Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Hero Sustainability persbericht XL Hero Sustainability persbericht XS

Kwetsbare systemen, kwetsbare stad

Lucy Matchett • 29/09/2021
We zijn straks te laat als we er niet voor zorgen dat bij het waarderen van gebouwen het effect van klimaatrisico’s wordt meegenomen in voorspellende modellen.

De toenemende kwetsbaarheid van vastgoed voor klimaatrisico’s heeft invloed op cashflow, risk premiums, verwacht groei potentieel, kosten en mogelijkheden voor financiering (UNEPFI). Deze risico’s worden onvoldoende verdisconteerd in de huidige waarderingsstandaarden. Net zoals voor toekomstige leegstand een voorziening wordt opgenomen, zou op basis van een bepaald risicoprofiel rekening moeten worden gehouden met onvoorziene omstandigheden als gevolg van klimaatverandering. Het gebrek aan voorbereiding op de impact van klimaatverandering leidt daarom momenteel tot onderwaardering van de potentiele impact.

Onze gebouwde omgeving is kwetsbaar doordat zij als fundament van onze maatschappij fungeert in zowel economisch, maatschappelijk als cultureel opzicht. De concentratie van functies zorgt voor een doorgaans dichtbebouwde omgeving waarin de nadelige gevolgen van klimaatverandering worden versterkt. Hoe onze steden zich, proactief, weten aan te passen aan deze toenemende risico’s en in hoeverre zij veilige leef- en werkomstandigheden weten te creëren wordt bepalend voor de waarde van de stad en het individuele vastgoed.

Leefbaarheid is voor steden een absoluut punt van aandacht. Het is in steden altijd een paar graden warmer dan buiten de stad, simpelweg omdat de warmte meer wordt vastgehouden in gebouwen en wegen en er minder groen en water is dat voor verkoeling zorgt. Ook neemt in steden de kans op wateroverlast toe doordat na extreme regenval het water niet snel genoeg kan worden afgevoerd. Waar het overstromingsrisico betreft, is bovendien eindeloos blijven vertrouwen op waterschappen en gemeenten om onze voeten droog te houden niet realistisch, evenals op verzekeraars die schade vergoeden.

Investeren in klimaatadaptatie blijkt een lastige casus voor gebouweigenaren. De investering gaat vooraf aan de voordelen en wordt uiteindelijk terugverdiend door het vermijden van schade. Wereldwijd is vastgesteld dat investeren in klimaatadaptatie ongeveer vier keer de initiële investering oplevert. De casus wordt positiever doordat door het opwarmen van de aarde de kans op extreme weersomstandigheden significant toeneemt. Daar waar extreme temperaturen bijvoorbeeld voorheen 1x in de 50 jaar voorkwamen, komen ze bij opwarming met 1.5°C (volgens het recente IPCC rapport reeds bereikt in 2030) 1x in de 5.8 jaar voor.

De introductie van verplichte rapportage over blootstelling van beleggingen aan klimaatrisico’s (TCFD) en vaststellen van de niveaus van duurzaamheid (EU Taxonomy) biedt inzicht in de kwetsbaarheid van vastgoed voor klimaatrisico’s en is daarmee een belangrijke eerste stap. Laten we verder gaan met de issues van vandaag en morgen en zowel fysieke als systemische maatregelen treffen om vastgoed weerbaar te maken tegen klimaatverandering. 

Elke maand verschijnt er een column over een onderwerp dat gerelateerd is aan de waarde van de stad. Hierin staat een visie op de maatschappelijke relevantie van steden, stedelijke ontwikkeling en dus ook vastgoed. Deze visie komt tot stand vanuit intern onderzoek en dialoog met interne en externe stakeholders, in nauwe samenwerking met consultants en analisten uit ons Real Estate Strategy & Innovation team. Meer achtergrond is te vinden in de gelijknamige Insight.

Lees meer - Value of a city

Cushman & Wakefield Video
Insights

Duurzame karakter van de slimme stad

Steden passen steeds vaker slimme oplossingen toe om de energie- en milieudoelstellingen te behalen.
Jos Hesselink • 23/03/2022
Fysieke vrijheid card
Insights

Fysieke vrijheid en digitaal gemak

Steden ademen vandaag de dag de belofte van vrijheid en zelfbeschikking. Als woon-, werk- en leefomgeving zijn steden populairder dan ooit.
Jos Hesselink • 24/02/2022
E-commerce Logistics in Belgium in 2020
Insights

Bevoorrading van de stad

Er vindt een systemische verandering plaats in Nederland gericht op de manier waarop we consumeren en dus ook op de bevoorrading van alles wat we kopen.
Jos Hesselink • 27/01/2022
Lessen uit de woestijn card
Insights

Lessen uit de woestijn

Het hebben van woonruimte is een recht voor iedereen. Bij voorkeur op een fijne plek in een inclusieve omgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en perspectief.
Jos Hesselink • 16/12/2021
Smart City card
Insights • Technology

De slimme Smart City

Een volledig digitale stad is als volledig thuiswerken door corona: alle spontaniteit en creativiteit verdwijnt als sneeuw voor de zon. Leven in de stad geeft pas energie als de stad bruist van activiteit en tegelijkertijd rust geeft wanneer je dat nodig hebt.
Jos Hesselink • 18/11/2021
Climate risk card
Insights • Sustainability / ESG

Kwetsbare systemen, kwetsbare stad

We zijn straks te laat als we er niet voor zorgen dat bij het waarderen van gebouwen het effect van klimaatrisico’s wordt meegenomen in voorspellende modellen.
Lucy Matchett • 29/09/2021
Urban Bike Share Rack
Insights

Beweegruimte in de stad

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.
Jos Hesselink • 27/07/2021
Kalverstraat card image
Insights

Kalverstraat anno 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!
Jos Hesselink • 17/06/2021
City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Frank van der Sluys • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability / ESG

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Jos Hesselink • 22/04/2021
De Randstad loopt leeg card
Insights

De Randstad loopt leeg

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.
Jos Hesselink • 25/03/2021
Auto de stad uit card
Insights • Sustainability / ESG

De auto de stad uit

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.
Jos Hesselink • 25/02/2021

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS

Weerbaarheid van de stad

Lessen uit de woestijn card
Lessen uit de woestijn

Het hebben van woonruimte is een recht voor iedereen. Bij voorkeur op een fijne plek in een inclusieve omgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en perspectief.

Bezoek de pagina

Climate risk card
Climate Risk

We zijn straks te laat als we er niet voor zorgen dat bij het waarderen van gebouwen het effect van klimaatrisico’s wordt meegenomen in voorspellende modellen.

Bezoek de pagina

Groene steden
De weerbaarheid van de groene stad

Een groene omgeving of frisse buitenlucht is niet vaak een reden om in een stad te wonen, eerder het tegenovergestelde. Het is vaak een reden om in het weekend de stad te ontvluchten en de natuur op te zoeken, of zelfs om elders te gaan wonen.

Bezoek de pagina

De stad na COVID
De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten. Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.

Bezoek de pagina

Urban Bike Share Rack
De gezonde stad maakt gezonde inwoners

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.

Bezoek de pagina