Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Healthcare header small Healthcare header

Sectoren

Healthcare

Sectorspecialisten met verstand van zorg, exploitatie én vastgoed.

Cushman & Wakefield is gespecialiseerd in alle zorgvastgoedsegmenten, waaronder ouderenzorg, gehandicaptenzorg, GGZ, gezondheidscentra, ziekenhuizen en privéklinieken. Het Healthcare-team integreert specifieke sectorinformatie met (inter)nationale en regionale vastgoedkennis van het landelijke Cushman & Wakefield-netwerk. Voor eigenaar-gebruikers, beleggers en huurders en van intramuraal Wlz / Zvw gefinancierde zorg tot extramuraal gefinancierde woonzorg complexen.

Hoe creëren we waarde voor u?

Met advies, transactiebegeleiding, taxaties, projectmanagement of ontwerp voegt het Healthcare-team in alle stadia van de vastgoedcyclus waarde toe. Hoe eerder Cushman & Wakefield bij initiatieven betrokken wordt, des te groter de toegevoegde waarde die we kunnen leveren. Als eigenaar-gebruiker, belegger, huurder, ontwikkelaar of bank zoekt u vroegtijdig de best mogelijke oplossing. 

Onze integrale adviezen onderbouwen we altijd met data en zijn vaak creatief en ‘out of the box’. We adviseren niet alleen, we zijn graag bereid om onze adviezen ook daadwerkelijk te implementeren en blijven deze monitoren. 

Valuation & Advisory

Taxaties van zorgvastgoed worden uitgevoerd door onze gespecialiseerde taxateurs. Zij hebben verstand van zorg, exploitatie én vastgoed en taxeren voor alle doeleinden en voor diverse  stakeholders op het gebied van zorgvastgoed.
Alle taxaties voldoen aan de NRVT- en RICS-standaarden. De wet- en regelgeving is gecompliceerd en door beperkte hoeveelheid referenties is de markt nog weinig transparant. Bij vervreemding van vastgoed door zorginstellingen is een taxatie vereist. Onze taxatierapporten voldoen aan de eisen die het College Sanering Zorginstellingen hieraan stelt. 

Naast taxaties leveren wij een totaalpakket aan strategisch, rekenkundig en conceptueel advies, waaronder:

  • Strategische huisvestingplannen
  • Scenarioanalyses
  • Herontwikkelingsstudies
  • Transformatieopgaven
  • Verzekeringstaxaties
  • Erfpachtadvisering
  • Strategisch aan- en verkoopadvies

Dit alles wordt onderbouwd met marktdata, referenties en voorzien van een op maat gemaakt advies. 

Capital Markets & Agency Solutions

Als u zorgvastgoed wilt (ver)huren of (ver)kopen is het van belang om de transactierisico’s te beperken. We kennen de markt en weten als geen ander hoe het transactieproces het best kan worden vormgegeven. We ondersteunen onze klanten bij elke stap van de transactie, waaronder marktonderzoek, financiële analyses, due diligence, marketingstrategie en -implementatie, transactieonderhandelingen en -structurering, het succesvol afronden van de (ver)huur of (ver)koop, alsmede de financiering.

Project & Development Services

Ook voor zorgvastgoedvraagstukken van meer technische aard is Cushman & Wakefield uw partner. Wij adviseren over gebouwen en hun gebruiksmogelijkheden, we ontwerpen zowel gebouwen als interieurs en we zorgen ervoor dat die daadwerkelijk worden gerealiseerd – binnen kaders van kwaliteit, tijd en budget. 
U kunt bij ons terecht voor onder andere technische due dilligence, renovatie en transformatie, meerjarenonderhoudsplanning (MJOP), duurzaamheidsadvies, energielabels, (interieur)architectuur, projectmanagement en kostenbewaking. 

Benieuwd naar wat Cushman & Wakefield voor uw organisatie of uw zorgvastgoed kan betekenen? Of staat uw vraagstuk hier niet bij? Neem contact op met het Healthcare-team en we informeren u graag!

 

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS