Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Winkelhuurprijzen Amsterdam 2023

22/01/2024

Voor u ligt de onderzoeksrapportage “Winkelhuren Amsterdam medio 2023”. In deze rapportage wordt net als in voorgaande jaren een representatief beeld geschetst van de actuele markthuurniveaus van commercieel onroerend goed ten behoeve van winkels en daghoreca in winkelgebieden in Amsterdam.

Dit onderzoek dient als informatiebron voor huurders en verhuurders van winkelruimte en daghorecaruimte in Amsterdam. Er zijn nog andere gegevens nodig om tot een verantwoorde aanhuur te komen. Zo is informatie over leegstand in de straat, mutatiegraad van de huurders (verloop), consumentenwaardering, omzetten en branchering essentieel om te bepalen of de beoogde unit in de straat de juiste plek is voor het vestigen van een winkel.

Het overzicht is goed te gebruiken om -in het geval van eerste aanhuur- een beeld te krijgen van de markthuurprijzen zoals die op dit moment betaald worden voor een winkel of daghorecazaak in een winkelstraat.

Voor reeds gevestigde huurders en verhuurders van winkelruimte en horecaruimte (in de wet genoemd bedrijfsruimte) bestaat er echter een wettelijke mogelijkheid om na het verstrijken van de eerste huurtermijn de huurprijs van de winkelruimte te herzien op basis van artikel 7:303 BW. Op basis van de huurprijzen van vergelijkbare winkelruimten over een referentieperiode van de afgelopen 5 jaar kan een huurprijs in opwaartse of neerwaartse zin worden bijgesteld. Deze herzieningshuurprijs (conform artikel 7:303 BW) is vaak niet gelijk aan de markthuurprijs.

LOOKING FOR DATA?

Looking for more historic or specific property market data? Get in touch.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS