Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Ode aan de woningcorporatie Ode aan de woningcorporatie - small

Duurzame karakter van de slimme stad

Jos Hesselink • 23/03/2022
Steden passen steeds vaker slimme oplossingen toe om de energie- en milieudoelstellingen te behalen.

Straatverlichting wordt vervangen door LED lampen, stadsbussen worden elektrisch en daar waar mogelijk wordt een DIFTAR afvalinzameling ingevoerd. Met creatieve voorlichtingscampagnes worden inwoners van steden erop gewezen dat het behalen van deze milieudoelstellingen niet mogelijk is zonder bijvoorbeeld een stedelijke zonne- en/of windenergie locatie of extra fietspaden.

Het grote risico ervan is dat deze ‘one-size fits all’ oplossingen niet overal even gemakkelijk toepasbaar zijn. Er zijn grote verschillen in adaptatie- en ontwikkelingssnelheid tussen steden aan te wijzen. Op zich niet verwonderlijk: want zoveel mensen zoveel wensen. In welke mate stadsbewoners al dan niet openstaan voor innovatie en de wijze waarop men reageert op de implementatie van duurzaamheidsconcepten, verschilt van stad tot stad. Elke stad heeft immers haar eigen cultuur, politieke signatuur en in combinatie met uiteenlopende klimatologische omstandigheden vraagt dit om een zeer gerichte benadering.

De Verenigde Naties hanteren echter een definitie die veel ruimer is en zien de slimme en duurzame stad primair als een innovatieve stad die IT en andere middelen inzet om de levenskwaliteit, efficiëntie van openbare diensten en het concurrentievermogen te verbeteren. Tegelijkertijd moet deze innovatieve stad ervoor zorgen dat deze voldoet aan de behoeften van huidige en toekomstige generaties inwoners met betrekking tot economische, sociale, ecologische en culturele aspecten.

Betrokkenheid van burgers is van essentieel belang om de energietransitie succesvol te laten verlopen. Snelle implementatie van maatregelen die een grote impact op de portemonnee of de leefomgeving kunnen hebben worden daarmee initieel vermeden. Diverse steden experimenteren met publiek private projecten rondom de slimme en lokale energieopwekking en -opslag en delen hun bevindingen met betrekking tot deze Positive Energy Districts (PED) met elkaar in een samenwerkingsverband zoals ATELIER.

Dit project wordt gefinancierd door de Europese Commissie en heeft tot doel kennis en expertise uit te wisselen bij de totstandkoming van nieuwe PED’s in Europese steden. Gebaseerd op succesvolle projecten in Amsterdam en Bilbao wordt alle beschikbare kennis en informatie rondom project management, technische implementatie en stakeholder management met elkaar gedeeld, zodat elke stad die dat wil met deze toolbox aan de gang kan.

Beleidsmakers die sleutelen én bouwen aan een meer duurzame stad hebben hierbij de betrokkenheid nodig van stakeholders als beleggers, planmakers en adviseurs nodig die hun rol pakken en bijdragen aan deze samenwerking.

De succesvolle implementatie van slimme en duurzame oplossingen in steden hangt daarmee niet zozeer samen met de implementatie van de technologie, maar veel meer met het ter beschikking stellen van de kennis en de best practices die is opgedaan in andere steden. Zodat steden hun eigen weg naar slimme verduurzaming kunnen doorlopen, passend bij de ligging en aard van de stad. 

Elke maand verschijnt er een column van Jos Hesselink over een onderwerp dat gerelateerd is aan de waarde van de stad. Hierin geeft hij zijn visie op de maatschappelijke relevantie van steden, stedelijke ontwikkeling en dus ook vastgoed. Deze visie komt tot stand vanuit intern onderzoek en dialoog met interne en externe stakeholders, in nauwe samenwerking met consultants en analisten uit ons Real Estate Strategy & Innovation team. Meer achtergrond is te vinden in de whitepaper: het duurzame karakter van een slimme stad.

Lees meer - Value of a city

Cushman & Wakefield Video
Insights

Duurzame karakter van de slimme stad

Steden passen steeds vaker slimme oplossingen toe om de energie- en milieudoelstellingen te behalen.
Jos Hesselink • 23/03/2022
Fysieke vrijheid card
Insights

Fysieke vrijheid en digitaal gemak

Steden ademen vandaag de dag de belofte van vrijheid en zelfbeschikking. Als woon-, werk- en leefomgeving zijn steden populairder dan ooit.
Jos Hesselink • 24/02/2022
E-commerce Logistics in Belgium in 2020
Insights

Bevoorrading van de stad

Er vindt een systemische verandering plaats in Nederland gericht op de manier waarop we consumeren en dus ook op de bevoorrading van alles wat we kopen.
Jos Hesselink • 27/01/2022
Lessen uit de woestijn card
Insights

Lessen uit de woestijn

Het hebben van woonruimte is een recht voor iedereen. Bij voorkeur op een fijne plek in een inclusieve omgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en perspectief.
Jos Hesselink • 16/12/2021
Smart City card
Insights • Technology

De slimme Smart City

Een volledig digitale stad is als volledig thuiswerken door corona: alle spontaniteit en creativiteit verdwijnt als sneeuw voor de zon. Leven in de stad geeft pas energie als de stad bruist van activiteit en tegelijkertijd rust geeft wanneer je dat nodig hebt.
Jos Hesselink • 18/11/2021
Climate risk card
Insights • Sustainability / ESG

Kwetsbare systemen, kwetsbare stad

We zijn straks te laat als we er niet voor zorgen dat bij het waarderen van gebouwen het effect van klimaatrisico’s wordt meegenomen in voorspellende modellen.
Lucy Matchett • 29/09/2021
Urban Bike Share Rack
Insights

Beweegruimte in de stad

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.
Jos Hesselink • 27/07/2021
Kalverstraat card image
Insights

Kalverstraat anno 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!
Jos Hesselink • 17/06/2021
City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Frank van der Sluys • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability / ESG

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Jos Hesselink • 22/04/2021
De Randstad loopt leeg card
Insights

De Randstad loopt leeg

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.
Jos Hesselink • 25/03/2021
Auto de stad uit card
Insights • Sustainability / ESG

De auto de stad uit

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.
Jos Hesselink • 25/02/2021

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS

Slimme steden

Smart City card
Een 'slimme' Smart City

Een volledig digitale stad is als volledig thuiswerken door corona: alle spontaniteit en creativiteit verdwijnt als sneeuw voor de zon. Leven in de stad geeft pas energie als de stad bruist van activiteit en tegelijkertijd rust geeft wanneer je dat nodig hebt.

Bezoek de pagina

City profiler image card
City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.

Bezoek de pagina

Auto de stad uit card
Mobiliteitshub

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.

Bezoek de pagina

Fysieke vrijheid card
Fysieke vrijheid en digitaal gemak

Steden ademen vandaag de dag de belofte van vrijheid en zelfbeschikking. Als woon-, werk- en leefomgeving zijn steden populairder dan ooit.

Bezoek de pagina