Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Strategic Consulting Strategic Consulting

Services

Real Estate Strategy & Innovation

Wij combineren strategisch advies met digitale productontwikkeling voor onze klanten. Advies dat is onderbouwd met diepgaande analyses op basis van onze data en kennis.

Wie zijn wij

Real Estate Strategy & Innovation (RE S&I) bestaat in Nederland uit 22 medewerkers: analisten op het gebied van duurzaamheid, strategie, gebiedsontwikkeling, market intelligence, business intelligence, digital business, data en GIS. Wij leveren datagedreven strategisch vastgoed advies aan onze opdrachtgevers die bestaan uit gebruikers, investeerders, financiers en de overheid. Advies dat is onderbouwd met onze brede vastgoedkennis en diepgaande analyses op basis van onze vastgoeddata.

Hoe we kunnen helpen

In een constant veranderende vastgoedmarkt is snel schakelen en datagedreven marktkennis essentieel om toekomstbestendig te zijn en te blijven. Wij werken in multidisciplinaire projectteams en maken gebruik van experts vanuit onze hele organisatie met specifieke diepgaande kennis én expertise over de verschillende vastgoedsegmenten, zoals de kantorenmarkt, de winkelmarkt, de woningmarkt, de markt voor logistiek en industrieel vastgoed, hospitality en zorgvastgoed. Experts vertegenwoordigen disciplines als: taxeren, aan- en verhuur, aan- en verkoop, project management en beheer. Dit is mogelijk vanuit alle regio’s binnen Nederland, maar ook internationaal.

Als divers team maken wij het verschil met strategische en pragmatische denkers, consultants, duurzaamheidsexperts, data experts én met onze uitgebreide vastgoedkennis vanuit verschillende invalshoeken. Als strategie afdeling van een professional real estate services company denken en werken wij strategisch mee met onze opdrachtgevers; wij gaan samenwerkingen aan voor de lange termijn als strategisch partner. Hiervoor zetten we onze vaardigheden en brede vastgoedkennis binnen onze gehele organisatie in. Net zoals onze vastgoeddata (> 35 jaar aan data) en ondersteunende digitale tools en dashboards. Hiermee leveren we toegevoegde waarde aan onze opdrachtgevers en stellen wij hen in staat datagedreven strategische vastgoedbeslissingen te nemen.

Wij kunnen u helpen met:

Strategy consulting

De wereld verandert en de vastgoedmarkt dus ook. Dit vraagt een strategische kijk op uw vastgoedportefeuille, op uw huisvesting of u nu belegger, gebruiker, financier of beleidsmaker bent. Onze strategie consultants denken graag met u mee. Wij kennen de vastgoedmarkt als geen ander, zowel de beleggers- , financierings- en gebruikersmarkt en de publieke sector. De kracht van onze aanpak is de combinatie van data-gedreven strategie en executie. Wij zijn in staat de vertaling te maken van algemene macro-economische trends naar vastgoed en de impact en kansen voor uw vastgoed. Andersom kunnen wij ook vanaf de bewegingen op adresniveau advies geven op lokaal, regionaal en nationaal aggregatieniveau. Ons advies richt zich zowel op gebied-, portefeuille- als  gebouwniveau.  

Duurzaamheid

Binnen ons advies is toekomstbestendigheid en specifiek duurzaamheid in toenemende mate van belang. De komende jaren wordt vanuit meerdere stakeholders – de overheid, financiers, investeerders én gebruikers – specifiek gestuurd op duurzaamheidsprestatie van uw vastgoed; gericht op het klimaatakkoord (Paris proof), het mitigeren van klimaatrisico’s, impact investing, de UN Sustainable development goals en rapporteren conform GRI en aan GRESB. Onze duurzaamheidsadviseurs ondersteunen dagelijks onze opdrachtgevers bij duurzaamheid gerelateerde vraagstukken, veelal als onderdeel van een strategisch partnerschap. In onze advisering stellen we belangrijke ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid centraal.

Gebiedsontwikkeling

De verandering binnen de vastgoedmarkt wordt ingegeven door economische, demografische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen maar ook door percepties en voorkeuren die in de loop der tijd variëren. Grote maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie, woningbouw en de verstedelijkingsopgave vragen om een grootschalige, gebiedsgerichte benadering waarbij publieke planvorming afgestemd wordt met noodzakelijke investeringen van samenwerkende publieke en private partijen. Cushman & Wakefield adviseert een breed scala aan ontwikkelaars, beleggers, eigenaar-gebruikers, gemeenten en andere overheidspartijen door de haalbaarheid van (her)ontwikkeling en transformatie van zowel gebieden als gebouwen inzichtelijk te maken, de waarde voor (eind)gebruikers en eigenaren te optimaliseren en de uiteindelijke ontwikkeling, verhuur, en/of verkoop uit te voeren. Door een multidisciplinaire en doelgerichte procesaanpak genereert Cushman & Wakefield integrale omgevingskwaliteit in de vorm van een gemaximaliseerde gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde voor het gebied, vastgoed, (eind)gebruikers en bewoners. 

