Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Whats Next agglomeratievoordelen Whats Next agglomeratievoordelen klein

City profiler

Frank van der Sluys • 27/05/2021
Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.

Je kunt ze beschouwen als schapen met vijf poten die verantwoordelijk worden gehouden voor de leefbaarheid van onze steden en ons land als geheel. Maar kunnen we hen wel verantwoordelijk houden voor deze enorme opgave?

Er is namelijk geen stukje Nederland niet bedacht. En onze traditie van planning maakt dat er over het algemeen een goede basis voor onze steden is gelegd. Ruimtelijke beleidsmakers hadden hierin een leidende rol en dicteerden hoe wij leefden in steden. Maar de stedelijke ontwikkeling staat onder druk. Niet alleen vanuit economisch perspectief of vanwege de populariteit van de steden, maar juist vanwege de enorme complexiteit ervan. Het is steeds moeilijker geworden om binnen het vastgoeddomein een goede balans te houden tussen de beschikbare functies en de veranderende behoeften van mensen, die leidend zijn geworden in de manier waarop wij steden gebruiken. Het hoge tempo waarin technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen én de komst van COVID-19 dragen bij aan deze uitdaging.

De pandemie versnelde afgelopen jaar, al dan niet noodgedwongen, tot een verder veranderend ruimtegebruik van mensen en zorgde daardoor voor een veranderend stedelijk profiel van functies. In ons land is de behoefte naar ruimtelijke efficiëntie waarin zowel innovatie, sociale als economische welvaart worden gefaciliteerd groter dan ooit. Dit luistert nauw. Er zijn functies ‘disrupted’ door een virtueel alternatief, andere functie blijven mogelijk (deels) behouden, maar wel in een andere vorm. Op de retailmarkt zien we veel veranderen en hebben stadscentra het veelal zwaar, terwijl wijkwinkelcentra juist drukbezocht worden en last-mile-delivery in rap tempo toeneemt. De woningnood blijft hoog, maar de vraag verandert wel. Er zijn nieuwe combinaties van functies nodig die elkaar versterken en ondersteunen, rekening houdend met ruimtelijke afzetgebieden die veranderen. Meer dan ooit is het belangrijk om ‘bovenstedelijk’ te kijken. Er zijn plekken in en rondom de stad waar de komende jaren opnieuw een basis kan worden gelegd voor de komende decennia. Door inzichtelijk te maken op welke plekken kantoren kunnen blijven functioneren en waar niet (meer), maar ook waar ruimte gelaten moet worden aan groen in de stad, nu en in de toekomst.

Van een city profiler vragen we een continue focus op het blijven verbeteren van de basis van bestaande steden. Dit vanuit een integrale aanpak gericht op zowel top-down als bottom-up inzichten in bewegingen, locatiekeuzen en behoeften in de markt én met een visie op de bovenstedelijke ontwikkeling vanuit landelijk gestelde kaders. Het wordt steeds moeilijker om verder dan 5 jaar vooruit te kijken. Een city profiler dient overzicht te houden over wat er gebeurt in een stad, de huidige situatie te kunnen doorgronden, macrotrends te snappen en dit te combineren met lessen uit het verleden. Allemaal gesteld vanuit de bredere context van omliggende steden, regio’s, provincies en Nederland als geheel. 

Gelukkig biedt de beschikbaarheid van data de mogelijkheid om deze diepgaande analyses te maken, om profielen van gebruikers hieraan te koppelen en (boven)stedelijke bewegingen te doorgronden. City profilers kunnen hiermee modelmatig voorspellingen doen van ontwikkelingen en hier scenarioanalyses op los laten. Dit staat of valt natuurlijk met de kwaliteit en beschikbaarheid van data in alle vormen en maten en van een veelvoud aan bronnen. Laten we de complexiteit van onze ruimtelijke ontwikkeling en de behoefte aan ware city profilers niet onderschatten. En tegelijkertijd de impact en de mogelijkheden van data, maar ook de noodzaak ervan op waarde schatten en ervoor zorgen dat we onze stedelijke ontwikkeling doen op basis van datagedreven beslissingen. Zo houden we ruimtelijke controle, kan vastgoed een middel blijven en geen doel op zich, en maken we Nederland mét onze fantastische steden samen elke dag weer een beetje mooier. 

Elke maand verschijnt er een column over een onderwerp dat gerelateerd is aan de waarde van de stad. Hierin staat een visie op de maatschappelijke relevantie van steden, stedelijke ontwikkeling en dus ook vastgoed. Deze visie komt tot stand vanuit intern onderzoek en dialoog met interne en externe stakeholders, in nauwe samenwerking met consultants en analisten uit ons Real Estate Strategy & Innovation team. Meer achtergrond is te vinden in de gelijknamige whitepaper: city profiler.

Value of a City - Slimme steden

In de serie 'Value of a City' geven wij maandelijks onze visie op een onderwerp dat te maken heeft met de waarde van de stad. Het hoofdonderwerp is opgedeeld in vier thema's: Ziel van een stad, Veranderingen van de stad, Weerbaarheid van de stad en Slimme steden.

Lees via onderstaande links alle delen van Value of a City: Slimme steden.

- De auto de stad uit
- City profiler
- De slimme 'Smart City'
- Fysieke vrijheid en digitaal gemak

Meer downloads

Lees meer - Value of a city

Cushman & Wakefield Video
Insights

Duurzame karakter van de slimme stad

Steden passen steeds vaker slimme oplossingen toe om de energie- en milieudoelstellingen te behalen.
Jos Hesselink • 23/03/2022
Fysieke vrijheid card
Insights

Fysieke vrijheid en digitaal gemak

Steden ademen vandaag de dag de belofte van vrijheid en zelfbeschikking. Als woon-, werk- en leefomgeving zijn steden populairder dan ooit.
Jos Hesselink • 24/02/2022
E-commerce Logistics in Belgium in 2020
Insights

Bevoorrading van de stad

Er vindt een systemische verandering plaats in Nederland gericht op de manier waarop we consumeren en dus ook op de bevoorrading van alles wat we kopen.
Jos Hesselink • 27/01/2022
Lessen uit de woestijn card
Insights

Lessen uit de woestijn

Het hebben van woonruimte is een recht voor iedereen. Bij voorkeur op een fijne plek in een inclusieve omgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en perspectief.
Jos Hesselink • 16/12/2021
Smart City card
Insights • Technology

De slimme Smart City

Een volledig digitale stad is als volledig thuiswerken door corona: alle spontaniteit en creativiteit verdwijnt als sneeuw voor de zon. Leven in de stad geeft pas energie als de stad bruist van activiteit en tegelijkertijd rust geeft wanneer je dat nodig hebt.
Jos Hesselink • 18/11/2021
Climate risk card
Insights • Sustainability / ESG

Kwetsbare systemen, kwetsbare stad

We zijn straks te laat als we er niet voor zorgen dat bij het waarderen van gebouwen het effect van klimaatrisico’s wordt meegenomen in voorspellende modellen.
Lucy Matchett • 29/09/2021
Urban Bike Share Rack
Insights

Beweegruimte in de stad

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.
Jos Hesselink • 27/07/2021
Kalverstraat card image
Insights

Kalverstraat anno 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!
Jos Hesselink • 17/06/2021
City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Frank van der Sluys • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability / ESG

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Jos Hesselink • 22/04/2021
De Randstad loopt leeg card
Insights

De Randstad loopt leeg

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.
Jos Hesselink • 25/03/2021
Auto de stad uit card
Insights • Sustainability / ESG

De auto de stad uit

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.
Jos Hesselink • 25/02/2021

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS