Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Fysieke vrijheid header XL Fysieke vrijheid hero XS

Fysieke vrijheid en digitaal gemak; leven in de stad

Jos Hesselink • 24/02/2022
Steden ademen vandaag de dag de belofte van vrijheid en zelfbeschikking. Als woon-, werk- en leefomgeving zijn steden populairder dan ooit.

Het stedelijke weefsel functioneert als een warme jas om de individualistisch ingestelde samenleving, waarin mensen zelf hun sociale verbanden kiezen in plaats van ze bovenaf opgelegd krijgen. En met name de diversiteit van een diverse stedelijke bevolking voorziet in een grote keuzevrijheid.

Tot aan de start van de Industriële Revolutie werkten de zware omstandigheden op het platteland hechte collectivistische (familie)structuren in de hand waarin de gezamenlijke voedselvoorziening een hoofdelijke verantwoordelijkheid was voor iedereen. Hierdoor was er beperkt ruimte voor handelen naar eigen inzicht. Sociale verbanden werden aan elkaar opgelegd in plaats van zelf gekozen.

Omdat het in de stad moeilijker was om een ander te controleren – een individu kon letterlijk opgaan in de massa - was er letterlijk veel meer fysieke en intellectuele bewegingsruimte mogelijk dan op het platteland. Het is dus niet zo gek dat steden een grote aantrekkingskracht uitoefenen op mensen die onafhankelijk, vrij en zelfstandig in het leven willen staan, die geaccepteerd willen worden voor wie ze zijn met een tolerante en open blik naar de maatschappij.

Het gebruik van digitale hulpmiddelen heeft het leven in steden de afgelopen decennia vele malen leuker, makkelijker en efficiënter gemaakt. Het leven van mensen speelt zich niet slechts af in de fysieke omgeving. De digitale omgeving wordt gebruikt om te bepalen welke mensen ze gaan ontmoeten, via welke route of wat ze willen eten. Het leven in de dichtbevolkte stad is gebaat bij efficiëntie en hiervoor zijn slimme oplossingen bedacht én toegepast. Steden met een ontwikkelde sociale en digitale infrastructuur bieden een aantrekkelijk vestigingsklimaat en hebben een lage toetredingsdrempel voor talentvolle nieuwkomers. Succesvolle steden ontwikkelen zich daarmee tot “plug and play societies”. Van de Zoku shortstay loft, tot het voorrijden van de Swapfiets  tot en met de invulling van sociale activiteiten via Meetup.com: binnen een week ‘up and running’ zijn is prima mogelijk. 

Nu traditionele vestigingsplaatsfactoren van steden aan relevantie verliezen (i.e. de nabijheid van grondstoffen of strategisch aan een rivier of zeemonding gelegen) en steden zich ontwikkelen tot ‘marktplaatsen’ van creativiteit en innovatie, wordt snel aansluiting vinden van groot belang. Niet in de laatste plaats voor organisaties die op zoek zijn naar veelal creatieve medewerkers.

Doordat de online omgeving zich steeds verder mengt in ons dagelijks leven, begint de fysieke wereld van mensen steeds meer op een online omgeving te lijken, waarbij elke stap op de één of andere manier wordt geregistreerd als data omwille van gemak, efficiency en doelmatigheid. En hoewel het merendeel van de mensen op internet klakkeloos akkoord gaat met diverse privacy voorwaarden, is er – in theorie – altijd de keuze om niet akkoord te gaan. In de fysieke wereld is ‘opting out’ een stuk lastiger.

Steden zijn zowel in economisch als maatschappelijk opzicht groot(s) en succesvol geworden omdat mensen er vrij en onafhankelijk kunnen zijn en zo het beste uit zichzelf kunnen halen. De fysieke privacy staat echter in toenemende mate onder druk door een gebrek aan digitale privacy. Waar we tegenwoordig online door talloze trackers in de gaten worden gehouden, worden ook in de fysieke stedelijke omgeving deze controle- en registratiemechanismen uit hoofde van efficiency, gemak en doelmatigheid gemeengoed.

Eeuwenlang was de stad het toevluchtsoord voor iedereen die zich wilde ontdoen van collectivistische samenlevingsverbanden op het platteland. De stad bood anonimiteit waarin mensen zelf keuzes konden maken. Nu de digitale omgeving zich steeds hechter verweeft met de fysieke wereld, zouden we deze vrijheid aanvullend moeten borgen. Maar hoe? Creatieve arbeid is niet meer locatiegebonden en met het grootste gemak plugt een community in een andere stad in en wordt het leven daar voortgezet. Daarmee ondervindt een stad als Amsterdam directe concurrentie van steden als Barcelona, Berlijn of Vilnius.

Elke maand verschijnt er een column van Jos Hesselink over een onderwerp dat gerelateerd is aan de waarde van de stad. Hierin geeft hij zijn visie op de maatschappelijke relevantie van steden, stedelijke ontwikkeling en dus ook vastgoed. Deze visie komt tot stand vanuit intern onderzoek en dialoog met interne en externe stakeholders, in nauwe samenwerking met consultants en analisten uit ons Real Estate Strategy & Innovation team. Meer achtergrond is te vinden in de whitepaper: Vrij leven en digitaal gemak in een slimme stad. 

 

Lees meer - Value of a city

Cushman & Wakefield Video
Insights

Duurzame karakter van de slimme stad

Steden passen steeds vaker slimme oplossingen toe om de energie- en milieudoelstellingen te behalen.
Jos Hesselink • 23/03/2022
Fysieke vrijheid card
Insights

Fysieke vrijheid en digitaal gemak

Steden ademen vandaag de dag de belofte van vrijheid en zelfbeschikking. Als woon-, werk- en leefomgeving zijn steden populairder dan ooit.
Jos Hesselink • 24/02/2022
E-commerce Logistics in Belgium in 2020
Insights

Bevoorrading van de stad

Er vindt een systemische verandering plaats in Nederland gericht op de manier waarop we consumeren en dus ook op de bevoorrading van alles wat we kopen.
Jos Hesselink • 27/01/2022
Lessen uit de woestijn card
Insights

Lessen uit de woestijn

Het hebben van woonruimte is een recht voor iedereen. Bij voorkeur op een fijne plek in een inclusieve omgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en perspectief.
Jos Hesselink • 16/12/2021
Smart City card
Insights • Technology

De slimme Smart City

Een volledig digitale stad is als volledig thuiswerken door corona: alle spontaniteit en creativiteit verdwijnt als sneeuw voor de zon. Leven in de stad geeft pas energie als de stad bruist van activiteit en tegelijkertijd rust geeft wanneer je dat nodig hebt.
Jos Hesselink • 18/11/2021
Climate risk card
Insights • Sustainability / ESG

Kwetsbare systemen, kwetsbare stad

We zijn straks te laat als we er niet voor zorgen dat bij het waarderen van gebouwen het effect van klimaatrisico’s wordt meegenomen in voorspellende modellen.
Lucy Matchett • 29/09/2021
Urban Bike Share Rack
Insights

Beweegruimte in de stad

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.
Jos Hesselink • 27/07/2021
Kalverstraat card image
Insights

Kalverstraat anno 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!
Jos Hesselink • 17/06/2021
City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Frank van der Sluys • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability / ESG

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Jos Hesselink • 22/04/2021
De Randstad loopt leeg card
Insights

De Randstad loopt leeg

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.
Jos Hesselink • 25/03/2021
Auto de stad uit card
Insights • Sustainability / ESG

De auto de stad uit

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.
Jos Hesselink • 25/02/2021

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS

Slimme steden

Smart City card
Een 'slimme' Smart City

Een volledig digitale stad is als volledig thuiswerken door corona: alle spontaniteit en creativiteit verdwijnt als sneeuw voor de zon. Leven in de stad geeft pas energie als de stad bruist van activiteit en tegelijkertijd rust geeft wanneer je dat nodig hebt.

Bezoek de pagina

City profiler image card
City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.

Bezoek de pagina

Auto de stad uit card
Mobiliteitshub

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.

Bezoek de pagina

Fysieke vrijheid card
Fysieke vrijheid en digitaal gemak

Steden ademen vandaag de dag de belofte van vrijheid en zelfbeschikking. Als woon-, werk- en leefomgeving zijn steden populairder dan ooit.

Bezoek de pagina