Market Intelligence

Market Intelligence richt zich op het creëren van data gedreven vastgoedinzichten om daarmee de business van onze opdrachtgevers te versterken. De basis van onze analyses, benchmarks, dashboards en inzichten ligt in onze data. Deze wordt sinds 1984 intern verzameld en verrijkt door ons Research-team, in samenwerking met onze vastgoedadviseurs die commercieel actief zijn in alle regio's van Nederland. Hierdoor combineren we marktkennis met lokaal marktgevoel. Het geeft ons de mogelijkheid om trends op nationaal niveau te bepalen en tegelijkertijd het lokale marktsentiment te begrijpen. De combinatie van onze marktdata met externe data en klantdata creëert uniek inzicht en biedt een stabiele basis om de bedrijfsactiviteiten en de strategie van onze opdrachtgevers te versterken. Onze Market Intelligence Tools bieden hen de mogelijkheid om toegang te krijgen tot ons gedetailleerde kennisniveau.

Meer informatie nodig? 

Maak kennis met het team onderaan deze pagina en neem contact op om uw vragen en wensen verder te bespreken.

Maak kennis met het team

Jos Hesselink new
Jos Hesselink

Associate - Research Lead (EMEA Grade - Associate)
Amsterdam, The Netherlands


+31 208407266

VCard downloaden

Frank
Frank van der Sluys

Partner Market Intelligence (EMEA Grade - Partner)
Amsterdam, The Netherlands


+31 (6) 22553667

VCard downloaden

Laurens van der Schoor
Laurens van der Schoor

Associate (EMEA Grade - Associate)
Amsterdam, The Netherlands


+31 (6) 50052715

VCard downloaden

Lucy Matchett
Lucy Matchett

Associate (EMEA Grade - Associate)
Amsterdam, The Netherlands


VCard downloaden

Publicaties

Market intelligence card
Market Intelligence: Nederland in Zicht

Onze nieuwste publicatie over de Nederlandse markt, waarin we zowel inzicht en ontwikkelingen in de regionale economie als sectorspecifieke vastgoedmarktdynamiek delen.

Bekijk meer

Gebiedsontwikkeling card
Gebiedsontwikkeling

Nieuwsgierig hoe wij u kunnen adviseren en begeleiden bij uw strategisch ontwikkelingsvraagstuk? Download onze brochure op deze pagina.

Download

sustainable building
GRESB

Om meer te weten te komen over hoe Cushman & Wakefield u kan begeleiden en ondersteunen tijdens het GRESB-rapportageproces en daarna, kunt u onze brochure downloaden voor meer informatie.

Download

Glass office facade with tree Australia
Capability statement

We helpen onze klanten bij het beoordelen en voorbereiden van hun documentatie en gegevens om te zorgen voor continue verbetering van hun duurzaamheidsprestaties en GRESB-score.

Download

Lees meer - Value of a city

Cushman & Wakefield Video
Insights

Duurzame karakter van de slimme stad

Steden passen steeds vaker slimme oplossingen toe om de energie- en milieudoelstellingen te behalen.
Jos Hesselink • 23/03/2022
Fysieke vrijheid card
Insights

Fysieke vrijheid en digitaal gemak

Steden ademen vandaag de dag de belofte van vrijheid en zelfbeschikking. Als woon-, werk- en leefomgeving zijn steden populairder dan ooit.
Jos Hesselink • 24/02/2022
E-commerce Logistics in Belgium in 2020
Insights

Bevoorrading van de stad

Er vindt een systemische verandering plaats in Nederland gericht op de manier waarop we consumeren en dus ook op de bevoorrading van alles wat we kopen.
Jos Hesselink • 27/01/2022
Lessen uit de woestijn card
Insights

Lessen uit de woestijn

Het hebben van woonruimte is een recht voor iedereen. Bij voorkeur op een fijne plek in een inclusieve omgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en perspectief.
Jos Hesselink • 16/12/2021
Smart City card
Insights • Technology

De slimme Smart City

Een volledig digitale stad is als volledig thuiswerken door corona: alle spontaniteit en creativiteit verdwijnt als sneeuw voor de zon. Leven in de stad geeft pas energie als de stad bruist van activiteit en tegelijkertijd rust geeft wanneer je dat nodig hebt.
Jos Hesselink • 18/11/2021
Climate risk card
Insights • Sustainability / ESG

Kwetsbare systemen, kwetsbare stad

We zijn straks te laat als we er niet voor zorgen dat bij het waarderen van gebouwen het effect van klimaatrisico’s wordt meegenomen in voorspellende modellen.
Lucy Matchett • 29/09/2021
Urban Bike Share Rack
Insights

Beweegruimte in de stad

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.
Jos Hesselink • 27/07/2021
Kalverstraat card image
Insights

Kalverstraat anno 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!
Jos Hesselink • 17/06/2021
City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Frank van der Sluys • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability / ESG

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Jos Hesselink • 22/04/2021
De Randstad loopt leeg card
Insights

De Randstad loopt leeg

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.
Jos Hesselink • 25/03/2021
Auto de stad uit card
Insights • Sustainability / ESG

De auto de stad uit

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.
Jos Hesselink • 25/02/2021

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS