osobních údajů, včetně těchto Zásad používání cookies a Podmínek použití.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou drobné textové soubory umístěné ve vašem počítači, které se v prostředí internetu používají běžně. Existují různé druhy cookies plnící rozmanité funkce. Patří k nim například analýza chování uživatele při pohybu na internetu nebo záznam pohybu uživatele v rámci webových stránek tak, aby mu vlastník webových stránek v případě, že je uživatel navštíví znovu, mohl poskytnout možnosti připravené „na míru“, a to na základě informací zaznamenaných během jeho předchozích návštěv.

Cookies používáme k implementaci a záznamu uživatelských předvoleb i k monitorování uživatelského provozu na konkrétním webu. Pomáhá nám to pochopit, jakým způsobem uživatelé používají naše webové stránky, díky čemuž můžeme zlepšovat jejich koncept, vzhled i funkčnost.

Přijetí nebo zakázání cookies

Většina webových prohlížečů cookies přijímá. Pokud však nechcete, abychom shromažďovali údaje o vás touto metodou, můžete tuto funkci v nastavení svého prohlížeče zablokovat. Chcete-li smazat cookies, které jsou již ve vašem počítači uloženy, prostudujte si laskavě návod k použití svého prohlížeče. Tam naleznete i návod pro smazání cookies ze svého počítače a zakázání ukládání nových.

Více informací o cookies, včetně dalších informací o mazání nebo zakázání cookies, naleznete na adrese: www.allaboutcookies.org

Cookies používáme:

 • ke shromažďování informací, které nám pomohou rozlišit jednotlivé návštěvníky, k volbě jazykových nastavení na našich webových stránkách a ke zpříjemnění jejich používání,
 • k tvorbě statistických výkazů o aktivitách na webových stránkách prostřednictvím analytických cookies, např. ohledně počtu návštěvníků a jimi navštívených stránek,
 • k uchování informací o vaší návštěvě našich webových stránek.

Následující seznam obsahuje tři kategorie cookies, které na našich webových stránkách využíváme.

Jedná se o:

 • naprosto nezbytné cookies
 • cookies související s výkonností
 • cookies související s funkčností

Naše webové stránky rovněž obsahují cookies třetích stran, což jsou cookies, které nevytváří společnost Cushman & Wakefield. V následujícím textu naleznete popisy všech uvedených typů cookies.

Naprosto nezbytné cookies

Tento typ cookies je zcela zásadní, protože vám umožňuje pohyb po webových stránkách a využívání všech jejich možností, k nimž patří například přístup do zabezpečených oblastí webových stránek. Bez použití těchto cookies by nebylo možné poskytovat požadované služby jako přihlašování k účtům nebo k zákaznickým profilům. Tyto cookies o vás nesbírají žádné informace, které by bylo možno využít k marketingovým účelům nebo k záznamu vašeho pohybu po internetu.

 • AUTH_COOKIE – tento typ cookie se používá pro sledování přihlášení uživatele a umožňuje mu přístup do zabezpečených částí webových stránek.

Cookies související s výkonností

Tyto cookies sbírají informace o tom, jak návštěvníci webové stránky využívají, například jaké stránky navštěvují nejčastěji, a také zda dostávají z webových stránek chybová hlášení. Používáme řadu různých analytických webových cookies, které jsou popsány níže. Tyto analytické cookies nám umožňují zaznamenávat informace jako například: počet návštěvníků webových stránek (noví a vracející se návštěvníci), doba strávená na webových stránkách, počet úspěšných registrací, stránky, přes něž uživatel na web vstoupil a přes které z něj odešel. To vše nám umožní zjistit, jak návštěvníci naše webové stránky používají, abychom následně mohli zlepšit jejich funkčnost. Tyto cookies neshromažďují osobní údaje identifikující návštěvníka, neboť údaje v nich obsažené jsou anonymní. Některé z nich však sledují IP adresu uživatele a poskytnou nám tak informaci o tom, které společnosti na naše webové stránky přistupují.

 • SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE – analytická cookie od společnosti Sitecore. Zaznamenává, které stránky navštěvujete a jak dlouho na nich zůstáváte, což využíváme k vylepšování našich webových stránek. Tato cookie neslouží k identifikaci jednotlivců navštěvujících webové stránky.
 • SC_ANALYTICS_GLOBAL – analytická cookie od společnosti Sitecore. Sleduje opakované návštěvy uživatele na webových stránkách v rámci jednoho roku, což využíváme k vylepšování našich webových stránek. Tato cookie neslouží k identifikaci jednotlivců navštěvujících webové stránky.
 • ProspectFinder – analytická cookie od společnosti enecto sleduje, které stránky uživatel v rámci jedné návštěvy shlédl, a při vstupu na webové stránky rozpozná uživatele z řad společností na základě jejich IP adres. Na základě IP adres sledujeme, které společnosti přistupují na naše webové stránky. Tato cookie neslouží k identifikaci jednotlivců navštěvujících webové stránky.
 • Google Analytics cookie ("_utma/b/z2) – analytická cookie od společnosti Google umožňuje měřit a analyzovat informace o návštěvnících, jako například používání webového prohlížeče, počty návštěvníků a navštívené stránky. Tyto informace využíváme k vylepšování našich webových stránek. Informace o tom, jak využíváte naše webové stránky (včetně vaší IP adresy), vygenerované prostřednictvím této cookie, budou odeslány společnosti Google a uloženy na jejích serverech v USA.

Cookies se mohou změnit, vyžádá-li si to změna funkčnosti webových stránek.

Cookies související s funkčností

Tyto cookies umožňují našim webovým stránkám zaznamenat vaše volby (jako např. uživatelské jméno, jazyk nebo region, v němž se nacházíte) a poskytovat rozšířené služby. Informace sbírané těmito cookies jsou obvykle anonymizovány. Neshromažďují o vás žádné informace využitelné pro reklamní účely ani nesledují vámi navštěvované internetové stránky.

 • USE_COOKIES – cookies používané pro zjišťování, zda má uživatel povoleno použití cookies.
 • PREFERRED_SITE - pomocí této cookie se zjišťuje preferovaná země uživatele.
 • Website#lang – cookie od společnosti Sitecore sleduje volbu jazyka uživatele. Název této cookie se liší podle nastaveného jména webu (např. cushwake#lang).

Tyto cookies se mohou změnit, vyžádá-li si to změna funkčnosti webových stránek.

Webové majáky (Web Beacons)

V našich e-mailech můžeme rovněž využívat pixelové technologie (známé rovněž jako „webové majáky“ nebo „transparentní GIFy“). Tyto webové majáky mohou být použity společně s informacemi sebranými pomocí cookies k identifikaci našich uživatelů a přizpůsobení našich webových stránek, kdykoli je to možné, a také k hodnocení úspěšnosti našich marketingových kampaní.

Pokud například uživatel otevřel náš e-mail obsahující webové majáky a přijal cookies na našich webových stránkách, pak můžeme zjistit, kdy uživatel náš e-mail otevřel, přivítat uživatele na našich webových stránkách adresně a sledovat, které stránky uživatel na našem webu navštíví.

Nechcete-li webové majáky používat, doporučujeme vám řídit se návodem na smazání stávajících cookies a zakázání přijmu nových cookies, který naleznete po klepnutí na odkaz www.allaboutcookies.org/manage-cookies .

Tyto zásady mohou být kdykoli aktualizovány.

Vezměte prosím na vědomí, že zakážete-li cookies, může dojít k omezení některých funkcí našich webových stránek a nemusíte být schopni využít některých jejich vlastností.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně Zásad používání cookies společnosti Cushman & Wakefield, pošlete prosím e-mail s dotazem na adresu web.manager@cushwake.com.

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
Save settings