Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Nemovitostí na prodej je v Česku málo, zájem investorů obrovský

5/19/2021

V prvním čtvrtletí se letos do komerčních nemovitostí v Česku investovalo celkem 260 milionů eur, což je zhruba o 9 % méně než ve stejném období loni. Nálada mezi investory je po období vyčkávání opět optimistická, zájem kupovat i množství kapitálu na trhu jsou značné. Přesto je zde transakční aktivita nízká – nemovitostí na prodej je totiž nedostatek. V Praze se staví málo, a to napříč sektory. Pro zájemce o koupi je to ale také výhoda – nový projekt má malou konkurenci. Zájem o Prahu mezi investory je tak velmi silný, přičemž jasným favoritem jsou logistické nemovitosti. Při jejich téměř nulové neobsazenosti značně stoupají nájmy, takže výrazně klesá jejich kapitalizační míra (yield) a jejich ceny dramaticky rostou.

Q1: Kanceláře a čeští investoři

V letošním prvním čtvrtletí na českém trhu převládaly prodeje kancelářských nemovitostí, jež tvořily téměř dvě třetiny celkového objemu, necelou čtvrtinou se pak podílel logistický sektor. Transakce realizovali z poloviny lokální investoři, ze 30 % němečtí a z 20 % singapurští.

Do konce roku 2 miliardy eur

Celkový předpokládaný objem investic za rok 2021 by měl dosáhnout dvou miliard eur, což je oproti loňsku nárůst o 60 procent a částka odpovídající 70 procentům pětiletého průměru.

Logistika zažívá rekordní období

Na špici preferencí investorů dnes stojí logistické nemovitosti. Vděčí za to nárůstu e-commerce i dalších segmentů, jež rekordně zvyšují poptávku po skladovacích prostorách. Tento zájem v krátké době vyvolal rapidní pokles výnosů z nich, a tedy i dramatický skok v jejich cenách. Yield se tak u kvalitní logistické nemovitosti snížil z 5,5 na 4,5 procenta, což při stabilní výši nájmu představuje nárůst hodnoty nemovitosti o více než 20 procent za pět měsíců.

Michal Soták, partner a vedoucí investičního týmu v České republice, Cushman & Wakefield: „Jde o absolutně rekordní vývoj – s takto rychlým zvýšením ceny a posunem v yieldech jsem se zatím v žádném sektoru trhu komerčních nemovitostí nesetkal. Rekordně vysoká je poptávka ze strany nájemců, rekordně nízká potom neobsazenost – v Praze kolem pouhých 2 procent. Nahrává tomu omezená výstavba, v blízkosti Prahy již sklady prakticky nelze stavět.“

Zdrojem poptávky po tomto typu nemovitostí jsou primárně společnosti zaměřené na e-commerce spolu s různými dodavatelskými službami, jež jsou dnes (také díky pandemii) na vzestupu, jako například rozvážka potravin. Tyto firmy potřebují mít sklady co nejblíže centrům velkých měst, což podporuje růst segmentu tzv. urban nebo také last-mile logistiky. Trendem tak je velké centrální sklady odstěhovat do vzdálenějších míst, kde je i nižší nájem, a do blízkosti velkých měst naopak přesunout mezisklady pro e-shopy a flexibilní zásobování prodejen, jež bude reagovat na dynamický vývoj poptávky v obchodech. Časté také je, že firmy chtějí na jedno místo soustředit svoji centrálu, showroom i sklad. I výrobní firmy hledají kvalitní průmyslové areály, což vše společně vytváří obrovský tlak na poptávku po skladech v prémiových lokalitách.

V Česku však již haly i místo pro jejich výstavbu doslova docházejí, a investoři proto obracejí pozornost na trhy, kde rozsáhlejší výstavba stále umožňuje kupovat logistické nemovitosti. Takovým trhem je v rámci střední Evropy1/ hlavně Polsko, kde se tak soustřeďuje 63 % investiční aktivity, již region v letošním prvním čtvrtletí zaznamenal.

Michal Soták, partner a vedoucí investičního týmu v České republice, Cushman & Wakefield: „V České republice poptávka existuje, a pokud by bylo co obchodovat, byla by zde vysoká také aktivita. Yieldy v logistice strmě klesají a bude tomu tak i nadále. Zájem je ze strany lokálních i zahraničních investičních fondů. Všechny mají nahromaděný obrovský kapitál, ale nemají ho zde bohužel kde uplatnit.“

Home office pražský trh s kancelářemi příliš neovlivní

Transakcí je nyní málo i na to, aby šlo spolehlivě pojmenovat jasný trend. Např. na kancelářském trhu lze na vývoj cen pouze usuzovat z transakcí, jež se odehrály v letech 2019 a 2020. Tehdy bylo i zde patrné zvyšování cen, yield byl loni těsně pod 4 %.

Michal Soták, partner a vedoucí investičního týmu v České republice, Cushman & Wakefield: „Probíhá samozřejmě diskuse, jaké změny na trhu s kancelářemi způsobí nárůst práce z domova. Čeká se pokles poptávky po kancelářských prostorách, ale v Praze, kde je jejich výstavba velmi omezená, to zásadní dopad na trh mít nebude. Zatímco předpovědi mluvily o nárůstu neobsazenosti až nad 10 %, ve skutečnosti je to jen 7,6 %, což potvrzuje odolnost tohoto segmentu.“

Investoři se vrací k retailu

Maloobchod zaznamenává po období nejistoty návrat k optimismu, a to u všech typů retailových nemovitostí. Zejména projekty, ve kterých dominuje supermarket nebo hypermarket, jsou pro investory nadále velmi atraktivní. Naopak transakce nemovitostí na nákupních třídách v Praze, kde bude dopad pandemie nejdelší a také nejhlubší, budou spíše vzácnější. I zde však vidíme v posledních měsících aktivitu ze strany nájemců, kteří se snaží nové situace na trhu využít a otevřít své pobočky na místech, na která by dříve finančně nedosáhli. Investičně jsou v retailovém segmentu nadále aktivní zejména lokální a regionální hráči, nicméně v blízké době lze očekávat také zájem ze strany západního kapitálu, jenž bude vyhledávat příležitosti s přidanou hodnotou (tzv. “value-add opportunities”).

Michal Soták, partner a vedoucí investičního týmu v České republice, Cushman & Wakefield: „Na údajích za první čtvrtletí se to ještě neprojevuje, ale z transakcí, na kterých nyní pracujeme, je vidět, že investoři se k retailu opět navrací. Lze tedy předpokládat, že i v tomto segmentu ceny do budoucna porostou.“

Výprodej hotelů se nekoná

Podobně jako obchody na hlavních nákupních třídách pražského centra se s úbytkem zákazníků, především těch z řad zahraničních turistů, potýkají i hotely. Investoři však spolu s jejich provozovateli věří, že jde pouze o dočasný stav, který s uvolněním omezení skončí, lidé opět začnou cestovat a klienti se vrátí. Důvěra v pražský hotelový trh je silná a návrat k hodnotám před pandemií se čeká zhruba do tří let.

Michal Soták, partner a vedoucí investičního týmu v České republice, Cushman & Wakefield: „O pražské hotely je mezi investory velký zájem, nicméně nemovitosti k prodeji nejsou. V počátcích pandemie se předpovídaly prodeje hotelů pod tlakem, jejich majitelé však věří, že se turismus do Prahy vrátí, a tak nepřikročili k prodejům s velkými slevami a na výprodej hotelů zde nedošlo.“

Alternativa? Především nájemní bydlení

Vedle tradičních kategorií nemovitostí nabývají na atraktivitě alternativní segmenty, nicméně ještě nějakou dobu nejspíš potrvá, než se v nich objemy transakcí začnou blížit těm na kancelářském nebo průmyslovém trhu.

Nejčastěji skloňovaný je dnes segment nájemního bydlení, v němž se očekávají ještě agresivnější yieldy než v ostatních: pod 4 %. Návratnost pro investora je tu relativně nižší než třeba u kancelářských, logistických nebo maloobchodních nemovitostí, avšak na atraktivitě segmentu přidává skutečnost, že takovýchto produktů na trhu není a nebude mnoho, nejsou tedy ohroženy konkurencí a jejich hodnota bude růst.
Michal Soták, partner a vedoucí investičního týmu v České republice, Cushman & Wakefield: „Tento segment se stává mezi investory velmi populární, v budoucnu však nebude nijak velký, ale spíše okrajový. Na několika transakcích v něm aktuálně pracujeme, nicméně investorů, již se na něj zaměřují, u nás není více než desítka.“

Rozdílný přístup mají k investicím do nájemného bydlení domácí a zahraniční investoři. Zatímco ti lokální preferují koupi již existujících a pronajatých budov, kterých je na trhu na prodej málo, ti zahraniční se častěji zajímají o tzv. forward deals. U nich developer staví projekt po domluvě s investorem, který se ho zaváže po dokončení koupit. Tato struktura transakcí je u místních investorů problematická, mimo jiné i kvůli regulaci; poptávají je tedy spíše ti zahraniční, kteří jsou v tomto ohledu flexibilnější. Zajímají se primárně o projekty v širším centru Prahy, kterou již jako nemovitostní trh znají, zatímco lokální investoři se rozhlížejí po všech větších českých městech.

I další alternativní segmenty budí pozornost investorů, kteří by takové projekty v České republice rádi kupovali – ať už jde o bydlení pro seniory, flexibilní kanceláře, projekty last-mile logistiky, nebo datová centra. Například po posledně jmenovaných je ze strany investorů velká poptávka, ale v Praze nejsou projekty, které by ji uspokojily. Investoři se po nich tedy musí poohlížet jinde – opět nejčastěji na polském trhu.

Regionu kraluje Polsko

Polsko středoevropskému trhu v investicích do realit dominuje již tradičně: oproti ostatním zemím je tamní trh větší a nabízí více produktů ke koupi, neboť jejich výstavba je tam rozsáhlejší, rychlejší a snazší. V letošním prvním čtvrtletí se tak v Polsku odehrály téměř dvě třetiny (63 %) všech investičních transakcí v regionu, zatímco podíl České republiky byl 13%.

Celkový objem investic do regionu se meziročně propadl o více než 22 %. Kapitál alokovaný do komerčních nemovitostí však zůstává vzhledem k nabízenému produktu velmi vysoký, a tak lze s odezněním koronavirové nejistoty očekávat opětovný nárůst investiční aktivity.

Český trh: stabilní, vyspělý, důvěryhodný

Český trh je však limitován nízkou výstavbou, a tedy nízkým počtem produktů, které je možné koupit. Zdejší fondy nemají kam investovat nahromaděný kapitál, a tak se rozhlížejí za našimi hranicemi – především právě v Polsku, na Slovensku, případně i v Maďarsku. Ideálním cílem je pro ně dnes logistická nemovitost v Polsku.

Na nedostatek příležitostí v Česku narážejí i zahraniční zájemci o investice, nízká nabídka produktů brzdí jejich příliv a zdejší transakční aktivitu. Omezení na straně výstavby je však pro trh zároveň výhodou: nově postaveným nemovitostem nedostatek konkurenčních projektů zaručuje do jisté míry monopolní postavení, investoři pak trh, na němž neočekávají fluktuaci hodnot (kapitálových, nájmů či neobsazenosti), vnímají jako vyspělý. To pak vede ke zvyšování cen.

Michal Soták, partner a vedoucí investičního týmu v České republice, Cushman & Wakefield: „Nabídka zdejšího trhu je strukturálně omezená, takže jsou projekty chráněné před konkurenčními vlivy – což nelze říci třeba o Varšavě, kde se staví výrazně více. Investoři se tedy o Prahu velice intenzivně zajímají a budou i nadále, zdejšímu trhu věří.“

 

1/Pro účely této zprávy do regionu střední Evropy řadíme Českou republiku, Polsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko.Kontakt

Michaela Sedlbauerova
Michaela Šedlbauerová

Head of Marketing Czech Republic • Prague

Related News

Fairmont Hotel, store, city
Main Streets Across the World 2023

V letošním 33. ročníku žebříčku realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield Main Streets Across the World se Česká republika umístila na 19. místě.

11/21/2023

travel, mountain, woman, forrest
Investice do hotelů v CEE opět rostou, hotely ale musí zlepšit vykazování udržitelnosti a snížit uhlíkovou stopu

Společnosti Cushman & Wakefield a CMS představují hlavní zjištění ze čtvrtého vydání svého společného průzkumu hotelového investičního trhu ve střední a východní Evropě: Getting Real about ESG in Hotel Real Estate.

10/25/2023

Kamila Breen
Kamila Breen

Kamila Breen přichází na pozici Associate Director do realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield, kde povede tým průzkumu trhu pro Českou republiku.

10/24/2023

Marie Balacova
Marie Baláčová se stává partnerkou v Cushman & Wakefield

Marie Baláčová se stává partnerkou v realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield a nově také vedoucí týmu služeb pro podporu rozvoje obchodu (Business Development Services) pro region střední a východní Evropy a severské země.

10/5/2023

Petr Dolejs, Petr Markvart
Petr Dolejš a Petr Markvart jmenováni partnerem Cushman & Wakefield

Realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield jmenuje Petra Dolejše z týmu správy nemovitostí a Petra Markvarta z týmu pronájmu kancelářských prostor partnerem.

8/3/2022

people, management
Cushman & Wakefield jmenuje nové vedoucí pro region CEE

Realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield posiluje svou řídicí strukturu v regionu střední a východní Evropy.

9/14/2021

Related Insights

main streets across the world 2023
Research

Main Streets Across the World 2023

In this 33rd edition of Main Streets Across the World, we’ll explore the near-term outlook for the retail sector; headline rent and ranking changes for best-in-class urban locations across the world; key indicators and global main street rankings; and key trends to watch such as the cost-of-living crunch, e-commerce and more.
11/21/2023
Czech Republic, Prague, Old Town Square, High Street
MarketBeat

Czech Republic MarketBeat

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyse quarterly Czech Republic commercial property activity across office, retail and industrial real estate sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels.
Marie Baláčová • 10/31/2023
Women Hotel City
Insights • Investment / Capital Markets

The Hotel Investment Scene in CEE

Welcome to our fourth edition of the joint Cushman & Wakefield–CMS report on the Hotel Investment scene in CEE: Getting Real about ESG in Hotel Real Estate
Bořivoj Vokřínek • 10/25/2023
City, graph
Insights • Investment / Capital Markets

Investment Highlights

In the first half of 2023, volume of transactions in the property sector within CEE-5 surpassed EUR 2 billion, which is 59% less than in H1 2022.
Jeff Alson • 10/2/2023
office, statistics, laptop
MarketBeat • Economy

CEE MarketBeats

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyse quarterly commercial real estate activity in the CEE region (Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, and Slovakia) across office, retail, industrial and hospitality real estate sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels.
Marie Baláčová • 9/13/2023
Marie Balacova, office
Insights • Economy

5-minute Real Estate Market Snapshot

Explore our 5-minute Real Estate Market Snapshot, a video overview of the commercial real estate market developments presenting the key trends in real estate investment, logistics, office and retail sectors.

9/11/2023
Prague, Czech Republic
Research • Economy

Czech Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in Czech Republic.
Marie Baláčová • 4/27/2023
C&W Lobby
Research • Workplace

Office Fit Out Cost Guide

V tomto průvodci vám nabízíme podrobnou analýzu nákladů na jednotlivé části fit out procesu kancelářských prostor. Více informací získáte v následujícím textu.
4/4/2023

NEMŮŽETE NAJÍT, CO HLEDÁTE?

Obraťte se na jednoho z našich profesionálů.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies
MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
Save settings