Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Kwartaalcijfers Offices Q2 2023 Kwartaalcijfers Offices Q2 2023

Opname kantoorruimte Nederland daalt met 25% in eerste helft 2023, recordhuurprijzen voor toplocaties

Jos Hesselink • 10/07/2023

AMSTERDAM, 10 juli 2023 – De recente kwartaalcijfers van internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield tonen aan dat de opname van kantoorruimte in de eerste helft van 2023 is uitgekomen op 302.000 m². Dit vertegenwoordigt een daling van 25% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aanbod van kantoren nam met 2,6% licht toe. Deze toename vond overwegend plaats buiten de vijf grote steden. Vooralsnog heeft dit geen impact op het leegstandscijfer dat met 8,1% zelfs licht is gedaald. Tegelijkertijd worden er recordhuurprijzen bereikt voor hoogwaardige gebouwen op toplocaties. Medewerkers vinden de weg steeds meer terug naar kantoren, dit is anders in het buitenland. Daar stijgt de leegstand doordat mensen de weg terug naar kantoor nog niet goed weten te vinden.

“De situatie in Nederland is niet te vergelijken met het buitenland. Zoals in Amerika, waar de leegstand snel toeneemt omdat de terugkeer naar kantoren daar minder snel gaat”, aldus Jos Hesselink, Head of Research Cushman & Wakefield Nederland: ”De kantorenvoorraad in het centrum van New York City is qua oppervlak vergelijkbaar met die van Nederland. Het verschil in gebruik is echter groot. De leegstand daar neemt momenteel snel toe terwijl de vraag naar kantoorruimte daalt. Nederland heeft een kleinschalige en fijnmazige kantorenstructuur in vergelijking met andere landen. Nederlanders wonen, werken en winkelen op relatief korte afstand van elkaar. Dit zorgt ervoor dat Nederlanders doorgaans weer makkelijker de weg naar kantoor weten te vinden.

Concentratie van opnames in de vijf grootste steden, Amsterdam koploper

Twee derde van alle kantooropnames in Nederland vond plaats in de vijf grootste steden, waarbij Amsterdam opnieuw de koploper was met ongeveer 108.000 m². Dit is ongeveer 36% van de totale transactiedynamiek in Nederland.

Verloop kantorenopname per kwartaal 2018 - 2023

 

De afname van kantooropname is de oorzaak van een veranderende vraag naar hoogwaardige, duurzame en goed gelegen kantoren in binnensteden. Kantoorgebruikers geven de voorkeur aan locaties met uitstekende bereikbaarheid en nabijgelegen voorzieningen. Dit resulteert niet in minder vierkante meters, maar in een ander gebruik van meters en op andere locaties.

Jos Hesselink: "Voor de meeste kantoorgebruikers is de keuze binaire: alleen als bovengenoemde situatie mogelijk is, overwegen ze een verhuizing; anders verlengen ze bij voorkeur hun bestaande huurovereenkomst. Dit verklaart grotendeels de daling in opname terwijl de leegstand van kantoorruimte stabiel blijft. Het verklaart ook de toegenomen concentratie van opnames in de vijf grootste steden, aangezien zij relatief meer hoogwaardige gebouwen en locaties herbergen.”

Kantorenopname G5

Zittende huurders geven niet makkelijk kantoorruimte op

De terughoudendheid van huurders om te verplaatsen heeft geleid tot polarisatie op de kantorenmarkt, waarbij de huurprijzen op het hoogwaardige segment stijgen als gevolg van de selectieve opwaartse vraagdruk. Dit komt bovenop andere kosten voor huisvesting en lonen waarmee kantoorgebruikers het afgelopen jaar te maken hebben gehad. Ze staan voor de uitdaging om economische risico's af te wegen tegen een aanhoudend krappe arbeidsmarkt. Op dit moment bedraagt het beschikbare kantoorruimte-aanbod in Nederland 4,4 miljoen m², waarvan 3,8 miljoen m² in fysiek lege staat wordt aangeboden. Resultaat is een leegstandspercentage van 8,1%. Dit percentage blijft onder het langjarig gemiddelde (vijf jaar), dat schommelt tussen 8,2% en 8,4% sinds de pandemie.

Voorspellingen over het massaal teruggeven van kantoorruimte blijken voorlopig onjuist, aangezien zittende huurders terughoudend zijn om veel ruimte op te geven. Gewenste hoogwaardige kantoorvloeren op toplocaties zijn schaars en er is ook transformatiedruk naar andere functies zoals wonen. Bovendien zijn dit jaar enkele kantoorgebouwen ingezet als opvang voor vluchtelingen. Kortom, mocht de toename van het aanbod zich buiten de grote steden zich in de tweede helft van het jaar doorzetten, is het nog maar de vraag of dit in een toename van de leegstand zal resulteren.

 

Voorraad en leegstand in de G5

Grote steden hebben lagere leegstandscijfers dan het landelijk gemiddelde.

Den Haag en Utrecht hebben de krapste kantorenmarkten met leegstandspercentages van respectievelijk 4,3% en 4,6%, terwijl er meer beschikbare kantoorruimte is in Amsterdam (6,9%) en Rotterdam (6,9%). Het beschikbaar zijn van kantoorruimte verklaart de hogere opname in Amsterdam en Rotterdam en de beperktere opname in Utrecht en Den Haag. Als er voldoende geschikt aanbod was geweest, zou de opname in de laatstgenoemde steden hoger zijn geweest.

Over Cushman & Wakefield 

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) is wereldwijd toonaangevend op het gebied van professional services in commercieel vastgoed. Als strategisch adviseur creëert de organisatie duurzame ondernemingswaarde door opdrachtgevers te begeleiden bij het formuleren van de best mogelijke vastgoedbeslissingen en –oplossingen èn verantwoordelijkheid te nemen voor de realisatie ervan. Cushman & Wakefield is een van de grootste strategisch adviseurs in commercieel vastgoed ter wereld met circa 52.000 medewerkers in meer dan 400 kantoren en circa 60 landen. In 2022 realiseerde de organisatie een omzet van $10,1 miljard met kernactiviteiten zoals property-, facility- en projectmanagement, leasing, capital markets, valuations en andere dienstverlening. Meer informatie vindt u op www.cushmanwakefield.nl en via LinkedIn.

 
 

MEER NIEUWS

The Netherlands Amsterdam
Amsterdam draagt Nederlandse kantorenmarkt

Uit cijfers van internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield blijkt dat de opname van nieuwe kantoorruimte over de eerste drie kwartalen van 2023 is uitgekomen op 468.000 m².

02/10/2023

De Groene Draeck
Consortium van particulieren koopt De Groene Draeck in Amsterdam

Cushman & Wakefield heeft namens een van haar opdrachtgevers het iconische object De Groene Draeck verkocht aan een consortium van particulieren. 

03/08/2023

Kwartaalcijfers Offices Q2 2023
Opname kantoorruimte Nederland daalt met 25% in eerste helft 2023, recordhuurprijzen voor toplocaties

Kwartaalcijfers Cushman & Wakefield: concentratie van kantooropnames in Nederland verschuift naar grootste steden, hoogwaardige kantoren in trek. 

Jos Hesselink • 10/07/2023

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS