CONTACT US
Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Netherlands-Outlook--2024-Provada-ed_mobile.jpg Netherlands-Outlook-2024-Provada-ed_desktop.jpg

Insights

Netherlands Outlook 2024 | Provada Edition

In de speciale PROVADA Editie van onze Outlook geven wij voorspellingen over de transactiedynamiek op de verschillende beleggings- en gebruikersmarkten op basis van eigen visie en transactiedata. De prognose gaat over de ontwikkelingen op de kantorenmarkt, retail, woningen en de markt voor logistiek en bedrijfsmatig vastgoed. 

De Nederlandse Outlook 2024 PROVADA Edition door Cushman & Wakefield is er speciaal voor beleggers en gebruikers van commercieel vastgoed. Onze inzichten bieden vastgoedprofessionals zowel navigatie als houvast in de huidige complexe marktomstandigheden. 

De balans tussen liquiditeit en fundament op de vastgoedmarkt is medio 2024 nog niet gevonden, maar onderliggende risico’s zoals inflatie verdwijnen naar de achtergrond en een zekere mate van marktherstel zal zich in de tweede helft van het jaar gaan manifesteren, zij het met horten en stoten. 

De Nederlandse kantorenbeleggingsmarkt kreeg te maken met vraaguitval van Amerikaanse kantoorbeleggers, doordat daar leegstand is ontstaan omdat werknemers  na de pandemie structureel meer vanuit huis zijn blijven werken. De kantorenmarkt is in vergelijking met de andere sectoren nog het verst van herstel verwijderd. Op de winkelbeleggingsmarkt wordt juist weer positief naar de laatste kwartalen van 2024  uitgekeken omdat zich enerzijds al een grote prijscorrectie heeft voltrokken en de outlook voor retailers er positief uitziet doordat consumenten juist meer zijn gaan winkelen. Hoewel het kabinet zich inmiddels oriënteert op verzachting van enkele van de te nemen maatregelen met het oog op het vestigingsklimaat, blijven de huidige voornemens ten aanzien van regulering van de woningmarkt grotendeels in tact, zelfs in het nieuwe regeerakkoord. De logistieke en industriële markt zullen in 2024 anticiperen op een voorzichtig herstel van industriële productie en (weder) uitvoer tegen de achtergrond van uitblijvende bedrijfsinvesteringen, verscherpte douanecontroles in het Verenigd Koninkrijk en het om Afrika moeten varen van schepen op de route tussen Oost-Azië en Europa dat de vervoerskosten aanzienlijk heeft verhoogd.

Lees er alles over in ons rapport. Om uw zakelijke kansen en uitdagingen verder te bespreken, aarzel niet om contact op te nemen.

 

Contact

Jos Hesselink new
Jos Hesselink

Associate - Research Lead (EMEA Grade - Associate)
Amsterdam, The Netherlands


+31 208407266

VCard downloaden

Lees meer

Amsterdam in snow, Netherlands
MarketBeat

The Netherlands MarketBeat

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyze Netherlands commercial property activity across office, retail and industrial real estate sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels on a quarterly basis.
Jos Hesselink • 23/04/2024
office with lights
Research • Economy

European Outlook 2024: Het tij keert

De Europese Outlook 2024 door Cushman & Wakefield is er speciaal voor beleggers en eigenaren van commercieel vastgoed. Onze inzichten bieden vastgoedprofessionals zowel navigatie als houvast in de huidige complexe marktomstandigheden.
11/12/2023

LOOKING FOR DATA?

Looking for more historic or specific property market data? Get in touch.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS