Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
eCommerce and Fulfillment eCommerce and Fulfillment

Bevoorrading van de stad

Jos Hesselink • 27/01/2022
Er vindt een systemische verandering plaats in Nederland gericht op de manier waarop we consumeren en dus ook op de bevoorrading van alles wat we kopen.

Een verandering die al tientallen jaren geleden is gestart en de afgelopen jaren in een duidelijke versnelling terecht is gekomen. We verwachten dat hetgeen we online kopen binnen 24 uur wordt bezorgd. Het liefst nog sneller. En met name in steden wordt de verwachting steeds hoger. Op Engeland na is Nederland in Europa het land waar het meeste online wordt besteld. In 2021 ruim een miljoen producten per dag. In de stad leidt dit tot minder ruimtebehoefte voor winkels omdat er minder wordt gekocht. Opslag boven winkels wordt steeds meer in gebruik genomen als woonruimte. Het leidt tot andere vervoersstromen omdat de locatie van de bevoorrading verandert. Het straatbeeld wordt gedomineerd door elektrische busjes, bakfietsen en fietsers met grote tassen en minder grote vrachtwagens.

Ondertussen veranderen de randen van de steden en de vervoersknooppunten. Het Nederlandse landschap kenmerkt zich niet langer door eindeloze weilanden waar je vanuit de trein naar kunt staren. Vooral in het zuiden en midden van Nederland, zijn op steeds meer plekken in het landschap,  grote logistieke centra zichtbaar die van hieruit de grote groepen consumenten in Nederland en ver daarbuiten voorzien in hun dagelijkse consumptiebehoeften. De laatste jaren is de snelle toename van zowel het aantal als de omvang van de centra aanleiding geweest voor een maatschappelijke discussie die ook wel bekend is komen te staan als de ‘Verdozing van Nederland’.

In twintig jaar tijd is de voorraad logistiek vastgoed verdrievoudigd tot ruim 35 miljoen m2. Hiervan heeft ruim een derde een oppervlak van meer dan 30.000 m2, ofwel meer dan vier voetbalvelden per logistiek centrum. En de vraag naar distributieruimte neemt alleen maar toe.

De grote logistieke centra zijn onderdeel van een complexe en kennisintensieve supply chain om goederen zo efficiënt mogelijk bij de eindgebruiker te krijgen. Ondanks alle geautomatiseerde processen, wordt een belangrijk deel van het werk in de centra voornamelijk door jonge mensen uit het buitenland verricht in een heus ‘op-af’ systeem. Door een vaste periode werken in Nederland af te wisselen met een weekend of vakantie in het thuisland wordt geld verdiend voor bijvoorbeeld een eigen huis in hun thuisland. Ze verblijven daarom veelal in de buurt van het werk in huisvesting dat is gericht op een tijdelijk verblijf, als ware het een logistiek (boor)eiland is van waaruit ze af en toe terug kunnen naar huis. Deze desolate eilanden zien er vanaf de trein of snelweg niet heel fraai uit en lenen zich al helemaal niet voor permanente bewoning.

Waar we zorg besteden aan de leefbaarheid van onze steden en alle facetten waar dit uit bestaat, kan het geen kwaad als we met vergelijkbare zorg oog hebben voor onze buitenstedelijke gebieden. Daar bevindt zich – uit het zicht van de stedelijke eindconsument - de vitale logistieke centra die juist deze eindconsument voorzien van hetgeen 24 uur geleden online werd besteld. Om te voorkomen dat deze logistieke ‘eilandensoep’ in ons land overkookt is er een plan nodig. Centrale regie om zorg te dragen dat deze enorme centra op een passende manier in het landschap worden geplaatst en we met respect kijken naar de leefomstandigheden van hen die er in werken.

Elke maand verschijnt er een column over een onderwerp dat gerelateerd is aan de waarde van de stad. Hierin staat een visie op de maatschappelijke relevantie van steden, stedelijke ontwikkeling en dus ook vastgoed. Deze visie komt tot stand vanuit intern onderzoek en dialoog met interne en externe stakeholders, in nauwe samenwerking met consultants en analisten uit ons Real Estate Strategy & Innovation team. Meer achtergrond is te vinden in de gelijk genaamde whitepaper: Logistieke aders van de stad.

Veranderingen van de stad

Camden Yards Baltimore
De toekomstbestendige stad

De waarde van de stad zit in haar toekomstbestendigheid. Om te kunnen anticiperen op de behoeften van de tijd is visie en ambitie nodig als handvat voor strategische gebiedsontwikkeling.

Bezoek de pagina

De Randstad loopt leeg card
De Randstad loopt leeg!

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.

Bezoek de pagina

Kalverstraat card image
De Nederlandse winkelstraat in 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!

Bezoek de pagina

E-commerce Logistics in Belgium in 2020
Bevoorrading van de stad

Er vindt een systemische verandering plaats in Nederland gericht op de manier waarop we consumeren en dus ook op de bevoorrading van alles wat we kopen.

Bezoek de pagina

Lees meer - Value of a city

Cushman & Wakefield Video
Insights

Duurzame karakter van de slimme stad

Steden passen steeds vaker slimme oplossingen toe om de energie- en milieudoelstellingen te behalen.
Jos Hesselink • 23/03/2022
Fysieke vrijheid card
Insights

Fysieke vrijheid en digitaal gemak

Steden ademen vandaag de dag de belofte van vrijheid en zelfbeschikking. Als woon-, werk- en leefomgeving zijn steden populairder dan ooit.
Jos Hesselink • 24/02/2022
E-commerce Logistics in Belgium in 2020
Insights

Bevoorrading van de stad

Er vindt een systemische verandering plaats in Nederland gericht op de manier waarop we consumeren en dus ook op de bevoorrading van alles wat we kopen.
Jos Hesselink • 27/01/2022
Lessen uit de woestijn card
Insights

Lessen uit de woestijn

Het hebben van woonruimte is een recht voor iedereen. Bij voorkeur op een fijne plek in een inclusieve omgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en perspectief.
Jos Hesselink • 16/12/2021
Smart City card
Insights • Technology

De slimme Smart City

Een volledig digitale stad is als volledig thuiswerken door corona: alle spontaniteit en creativiteit verdwijnt als sneeuw voor de zon. Leven in de stad geeft pas energie als de stad bruist van activiteit en tegelijkertijd rust geeft wanneer je dat nodig hebt.
Jos Hesselink • 18/11/2021
Climate risk card
Insights • Sustainability / ESG

Kwetsbare systemen, kwetsbare stad

We zijn straks te laat als we er niet voor zorgen dat bij het waarderen van gebouwen het effect van klimaatrisico’s wordt meegenomen in voorspellende modellen.
Lucy Matchett • 29/09/2021
Urban Bike Share Rack
Insights

Beweegruimte in de stad

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.
Jos Hesselink • 27/07/2021
Kalverstraat card image
Insights

Kalverstraat anno 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!
Jos Hesselink • 17/06/2021
City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Frank van der Sluys • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability / ESG

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Jos Hesselink • 22/04/2021
De Randstad loopt leeg card
Insights

De Randstad loopt leeg

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.
Jos Hesselink • 25/03/2021
Auto de stad uit card
Insights • Sustainability / ESG

De auto de stad uit

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.
Jos Hesselink • 25/02/2021

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS