Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Hero image groene steden XL Hero image groene steden XS

Groen in de stad wordt niet op waarde geschat

Jos Hesselink • 04/02/2021
Een groene omgeving of frisse buitenlucht is niet vaak een reden om in een stad te wonen, eerder het tegenovergestelde. Het is vaak een reden om in het weekend de stad te ontvluchten en de natuur op te zoeken, of zelfs om elders te gaan wonen.

Zeker in deze tijd, nu alle stedelingen genoodzaakt zijn hun beweging en frisse lucht te krijgen door een wandeling in een van de drukke stadsparken. En omdat er weinig andere dingen te doen zijn buitenshuis, sluiten we aan in de sliert van mensen die daar bij de kleinste zonnestraal loopt.

Groen in een stad heeft om meerdere redenen een belangrijk aandeel in een stedelijk ecosysteem: het draagt bij aan leefbaarheid, comfort en aantrekkelijkheid. Stadsparken en groenstroken bieden bewoners de mogelijkheid om buiten te ontspannen en vervullen daarnaast een belangrijke functie.  Ze zijn de longen van de stad, ze gaan luchtvervuiling tegen, bieden verkoeling en dragen bij aan biodiversiteit. Maar door groei en verdichting van steden komt het groen steeds meer in de verdrukking. 

Onderdeel van de discussie over klimaatverandering is het groeiende bewustzijn van de impact van groen en blauw op de leefbaarheid van steden. Om steden klimaat adaptief te maken en klimaatrisico’s te verminderen dienen ze flexibel, robuust en vindingrijk te zijn. Het (her)introduceren van groen en het goed managen van water in de stad draagt in belangrijke mate bij aan de weerbaarheid van een stad. 

Een stad weerbaar maken vraagt om grootschalige verandering van economische, ecologische, sociale en technische systemen. Niet alleen om klimaatverandering tegen te gaan, maar noodzakelijke veranderingen om haar toekomstbestendigheid – economisch, sociaal én duurzaam - zeker te stellen. 

Steeds meer (internationale) steden committeren zich aan het Parijse klimaatakkoord en sluiten zich aan bij initiatieven als ‘1000 Cities Adapt Now’. Om systematisch anders naar de ontwikkeling en de inrichting van onze steden te kunnen kijken zijn initiatieven als ‘15minutecity’ interessant; een initiatief gericht op het vergroten van de bereikbaarheid van een stad voor de voetganger,  verminderen van het autoverkeer in een binnenstad en het creëren van meer ruimte voor groen. De ambitie van Kopenhagen om in 2025 de eerste CO2 neutrale stad van de wereld te zijn leidt tot een andere aanpak voor stedelijke ontwikkeling en structuur op verschillende schaalniveaus. 

In Nederland hebben meerdere gemeenten ambitieuze plannen op het gebied van duurzaamheid en daarmee toekomstbestendigheid. Er zijn subsidies beschikbaar voor het ‘vergroenen’ van daken en tuinen, er zijn innovaties op het gebied van bufferopslag van overtollig regenwater en er is technologie die wordt ingezet om slim watermanagement toe te passen. Er zijn mooie voorbeelden van plannen voor meer groen in de stad zoals de Coolsingel in Rotterdam en verticale bossen in de vorm van groene gebouwen zoals The Valley en Wonderwoods. Ook ongeorganiseerde en bij voorkeur niet aangeharkte mini-natuurgebieden in de stad als ‘Tiny-forests’ en vele initiatieven als daktuinen en moestuinendaken dragen bij aan de verdere groei van groen in de stad. 

De vraag is alleen: gaat het hard genoeg? Op tijd begonnen zijn we zeker niet, maar zijn we in staat de verloren tijd in te halen? We kunnen klimaatverandering niet met één vooraf volledig vastgesteld plan bestrijden. Het moet stapsgewijs en ‘agile’, maar het is wel tijd om nu grote stappen te zetten. Laten we de ‘lessons learned’ van deze COVID-19-crisis gebruiken om de crisis van een andere orde op wereldschaal, de klimaatcrisis, aan te pakken. Een van de prioriteiten is het laten prevaleren van hoogwaardig groen ín de stad boven groen aan de rand van de stad. Hiermee beperken we verdere verdichting en de groei van hoogbouw en zetten we de natuur in om de leefbaarheid terug te brengen in de stad. Laat de te drukke stadsparken tijdens deze lockdown extra aanleiding zijn om groen in de stad op waarde te schatten, op welk schaalniveau dan ook. 

Elke maand verschijnt er een column over een onderwerp dat gerelateerd is aan de waarde van de stad. Hierin staat een visie op de maatschappelijke relevantie van steden, stedelijke ontwikkeling en dus ook vastgoed. Deze visie komt tot stand vanuit intern onderzoek en dialoog met interne en externe stakeholders, in nauwe samenwerking met consultants en analisten uit ons Real Estate Strategy & Innovation team. Meer achtergrond is te vinden in de gelijk genaamde Insight: de weerbaarheid van de groene stad.

Lees meer - Value of a city

Cushman & Wakefield Video
Insights

Duurzame karakter van de slimme stad

Steden passen steeds vaker slimme oplossingen toe om de energie- en milieudoelstellingen te behalen.
Jos Hesselink • 23/03/2022
Fysieke vrijheid card
Insights

Fysieke vrijheid en digitaal gemak

Steden ademen vandaag de dag de belofte van vrijheid en zelfbeschikking. Als woon-, werk- en leefomgeving zijn steden populairder dan ooit.
Jos Hesselink • 24/02/2022
E-commerce Logistics in Belgium in 2020
Insights

Bevoorrading van de stad

Er vindt een systemische verandering plaats in Nederland gericht op de manier waarop we consumeren en dus ook op de bevoorrading van alles wat we kopen.
Jos Hesselink • 27/01/2022
Lessen uit de woestijn card
Insights

Lessen uit de woestijn

Het hebben van woonruimte is een recht voor iedereen. Bij voorkeur op een fijne plek in een inclusieve omgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en perspectief.
Jos Hesselink • 16/12/2021
Smart City card
Insights • Technology

De slimme Smart City

Een volledig digitale stad is als volledig thuiswerken door corona: alle spontaniteit en creativiteit verdwijnt als sneeuw voor de zon. Leven in de stad geeft pas energie als de stad bruist van activiteit en tegelijkertijd rust geeft wanneer je dat nodig hebt.
Jos Hesselink • 18/11/2021
Climate risk card
Insights • Sustainability / ESG

Kwetsbare systemen, kwetsbare stad

We zijn straks te laat als we er niet voor zorgen dat bij het waarderen van gebouwen het effect van klimaatrisico’s wordt meegenomen in voorspellende modellen.
Lucy Matchett • 29/09/2021
Urban Bike Share Rack
Insights

Beweegruimte in de stad

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.
Jos Hesselink • 27/07/2021
Kalverstraat card image
Insights

Kalverstraat anno 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!
Jos Hesselink • 17/06/2021
City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Frank van der Sluys • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability / ESG

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Jos Hesselink • 22/04/2021
De Randstad loopt leeg card
Insights

De Randstad loopt leeg

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.
Jos Hesselink • 25/03/2021
Auto de stad uit card
Insights • Sustainability / ESG

De auto de stad uit

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.
Jos Hesselink • 25/02/2021

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS

Weerbaarheid van de stad

Lessen uit de woestijn card
Lessen uit de woestijn

Het hebben van woonruimte is een recht voor iedereen. Bij voorkeur op een fijne plek in een inclusieve omgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en perspectief.

Bezoek de pagina

Climate risk card
Climate Risk

We zijn straks te laat als we er niet voor zorgen dat bij het waarderen van gebouwen het effect van klimaatrisico’s wordt meegenomen in voorspellende modellen.

Bezoek de pagina

Groene steden
De weerbaarheid van de groene stad

Een groene omgeving of frisse buitenlucht is niet vaak een reden om in een stad te wonen, eerder het tegenovergestelde. Het is vaak een reden om in het weekend de stad te ontvluchten en de natuur op te zoeken, of zelfs om elders te gaan wonen.

Bezoek de pagina

De stad na COVID
De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten. Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.

Bezoek de pagina

Urban Bike Share Rack
De gezonde stad maakt gezonde inwoners

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.

Bezoek de pagina