CONTACT US
Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Lessen uit de woestijn hero XL Lessen uit de woestijn hero XS

Lessen uit de woestijn

Jos Hesselink • 16/12/2021
Het hebben van woonruimte is een recht voor iedereen. Bij voorkeur op een fijne plek in een inclusieve omgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en perspectief.

Locatie en het ‘succes’ van een stad zijn daarbij bepalende factoren. Ofwel, de economische gezondheid van een gemeente heeft een sterke invloed op de kansen voor haar inwoners. En hoe je het ook wendt of keert, de overheid heeft hierin een bepalende rol; zowel centraal als lokaal.

De rol van de overheid in Nederland is breed. En omdat de overheid op verschillende niveaus bij veel onderwerpen is  betrokken en vaak de (eind)verantwoordelijkheid heeft, worden situaties veelal complex en blijkt besluitvaardigheid een uitdaging. In Jordanië lijkt van het andere uiterste sprake in het vluchtelingenkamp Al Za’atari. Een kamp dat in 2012 werd opgezet als tijdelijke oplossing, maar waar het dagelijks leven van ruim 80.000 mensen een steeds meer permanent karakter krijgt. Door de afwezigheid van elke vorm van overheid missen belangrijke basisvoorzieningen als water en elektriciteit, structureel onderwijs, afvalmanagement en infrastructuur, maar ook politie om misdaad en opstanden tegen te gaan. Het in stand houden van het tijdelijke karakter en niet investeren in de basisvoorzieningen door overheden, resulteert in het wegblijven van bedrijven die zich daar willen vestigen. En daarmee het uitblijven van belastinginkomsten en economische context. Een uitzichtloze situatie met nul sociale mobiliteit en geen perspectief voor de mensen in het kamp.

Op een geheel andere schaal zien we in Nederland polarisatie toenemen. Meer dan een miljoen mensen leeft onder de armoedegrens en er is een (groeiende) ongelijkheid op het gebied van wonen, arbeidszekerheid en inkomen. Door beperkte sociale mobiliteit zijn steeds minder mensen in staat om zich eigenhandig te onttrekken aan hun leefsituatie. Ontbrekende of slecht georganiseerde basisvoorzieningen in een stad of wijk, hebben een (negatieve) impact op de sociaaleconomische positie van haar inwoners en hun sociale mobiliteit; het biedt misschien woonruimte, maar geen perspectief. De inrichting van een stad of wijk en haar publieke ruimte is hierin een belangrijk element. Het biedt kansen voor haar inwoners om zichzelf te ontwikkelen.

Bij stedelijke ontwikkeling gaat het ruimtelijke oogpunt hand in hand met de sociale en economische context. Daar waar dit in balans is, biedt het kansen voor jongeren op een baan en woonruimte, de welvaart neemt toe en de rol van de gemeente als sociaal vangnet neemt af. Waar dit niet het geval is gebeurt het tegenovergestelde. Het decentraliseren van onze overheid is doorgeslagen en heeft geleid tot grote economische en sociale verschillen tussen regio’s, steden en ook wijken. Er is behoefte aan nationaal beleid als een duidelijk kader voor lokaal maatwerk gericht op integrale vormgeving van de stad. Waarbij de (lokale) overheid vanuit collectief belang de uitdaging heeft zorg te dragen voor die balans. De rol van de overheid, een duivels dilemma, misschien een passend onderwerp voor tijdens het kerstdiner.

Elke maand verschijnt er een column over een onderwerp dat gerelateerd is aan de waarde van de stad. Hierin staat een visie op de maatschappelijke relevantie van steden, stedelijke ontwikkeling en dus ook vastgoed. Deze visie komt tot stand vanuit intern onderzoek en dialoog met interne en externe stakeholders, in nauwe samenwerking met consultants en analisten uit ons Real Estate Strategy & Innovation team. Meer achtergrond is te vinden in de gelijk genaamde whitepaper: Lessen uit de woestijn.

Lees meer - Value of a city

Cushman & Wakefield Video
Insights

Duurzame karakter van de slimme stad

Steden passen steeds vaker slimme oplossingen toe om de energie- en milieudoelstellingen te behalen.
Jos Hesselink • 23/03/2022
Fysieke vrijheid card
Insights

Fysieke vrijheid en digitaal gemak

Steden ademen vandaag de dag de belofte van vrijheid en zelfbeschikking. Als woon-, werk- en leefomgeving zijn steden populairder dan ooit.
Jos Hesselink • 24/02/2022
E-commerce Logistics in Belgium in 2020
Insights

Bevoorrading van de stad

Er vindt een systemische verandering plaats in Nederland gericht op de manier waarop we consumeren en dus ook op de bevoorrading van alles wat we kopen.
Jos Hesselink • 27/01/2022
Lessen uit de woestijn card
Insights

Lessen uit de woestijn

Het hebben van woonruimte is een recht voor iedereen. Bij voorkeur op een fijne plek in een inclusieve omgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en perspectief.
Jos Hesselink • 16/12/2021
Smart City card
Insights • Technology

De slimme Smart City

Een volledig digitale stad is als volledig thuiswerken door corona: alle spontaniteit en creativiteit verdwijnt als sneeuw voor de zon. Leven in de stad geeft pas energie als de stad bruist van activiteit en tegelijkertijd rust geeft wanneer je dat nodig hebt.
Jos Hesselink • 18/11/2021
Climate risk card
Insights • Sustainability / ESG

Kwetsbare systemen, kwetsbare stad

We zijn straks te laat als we er niet voor zorgen dat bij het waarderen van gebouwen het effect van klimaatrisico’s wordt meegenomen in voorspellende modellen.
Lucy Matchett • 29/09/2021
Urban Bike Share Rack
Insights

Beweegruimte in de stad

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.
Jos Hesselink • 27/07/2021
Kalverstraat card image
Insights

Kalverstraat anno 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!
Jos Hesselink • 17/06/2021
City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Frank van der Sluys • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability / ESG

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Jos Hesselink • 22/04/2021
De Randstad loopt leeg card
Insights

De Randstad loopt leeg

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.
Jos Hesselink • 25/03/2021
Auto de stad uit card
Insights • Sustainability / ESG

De auto de stad uit

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.
Jos Hesselink • 25/02/2021

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.

Weerbaarheid van de stad

Lessen uit de woestijn card
Lessen uit de woestijn

Het hebben van woonruimte is een recht voor iedereen. Bij voorkeur op een fijne plek in een inclusieve omgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en perspectief.

Bezoek de pagina

Climate risk card
Climate Risk

We zijn straks te laat als we er niet voor zorgen dat bij het waarderen van gebouwen het effect van klimaatrisico’s wordt meegenomen in voorspellende modellen.

Bezoek de pagina

Groene steden
De weerbaarheid van de groene stad

Een groene omgeving of frisse buitenlucht is niet vaak een reden om in een stad te wonen, eerder het tegenovergestelde. Het is vaak een reden om in het weekend de stad te ontvluchten en de natuur op te zoeken, of zelfs om elders te gaan wonen.

Bezoek de pagina

De stad na COVID
De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten. Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.

Bezoek de pagina

Urban Bike Share Rack
De gezonde stad maakt gezonde inwoners

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.

Bezoek de pagina