CONTACT US
Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Ode aan de woningcorporatie Ode aan de woningcorporatie - small

Ode aan de woningcorporatie

Jos Hesselink • 12/11/2020
We staan voor een grote uitdaging om te zorgen dat wonen in de stad betaalbaar blijft en daarmee haar ziel behoudt en we ons verbonden voelen met de stad waarin we wonen.

De historische rol van woningcorporaties en de overheid is bepalend gebleken voor hoe steden door heel Nederland er vandaag de dag uitzien, voor hoe buurten en wijken met haar eigen karakteristieken en voorzieningen zijn ontstaan. 

Als ik terugkijk naar meer dan 150 jaar historie van de woningcorporaties is er een continue wisselwerking zichtbaar tussen de invloed van de overheid op het beleid en de hoeveelheid betaalbare woningen die werden gebouwd. Evenals een zoektocht naar de juiste balans tussen bewegingsruimte en regulering. De huidige stand van zaken is wat mij betreft een veel te complexe situatie die woningbouw in het sociale en middensegment bemoeilijkt.

In de jaren twintig van de vorige eeuw werd onze hoofdstad bijna vier keer zo groot en groeide uit tot een grote moderne stad onder bezielende leiding van Floor Wibaut, een van de belangrijkste wethouders van Amsterdam van de vorige eeuw. Hij zette zich met groot succes in voor de volkshuisvesting. Onder het mom ‘een goede woning is een recht van elke burger’ werden krotten in de binnenstad onbewoonbaar verklaard, werden grote plannen voor nieuwbouwwijken gemaakt én uitgevoerd. Een iconisch gebouw uit die tijd is Het Schip in Westerpark, maar ook Plan Zuid van Berlage van het Amstelstation tot het Olympisch Stadion. Het hoofddoel van Wibaut was: materiële en geestelijke verheffing van de arbeiders. Zij kwamen in mooie, schone buurten te wonen met gas, water en licht. Er was veel oog voor schoonheid in deze tijd van de Amsterdamse School - een stijl die op veel plekken in Nederland terug te vinden is - in groot contrast tot de fantasieloze, saaie en eentonige bouwstijl uit de 19e eeuw zoals in de Pijp.  

Na de Tweede Wereldoorlog hadden woningcorporaties zo mogelijk een nog grotere rol in de wederopbouw en het oplossen van de woningnood. Zo bouwden zij jarenlange kennis en ervaring op in stedenbouw en gebiedsontwikkeling. Stapsgewijs werd de financiële afhankelijkheid van woningcorporaties aan de overheid minder tot midden jaren negentig. Corporaties krijgen meer macht en de maatschappelijke rol wordt steeds ruimer uitgelegd. Het gevolg was dat er heel veel activiteiten ontplooid werden, maar dat zij steeds minder betaalbare woningen realiseerden en er een ongelijk speelveld met marktpartijen ontstond.  Aan het begin van deze eeuw kwamen woningcorporaties hierdoor in een heel ander daglicht te staan; de Europese Commissie greep in met administratieve maatregelen. Bovendien kwam naar buiten dat een aantal corporaties de boot in was gegaan met investeringen en zelfverrijking. 

Met de Woningwet in 2015 zijn de corporaties weer terug bij hun kerntaak: sociale woningbouw. De vrijheid voor corporaties is hiermee aan banden gelegd ter voorkoming van ‘weglekken van maatschappelijk bestemd vermogen’. Vanuit het perspectief van de woningnood heeft het helaas een gevaar: door complexe wet- en regelgeving, de verhuurdersheffing, het verduurzamingsvraagstuk en hoge bouwkosten zit de bouw van sociale woningbouw evenals woningen in het middensegment in de knel.  Het oplossen van de woningnood is simpelweg een ontzettend complexe opgave waar veel stakeholders verantwoordelijkheid moeten nemen. Bovendien is een andere van oudsher maatschappelijke rol van de woningcorporaties meer dan ooit in het gedrang : de rol van gebiedsregisseur. We hebben, naast de verduurzaming van bestaande woningen, behoefte aan uitbreiding van steden. Door wijken en buurten toe te voegen die inclusief zijn en elkaar verbinden in plaats van met elkaar te concurreren. In het verleden hebben de woningcorporaties als geen ander laten zien deze taak succesvol te kunnen volbrengen. Laten we de kennis en ervaring van woningcorporaties als natuurlijke partners van gemeenten en marktpartijen inzetten voor het waarborgen en creëren van inclusieve, leefbare steden voor iedereen. Vandaar een ode aan de woningcorporaties.  

Elke maand verschijnt er een column over een onderwerp dat gerelateerd is aan de waarde van de stad. Hierin staat een visie op de maatschappelijke relevantie van steden, stedelijke ontwikkeling en dus ook vastgoed. Deze visie komt tot stand vanuit intern onderzoek en dialoog met interne en externe stakeholders, in nauwe samenwerking met consultants en analisten uit ons Real Estate Strategy & Innovation team. Meer achtergrond is te vinden in de Insight die op deze pagina te downloaden is.

Lees meer - Value of a city

Cushman & Wakefield Video
Insights

Duurzame karakter van de slimme stad

Steden passen steeds vaker slimme oplossingen toe om de energie- en milieudoelstellingen te behalen.
Jos Hesselink • 23/03/2022
Fysieke vrijheid card
Insights

Fysieke vrijheid en digitaal gemak

Steden ademen vandaag de dag de belofte van vrijheid en zelfbeschikking. Als woon-, werk- en leefomgeving zijn steden populairder dan ooit.
Jos Hesselink • 24/02/2022
E-commerce Logistics in Belgium in 2020
Insights

Bevoorrading van de stad

Er vindt een systemische verandering plaats in Nederland gericht op de manier waarop we consumeren en dus ook op de bevoorrading van alles wat we kopen.
Jos Hesselink • 27/01/2022
Lessen uit de woestijn card
Insights

Lessen uit de woestijn

Het hebben van woonruimte is een recht voor iedereen. Bij voorkeur op een fijne plek in een inclusieve omgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en perspectief.
Jos Hesselink • 16/12/2021
Smart City card
Insights • Technology

De slimme Smart City

Een volledig digitale stad is als volledig thuiswerken door corona: alle spontaniteit en creativiteit verdwijnt als sneeuw voor de zon. Leven in de stad geeft pas energie als de stad bruist van activiteit en tegelijkertijd rust geeft wanneer je dat nodig hebt.
Jos Hesselink • 18/11/2021
Climate risk card
Insights • Sustainability / ESG

Kwetsbare systemen, kwetsbare stad

We zijn straks te laat als we er niet voor zorgen dat bij het waarderen van gebouwen het effect van klimaatrisico’s wordt meegenomen in voorspellende modellen.
Lucy Matchett • 29/09/2021
Urban Bike Share Rack
Insights

Beweegruimte in de stad

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.
Jos Hesselink • 27/07/2021
Kalverstraat card image
Insights

Kalverstraat anno 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!
Jos Hesselink • 17/06/2021
City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Frank van der Sluys • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability / ESG

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Jos Hesselink • 22/04/2021
De Randstad loopt leeg card
Insights

De Randstad loopt leeg

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.
Jos Hesselink • 25/03/2021
Auto de stad uit card
Insights • Sustainability / ESG

De auto de stad uit

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.
Jos Hesselink • 25/02/2021

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS

Ziel van een stad

Value of a city
Ziel van een stad

Het is dé belangrijkste succesfactor voor het aantrekken van mensen, ideeën en kapitaal. Wat maakt een stad tot het hebben van een ziel en is die maakbaar? 

Bezoek de pagina

Pedestrians Walking Through Urban Setting
Agglomeratievoordelen gaan niet alleen over schaal

Tegenwoordig wordt het extra zichtbaar dat een kantoorgebied aantrekkelijk wordt gemaakt door de diversiteit aan voorzieningen in het gebied zelf. Een kantoorgebied zonder voorzieningen wordt ervaren als een eenzame plek waar men niet graag komt. Agglomeratievoordelen bieden in dit opzicht kansen voor Nederland. 

Bezoek de pagina

Ode aan de woningcorporaties
Ode aan de woningcorporatie

We staan voor een grote uitdaging om te zorgen dat wonen in de stad betaalbaar blijft en daarmee haar ziel behoudt en we ons verbonden voelen met de stad waarin we wonen.

Bezoek de pagina