Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Buildings at sunset Buildings at sunset
Value of a City E-book
In ons e-book ‘Value of a City’ vatten we al onze achtergrondverhalen in relatie tot de stad samen. Met onder meer innovaties in smart cities, de impact van klimaatverandering in de groene én gezonde stad, mobiliteitshubs, agglomeratievoordelen, woningcorporaties en geografie.
Bekijk ons e-book
In de serie 'Value of a City' geven wij maandelijks onze visie op een onderwerp dat te maken heeft met de waarde van de stad. Deze visie komt tot stand vanuit intern onderzoek en dialoog met interne en externe stakeholders, in nauwe samenwerking met consultants en analisten uit ons Real Estate Strategy & Innovation team. 

Het hoofdonderwerp is opgedeeld in vier thema's:

  • Ziel van een stad
  • Veranderingen van de stad
  • Weerbaarheid van de stad
  • Slimme steden

Elke maand verschijnt er een column over een onderwerp dat gerelateerd is aan de waarde van de stad. Hierin staat een visie op de maatschappelijke relevantie van steden, stedelijke ontwikkeling en dus ook vastgoed. Bezoek alle columns hieronder en download de relevante whitepaper op de pagina zelf. 


Ziel van een stad

Value of a city
Ziel van een stad

Het is dé belangrijkste succesfactor voor het aantrekken van mensen, ideeën en kapitaal. Wat maakt een stad tot het hebben van een ziel en is die maakbaar? 

Bezoek de pagina

Pedestrians Walking Through Urban Setting
Agglomeratievoordelen gaan niet alleen over schaal

Tegenwoordig wordt het extra zichtbaar dat een kantoorgebied aantrekkelijk wordt gemaakt door de diversiteit aan voorzieningen in het gebied zelf. Een kantoorgebied zonder voorzieningen wordt ervaren als een eenzame plek waar men niet graag komt. Agglomeratievoordelen bieden in dit opzicht kansen voor Nederland. 

Bezoek de pagina

Ode aan de woningcorporaties
Ode aan de woningcorporatie

We staan voor een grote uitdaging om te zorgen dat wonen in de stad betaalbaar blijft en daarmee haar ziel behoudt en we ons verbonden voelen met de stad waarin we wonen.

Bezoek de pagina

Veranderingen van de stad

Camden Yards Baltimore
De toekomstbestendige stad

De waarde van de stad zit in haar toekomstbestendigheid. Om te kunnen anticiperen op de behoeften van de tijd is visie en ambitie nodig als handvat voor strategische gebiedsontwikkeling.

Bezoek de pagina

De Randstad loopt leeg card
De Randstad loopt leeg!

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.

Bezoek de pagina

Kalverstraat card image
De Nederlandse winkelstraat in 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!

Bezoek de pagina

E-commerce Logistics in Belgium in 2020
Bevoorrading van de stad

Er vindt een systemische verandering plaats in Nederland gericht op de manier waarop we consumeren en dus ook op de bevoorrading van alles wat we kopen.

Bezoek de pagina

Weerbaarheid van de stad

Lessen uit de woestijn card
Lessen uit de woestijn

Het hebben van woonruimte is een recht voor iedereen. Bij voorkeur op een fijne plek in een inclusieve omgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en perspectief.

Bezoek de pagina

Climate risk card
Climate Risk

We zijn straks te laat als we er niet voor zorgen dat bij het waarderen van gebouwen het effect van klimaatrisico’s wordt meegenomen in voorspellende modellen.

Bezoek de pagina

Groene steden
De weerbaarheid van de groene stad

Een groene omgeving of frisse buitenlucht is niet vaak een reden om in een stad te wonen, eerder het tegenovergestelde. Het is vaak een reden om in het weekend de stad te ontvluchten en de natuur op te zoeken, of zelfs om elders te gaan wonen.

Bezoek de pagina

De stad na COVID
De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten. Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.

Bezoek de pagina

Urban Bike Share Rack
De gezonde stad maakt gezonde inwoners

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.

Bezoek de pagina

Slimme steden

Smart City card
Een 'slimme' Smart City

Een volledig digitale stad is als volledig thuiswerken door corona: alle spontaniteit en creativiteit verdwijnt als sneeuw voor de zon. Leven in de stad geeft pas energie als de stad bruist van activiteit en tegelijkertijd rust geeft wanneer je dat nodig hebt.

Bezoek de pagina

City profiler image card
City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.

Bezoek de pagina

Auto de stad uit card
Mobiliteitshub

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.

Bezoek de pagina

Fysieke vrijheid card
Fysieke vrijheid en digitaal gemak

Steden ademen vandaag de dag de belofte van vrijheid en zelfbeschikking. Als woon-, werk- en leefomgeving zijn steden populairder dan ooit.

Bezoek de pagina

Mobiele versies Insights

De Randstad loopt leeg card
De Randstad loopt leeg!

Mobiele versie van de Insight: De Randstad loopt leeg!

Lees op mobiel

Ode aan de woningcorporaties
Ode aan de woningcorporatie

Mobiele versie van de Insight: Ode aan de woningcorporatie.

Lees op mobiel

Smart City card
De 'slimme' Smart City

Mobiele versie van de Insight: De slimme Smart City.

Lees op mobiel

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS