Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Čeští investoři loni v CEE uskutečnili transakce za téměř 1,5 miliardy eur

3/4/2024

• Lokální a regionální kapitál tvořil dvě třetiny celkového objemu investic v CEE
• Čtvrtina investic v regionu směřovala do Česka
• V Česku tvořil tři čtvrtiny investičního objemu domácí kapitál
• Investice v Česku táhly retailové nemovitosti

V roce 2023 zaznamenal trh komerčních nemovitostí v regionu střední a východní Evropy1  významný pokles investičního objemu: meziročně šlo o 55% snížení na celkových 5,02 miliardy eur. Z šesti porovnávaných zemí zažilo největší propad Polsko, kde objem klesl o 68 % a zároveň se snížil podíl země na celkových investicích do regionu. Největší část kapitálu zamířila do kancelářského sektoru, kde také došlo k nejvýraznějšímu nárůstu výnosů. Dvě třetiny celkového objemu investic v regionu pocházely od lokálních a regionálních investorů, což je oproti předchozím rokům zásadní zvýšení. I přes komplikace prokazuje trh odolnost, zvláště v logistickém a rezidenčním sektoru, jež jsou oblastmi s největším potenciálem pro růst. Údaje o vývoji trhu přináší aktuální report realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield CEE Investment Market Outlook 2024.

Dlouhodobě směřoval největší díl kapitálu v regionu do Polska. Bylo tomu tak také loni, nicméně zatímco dříve šlo o polovinu celkového objemu, loni to byla zhruba jeho třetina. Následovalo Česko s asi čtvrtinovým podílem. I u nás však objem investic klesl – meziročně o 26 % na 1,3 miliardy eur.

Hlavním „tahounem“ investic do komerčních nemovitostí v Česku byl maloobchodní sektor: směřovalo do něj 38 % objemu zde investovaného kapitálu. Následovaly kancelářské nemovitosti (21 %), rezidenční (13 %) a průmyslové/logistické (11 %).

V rámci regionu byl poměr odlišný: největší část objemu investic mířila do kanceláří, i když oproti 41 % v roce 2022 to loni bylo méně – 32 %. Následoval industriální a retailový sektor – oba s objemem lehce nad 27 %, který korespondoval s předloňskými 26 %.

 

Graf - podíl zemí a sektorů na objemu investic v regionu

Logistickému a průmyslovému sektoru v regionu se vedlo dobře, na což měly vliv změny v taktice dodavatelských řetězců a vývoj komplexního prostředí e-commerce. To sice rostlo, ale poptávka z něj poklesla, což naznačuje posun ke stabilizaci. Naopak kancelářský sektor čelil těžkostem, jež jsou výsledkem rostoucího trendu práce z domova a snah firem o co nejefektivnější řešení pracovišť. Retailový sektor projevil odolnost: napříč regionem v něm proběhlo množství transakcí a přilákal významné objemy investic.

Investice do sektorů

 

Výnosy z prvotřídních nemovitostí v Česku vzrostly


Investiční trh v České republice zažíval v posledních dvou letech tlak na snižování cen nemovitostí. Od roku 2022 výnosové míry vzrostly ve všech sektorech nemovitostního trhu.

Graf - Výnosy z nemovitostí

Nárůst lokálních investic

Rok 2023 na středoevropský trh komerčních nemovitostí přinesl významnou změnu co do zdrojů kapitálu: výrazně vzrostl podíl lokálních investic, zatímco příliv západního kapitálu klesl. Lokální investoři a ti z ostatních zemí CEE stáli za většinou (65 %) loňských investičních transakcí v regionu, což je výrazně více než v předchozích letech (v roce 2022 to bylo 42 % a v roce 2020 šlo o 37 %). Tři čtvrtiny (77 %) objemu investovaného loni v Česku pak realizovali tuzemští investoři.

Jeff Alson, vedoucí investičního týmu pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield: „Tento vývoj reflektuje širší trend, kdy roste význam lokálních investorů při udržování likvidity trhu a coby tahounů investic. S měnícím se prostředím roste potřeba strategičtějšího přístupu ke zdrojům kapitálu a ukazuje se sílící význam lokálních a regionálních investorů pro fungování v současných složitých ekonomických podmínkách. Je důležité využívat jejich znalosti trhu k nalezení vhodných investičních příležitostí.“

 

Čeká se zotavení a strategický růst

Pro nadcházejících několik let jsou objemy investic na středoevropském trhu komerčních nemovitostí připraveny na opatrné, ale potenciálně stabilní zotavení. Čeká se, že objem investic postupně poroste o 10 až 15 % ročně, což závisí na stabilizaci globálního ekonomického prostředí a pokračující adaptaci na postpandemické tržní podmínky.


Na trhu pravděpodobně nedojde k rychlému oživení cen, které by uspokojilo jak prodávající, tak kupující. Navíc požadavky na snižování zadlužení, které povedou k nedostatku zdrojů pro nové transakce nebo reinvestice, by mohly vést k dalším nuceným prodejům, což by ještě více prohloubilo problémy na trhu. Místní zdroje kapitálu budou hrát v pokračujícím rozvoji investičních aktivit v regionu klíčovou roli. Zmírní dopady odlivu mezinárodního kapitálu – který by se však měl nakonec vrátit a upevnit zdejší investiční prostředí.

Jeff Alson, vedoucí investičního týmu pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield: „Investiční prostředí v regionu CEE je sice tradičně stabilní, ale aktuálně zde oproti historickým průměrům chybí tři až pět miliard eur. Tento deficit by se měl kompenzovat návratem mezinárodního kapitálu a konzistentním růstem objemu lokálních investic, v kombinaci se zdravým, ale selektivnějším poskytováním úvěrů. V nadcházejících letech se v tomto směru počítá se zotavením a poté i nárůstem dlouhodobých průměrů.“

Aktuální report si můžete stáhnout na této stránce: CEE Investment Market Outlook 2024.

1 Region CEE region pro účely tohoto srovnání zahrnuje Bulharsko, Českou republiku, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko.


Kontakt

Michaela Sedlbauerova
Michaela Šedlbauerová

Head of Marketing Czech Republic • Prague

Related News

OC Opatovská nově ve správě Cushman & Wakefield

Realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield převzala do správy OC Opatovská na Praze 4, jehož vlastníkem je společnost Conseq realitní fond, významný hráč na českém kapitálovém trhu.

5/22/2024

Square, buidlings, hotel, properties,water fountain
Pařížská ulice: žádné volné prostory, zájem luxusních retailerů uspokojí nové projekty

Aktivita luxusních retailerů v EMEA zůstává vysoká a mezi hlavními destinacemi regionu, na něž cílí, je i centrum Prahy.

5/20/2024

studio, conversation, people, camera
Praha jako prémiová destinace

V Praze již netáhne jen centrum, ale i veřejný prostor a gastronomie.

4/17/2024

Resdiential building, trees
Investice do nájemních rezidenčních projektů se v Česku meziročně ztrojnásobily

V roce 2023 se v Česku do komerčních nemovitostí investovalo celkem 1 290 milionů eur, investice do nájemního bydlení činily 167 milionů eur, což je třikrát více než v roce předchozím.

4/16/2024

Cushman & Wakefield office, reception, Quadrio, armchair
Firmy se příliš nestěhují, raději přejednávají stávající smlouvy

Náklady na vybavení nových kancelářských prostor jsou jedním z faktorů, které společnosti posuzují při svém rozhodování, zda setrvat ve stávajících prostorách, nebo se přestěhovat do nových.

4/11/2024

Industrial map, Czech Republic
Dosáhl český trh industriálních nemovitostí již svého vrcholu?

Vývoj industriálního trhu v Česku loni po letech růstu do určité míry zpomalil, jedná se však spíše o návrat k normálu po rekordní aktivitě z let 2021 a 2022.

3/20/2024

Six Feet Office
Six Feet Office

Koncept Six Feet Office přináší pravidla a pomůcky, jež v kancelářích umožní a usnadní dodržování bezpečné vzdálenosti dvou metrů (v zahraničí se často uvádí šest stop – six feet), což zvýší bezpečnost zaměstnanců. Firmy, které tato pravidla zavedou, budou moci urychlit návrat zaměstnanců, a tedy svůj návrat do normálu.

4/22/2020

Related Insights

European Luxury REtail
Research

European Luxury Retail

Prozkoumejte dynamiku evropského trhu luxusních retailových nemovitostí.
Sally Bruer • 5/15/2024
Czech Republic, Prague, Old Town Square, High Street
MarketBeat

Czech Republic MarketBeat

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyse quarterly Czech Republic commercial property activity across office, retail, industrial and hotel real estate sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels.
Kamila Breen • 4/30/2024
Cover, woman in a meeting room
Insights • Economy

5-minute Real Estate Market Snapshot

Explore our 5-minute Real Estate Market Snapshot, a video overview of the commercial real estate market developments presenting the key trends in real estate investment, logistics, office and retail sectors.

3/25/2024
Office Fit Out Cost Guide - Web card
Research • Workplace

Office Fit Out Cost Guide - Česká republika

Získejte klíčová data pro plánování a nacenění transformace vaší kanceláře v České republice ve srovnání s regionem EMEA. Náš Office Fit Out Cost Guide 2024 vám pomůžete s plánováním optimalizace vašich pracovních prostor v Praze a dalších městech!
3/20/2024
office buildings
Insights

Kompletní průvodce optimalizací nemovitostí 2024

Poznejte odborné strategie pro optimalizaci industriálních, maloobchodních a kancelářských nemovitostí, které vám umožní zvýšit výnosy a výkonnost.

2/29/2024
main streets across the world 2023
Research

Main Streets Across the World 2023

In this 33rd edition of Main Streets Across the World, we’ll explore the near-term outlook for the retail sector; headline rent and ranking changes for best-in-class urban locations across the world; key indicators and global main street rankings; and key trends to watch such as the cost-of-living crunch, e-commerce and more.
11/21/2023
Women Hotel City
Insights • Investment / Capital Markets

The Hotel Investment Scene in CEE

Welcome to our fourth edition of the joint Cushman & Wakefield–CMS report on the Hotel Investment scene in CEE: Getting Real about ESG in Hotel Real Estate
Bořivoj Vokřínek • 10/25/2023
office, statistics, laptop
MarketBeat • Economy

CEE MarketBeats

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyse quarterly commercial real estate activity in the CEE region (Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, and Slovakia) across office, retail, industrial and hospitality real estate sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels.
Marie Baláčová • 9/13/2023
Prague, Czech Republic
Research • Economy

Czech Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in Czech Republic.
Marie Baláčová • 4/27/2023

NEMŮŽETE NAJÍT, CO HLEDÁTE?

Obraťte se na jednoho z našich profesionálů.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
Save settings