Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
office leasing (image) office leasing (image)

Sectoren

Publieke sector

Vanuit een multidisciplinair team adviseren wij de publieke sector als ruimtelijk beleidsmaker, als gebruiker van vastgoed en als eigenaar van vastgoed.

De publieke sector heeft een cruciale rol in hoe Nederland ruimtelijk is georganiseerd. Ruimtelijk beleid wordt decentraal vanuit provincies aangestuurd en in samenspraak met gemeenten wordt het ruimtelijke speelveld in Nederland bepaald waarop gebruikers, ontwikkelaars en eigenaren kunnen bewegen. Met goede ruimtelijke ideeën en plannen, en straks de nieuwe Omgevingswet, draagt de publieke sector als ruimtelijk beleidsmaker daarmee bij aan maatschappelijke tevredenheid, toekomstbestendigheid, omgevingswaarde, efficiëntie, innovatie en uiteindelijke economische groei.

Een goede toekomstbestendige basis

Als de basis, om Nederland te positioneren als een aantrekkelijke en concurrerende speler op het steeds sterker wordende internationale speelveld, goed is dan bewegen gebruikers, ontwikkelaars en eigenaren zoals dat het meest wenselijk is. De uitgangspositie van Nederland is goed. Onze traditionele én digitale fundamenten zijn van zeer hoog niveau. Toch is het niet altijd eenvoudig die basis te optimaliseren. Er woedt een strijd om ruimte in Nederland. Vooral in het stedelijk gebied is vanuit verschillende functies behoefte aan hetzelfde stukje Nederland. Er vindt binnenstedelijke transformatie plaats, terwijl dat stukje voor de komende decennia maar één keer kan worden ingevuld. Dat moet dan ook zorgvuldig worden gedaan. Het maken van ruimtelijk beleid is een belangrijk vak.

Ruimtelijk Beleid is een belangrijk vak waarvoor het goede gereedschap nodig is

Om een vak zo professioneel mogelijk te kunnen uitoefenen is goed gereedschap van belang. Als strategisch partner van ruimtelijk beleidsmakers reiken wij een deel van dit gereedschap graag aan. We creëren data gedreven overzicht en inzicht in de marktdynamiek. We monitoren de hele Nederlandse vastgoedmarkt sinds 1984. Dit doen we zowel bottom-up, door inzichtelijk te maken hoe ondernemers bewegen, als top-down door ook de macrotrends te vertalen naar lokale ruimtelijke impact. Dit overzicht en inzicht – én onze adviesrapporten – zijn gereedschappen die door ruimtelijk beleidsmakers ter hand kunnen worden genomen om goed gefundeerd ruimtelijk beleid te maken, om omgevingsvisies, economische visies, economische strategieën te onderbouwen en om behoefteramingen en marktprognoses te becijferen. Zo wordt hét speelveld gecreëerd waarop gebruikers en eigenaren van vastgoed optimaal kunnen bewegen.

Wij kunnen helpen de optimale programmering bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling of gebiedstransformatie inzichtelijk te maken en de haalbaarheid te toetsen. We kunnen adviseren over de juiste verhoudingen van segmenten, functies en volumes bij gemengde woon-werkgebieden. We kunnen duiden welke gebruikers een toenemende of een afnemende ruimtebehoefte zullen hebben. We kunnen aanwijzen op welke specifieke plekken er voor welke functie verdicht kan worden. We kunnen beredeneren welk deel van de vastgoedvoorraad overtollig is en waar herontwikkelingsopgaven zich aandienen, zoals bijvoorbeeld bij de revitalisatie van bedrijventerreinen en andere werklocaties. We kunnen meedenken in toekomstbestendige oplossingen, adviseren over klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit.

Het gaat om mensen, het gaat om de balans tussen werk en privé

De COVID-19 crisis heeft een enorme impact op de maatschappij. Het is nog onduidelijk hoe lang de ingevoerde contactmaatregelen in Nederland van kracht zijn. Het is duidelijk dat deze gebeurtenis een grote invloed heeft op hoe mensen werken, winkelen, wonen en recreëren. Nu én straks. Ontwikkelingen die al aanstaande waren, zijn versneld doorgezet. Mensen zullen structureel minder naar kantoor gaan. De balans tussen werk en privé wordt nu echt belangrijk. Kantoren zullen nadrukkelijker worden gebruikt om te ontmoeten, te vergaderen en te leren. Daarmee verandert de huisvesting voor organisaties en haar mensen.

Wij kunnen de publieke sector als gebruiker helpen met het selecteren van en het begeleiden naar de juiste huisvesting, die geënt is op de werknemers van de publieke sector, op de mensen die regelmatig gebruik maken van deze ruimte. Daarbij kan rekening worden gehouden met duurzaamheid, mobiliteit, werkplekconcepten en work-life-balance. Met onze GIS-analyses kunnen wij de ideale vestigingslocatie vinden voor uw personeelsbestand.

Vastgoedprestaties: economisch en ecologisch maatschappelijk verantwoord

Wij helpen de publieke sector als eigenaar van vastgoed met het optimaliseren van vastgoedprestaties, zowel economisch als ecologisch, zodat uw vastgoedportefeuille past bij de beleidsdoelen, strategische doelen en de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vastgoed- en gebiedsstrategie, vastgoedinvesteringen, vastgoed(her)ontwikkeling en vastgoedbeheer staan hierbij centraal. Wij hebben experts in huis die kunnen adviseren over de aan- of verkoop van vastgoed, kavels of gronden. Ook kunnen wij de waarderingen van het vastgoed uitvoeren of meedenken in de optimalisatie van gebouwen of portefeuilles.

Opdrachtgevers

Wij werken onder andere voor: de Rijksoverheid en haar Rijksdiensten, politiediensten, provincies, regionale investerings- en ontwikkelingsmaatschappijen, gemeentes, onderwijsinstellingen voor wetenschappelijk en hoger onderwijs, onderwijsinstellingen middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet en basisonderwijs en culturele en religieuze instellingen. De publieke sector wordt ook gevormd door onder andere: ziekenhuizen, zorginstellingen en woningcorporaties. Cushman & Wakefield heeft hiervoor gespecialiseerde afdelingen die zich specifiek richten op de sectoren Healthcare en Woningcorporaties.

Services

 • Overzicht en inzicht in marktdynamiek
 • Strategisch advies
 • Aan- en verkoopadvies
 • Aan- en verhuuradvies
 • Taxaties
 • Vastgoedbeheer
 • Beleidsevaluaties
 • Ontwikkelstrategie
 • Economische strategie
 • Locatie analyses
 • Gebiedsontwikkeling
 • Gebouwontwikkeling
 • Haalbaarheidsstudie
 • Scenario analyses
 • Masterplannen
 • Marktanalyses en vastgoedmonitoren
 • Portefeuille analyses
 • Benchmark kwaliteit vastgoedvoorraad
 • Transformatiepotentie
 • Digitaliseren vastgoedportefeuille
 • Dashboards
 • Duurzaamheids- en energietransitie-advies
 • Advies over klimaatadaptatie en circulariteit

Lees meer - Value of a city

Cushman & Wakefield Video
Insights

Duurzame karakter van de slimme stad

Steden passen steeds vaker slimme oplossingen toe om de energie- en milieudoelstellingen te behalen.
Jos Hesselink • 23/03/2022
Fysieke vrijheid card
Insights

Fysieke vrijheid en digitaal gemak

Steden ademen vandaag de dag de belofte van vrijheid en zelfbeschikking. Als woon-, werk- en leefomgeving zijn steden populairder dan ooit.
Jos Hesselink • 24/02/2022
E-commerce Logistics in Belgium in 2020
Insights

Bevoorrading van de stad

Er vindt een systemische verandering plaats in Nederland gericht op de manier waarop we consumeren en dus ook op de bevoorrading van alles wat we kopen.
Jos Hesselink • 27/01/2022
Lessen uit de woestijn card
Insights

Lessen uit de woestijn

Het hebben van woonruimte is een recht voor iedereen. Bij voorkeur op een fijne plek in een inclusieve omgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en perspectief.
Jos Hesselink • 16/12/2021
Smart City card
Insights • Technology

De slimme Smart City

Een volledig digitale stad is als volledig thuiswerken door corona: alle spontaniteit en creativiteit verdwijnt als sneeuw voor de zon. Leven in de stad geeft pas energie als de stad bruist van activiteit en tegelijkertijd rust geeft wanneer je dat nodig hebt.
Jos Hesselink • 18/11/2021
Climate risk card
Insights • Sustainability / ESG

Kwetsbare systemen, kwetsbare stad

We zijn straks te laat als we er niet voor zorgen dat bij het waarderen van gebouwen het effect van klimaatrisico’s wordt meegenomen in voorspellende modellen.
Lucy Matchett • 29/09/2021
Urban Bike Share Rack
Insights

Beweegruimte in de stad

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.
Jos Hesselink • 27/07/2021
Kalverstraat card image
Insights

Kalverstraat anno 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!
Jos Hesselink • 17/06/2021
City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Frank van der Sluys • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability / ESG

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Jos Hesselink • 22/04/2021
De Randstad loopt leeg card
Insights

De Randstad loopt leeg

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.
Jos Hesselink • 25/03/2021
Auto de stad uit card
Insights • Sustainability / ESG

De auto de stad uit

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.
Jos Hesselink • 25/02/2021

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS