Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Ode aan de woningcorporatie Ode aan de woningcorporatie - small

Strategisch regisseur bij gebieds-, herontwikkeling & transformatie

Laurens van der Schoor • 19/03/2021
Nederland  wordt momenteel geconfronteerd met een aantal maatschappelijke ruimtelijke vraagstukken omtrent woningnood, verstedelijking, verdichting, onttrekking, verduurzaming, bereikbaarheid, economische vitaliteit en concurrentiekracht.

Deze vraagstukken bepalen de komende decennia de kwaliteit van onze leefomgeving en aantrekkelijkheid van ons economisch klimaat. (Binnenstedelijke) gebiedsontwikkeling, herontwikkeling, transformatie en verdichting zijn instrumenten die passen bij de schaal van deze uitdagingen. Onderbenutte gebieden en vastgoed worden nieuw leven in geblazen waardoor zuiniger (of efficiënter) met schaarse ruimte omgesprongen kan worden, bedrijven nieuwe vestigingsmogelijkheden krijgen, het economisch draagvlak voor voorzieningen wordt vergroot, woon-werkverkeer wordt beperkt en de nood voor grootschalige buitenstedelijke uitbreiding, dat ten koste gaat van landschapskwaliteit, wordt verminderd. Bovendien biedt integrale gebiedsontwikkeling de mogelijkheid een functiemix, programma en voorzieningen te realiseren die bij individuele projectontwikkeling financieel-commercieel onhaalbaar zouden zijn. Een duurzame oplossing waarbij we Nederland ook nog eens mooier maken.

Ingrediënten voor succesvolle ontwikkelingstrajecten

Gebieds-, herontwikkeling en transformatie kunnen alleen succesvol zijn als de initiatiefnemer de juiste kennis, competenties, overtuigingskracht en kapitaal voorhanden heeft óf dat om zich heen weet te organiseren. Maatwerk is vereist omdat de context van ontwikkeling altijd plaats- en tijdsafhankelijk is. De ruimtelijke economie, lokale, regionale en (inter)nationale markomstandigheden, prognoses, overheidsbeleid, het onderscheidend vermogen van de locatie en de perceptie, opvattingen en belangen van stakeholders vormen belangrijke randvoorwaarden voor succes. Deze verschillen per functie, wat multifunctionele ontwikkelingsvraagstukken nog complexer maakt.

Onafhankelijk, pragmatisch en data-gedreven haalbaarheidsadvies 

Of u nu voor een grootschalige renovatie, transformatie, herontwikkeling of voor een complete nieuwbouwontwikkeling staat, wij zijn in staat u hierin te adviseren. Kennis en data vormen de basis voor veel belangrijke (vastgoed)beslissingen. Als strategisch vastgoedadviseur voorzien wij alle partijen actief in gebieds-, herontwikkeling en transformatie van strategisch advies in verschillende fases van de ontwikkelketen. Wij kunnen voor de juiste kennis, competenties, overtuigingskracht en financieringsoplossingen zorgen. Door onze pragmatische marktexpertise te koppelen aan onze kwantitatieve marktdata, verlenen wij u strategisch, onafhankelijk en data-gedreven advies om de kwaliteit van uw programma, ontwerp en proces te optimaliseren, waarna wij de ontwikkeling, realisatie, ingebruikname en exploitatie kunnen begeleiden. 

De noodzaak van een gedegen fundament wint in de toekomst aan belang, vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet en Omgevingsvisie waardoor het zwaartepunt doorschuift naar het vergunningsverleningstraject. Een weldoordacht fundament bevordert het doorlopen van een dergelijk traject. Tegelijkertijd zorgt onafhankelijk en data-gedreven advies dat richting stakeholders zoals overheden, aandeelhouders en consortiumpartners wordt gecommuniceerd voor meer draagvlak in het besluitvormingsproces en meer toekomstgerichte keuzes.  

Omdat wij dagelijks gebruikers, beleggers en beleidsmakers in alle segmenten van de vastgoedmarkt begeleiden bij hun locatie-, huisvestings- en vastgoedvraagstukken in combinatie met onze kennis van lokale marktdynamiek, zijn wij als geen ander in staat ons data-gedreven advies te verrijken met inzichten in de meest actuele trends en toekomstige ontwikkelingen in ruimtebehoefte, gebruikerseisen en vastgoedgebruik. Zo zorgen wij voor een marktconforme en toekomstbestendige ontwikkeling omdat het eindproduct naadloos inspeelt op de marktbehoefte vanuit zowel gebruikers- als beleggersperspectief. Daar ligt onze toegevoegde waarde.

Services

Vanuit de serviceline Real Estate Strategy & Innovation helpen wij een breed scala aan opdrachtgevers met vraagstukken zoals:

 • Is de gebieds-, herontwikkeling of transformatie levensvatbaar?
 • Wat is de meest optimale en marktconforme programmering die past bij de gebieds-, herontwikkeling of transformatie?
 • Welke invulling en verdeelsleutel van functies en segmenten passen bij de gebieds-, herontwikkeling of transformatie?
 • Welke kansrijke doelgroepen passen bij de gebieds-, herontwikkeling of transformatie?
 • Wat zijn de bijbehorende gebruikerseisen en wat is het ruimtegebruik van deze kansrijke doelgroepen die moeten worden meegenomen in het ontwerp en concept?
 • Sluit het concept van de gebieds-, herontwikkeling of transformatie aan op de marktbehoefte?
 • Wat zijn concurrerende ontwikkelingen en hoe kan deze gebieds-, herontwikkeling of transformatie zich onderscheiden? 
 • Wat is het onderscheidend vermogen van de locatie en welke markt(vraag) spreekt dit aan?
 • Hoe lang duurt het voor de volledige programmering wordt opgenomen door de markt?
 • Wat is het afzettempo van een beoogd programma en wat zijn de bijbehorende opbrengsten?
 • Wat zijn herontwikkelingsmogelijkheden ten behoeve van de dispositie van bestaand vastgoed?
 • Hoe kan de toekomstbestendigheid van werklocaties, kantoorgebouwen of bedrijventerreinen worden geoptimaliseerd?
 • Wat zijn concurrerende ontwikkelingen en bijbehorende succesfactoren?

Nieuwsgierig hoe wij u kunnen adviseren en begeleiden bij uw strategisch ontwikkelingsvraagstuk? Download onze brochure op deze pagina.

 

Lees meer - Value of a city

Cushman & Wakefield Video
Insights

Duurzame karakter van de slimme stad

Steden passen steeds vaker slimme oplossingen toe om de energie- en milieudoelstellingen te behalen.
Jos Hesselink • 23/03/2022
Fysieke vrijheid card
Insights

Fysieke vrijheid en digitaal gemak

Steden ademen vandaag de dag de belofte van vrijheid en zelfbeschikking. Als woon-, werk- en leefomgeving zijn steden populairder dan ooit.
Jos Hesselink • 24/02/2022
E-commerce Logistics in Belgium in 2020
Insights

Bevoorrading van de stad

Er vindt een systemische verandering plaats in Nederland gericht op de manier waarop we consumeren en dus ook op de bevoorrading van alles wat we kopen.
Jos Hesselink • 27/01/2022
Lessen uit de woestijn card
Insights

Lessen uit de woestijn

Het hebben van woonruimte is een recht voor iedereen. Bij voorkeur op een fijne plek in een inclusieve omgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en perspectief.
Jos Hesselink • 16/12/2021
Smart City card
Insights • Technology

De slimme Smart City

Een volledig digitale stad is als volledig thuiswerken door corona: alle spontaniteit en creativiteit verdwijnt als sneeuw voor de zon. Leven in de stad geeft pas energie als de stad bruist van activiteit en tegelijkertijd rust geeft wanneer je dat nodig hebt.
Jos Hesselink • 18/11/2021
Climate risk card
Insights • Sustainability

Kwetsbare systemen, kwetsbare stad

We zijn straks te laat als we er niet voor zorgen dat bij het waarderen van gebouwen het effect van klimaatrisico’s wordt meegenomen in voorspellende modellen.
Lucy Matchett • 29/09/2021
Urban Bike Share Rack
Insights

Beweegruimte in de stad

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.
Jos Hesselink • 27/07/2021
Kalverstraat card image
Insights

Kalverstraat anno 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!
Jos Hesselink • 17/06/2021
City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Frank van der Sluys • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Jos Hesselink • 22/04/2021
De Randstad loopt leeg card
Insights

De Randstad loopt leeg

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.
Jos Hesselink • 25/03/2021
Auto de stad uit card
Insights • Sustainability

De auto de stad uit

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.
Jos Hesselink • 25/02/2021

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS