CONTACT US
Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Pril Herstel Kantorenopname Door Verbeterd Sentiment

Jos Hesselink • 02/04/2024

Trendbreuk in kantorenopname: voor het eerst sinds 2020 weer een toename in het eerste kwartaal geregistreerd

De nieuwste cijfers van internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield laten zien dat de opname van kantoorruimte in het eerste kwartaal van 2024 is uitgekomen op 175.000 m². Dit komt neer op een voorzichtige toename van de transactiedynamiek op de gebruikersmarkt voor kantoorruimte van 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

Verloop kantorenopname 1e kwartaal 2020 - 2024

Tegelijkertijd worden er recordhuurprijzen bereikt voor hoogwaardige gebouwen op toplocaties. Het zijn dan ook deze transacties die de kantorenopname dit jaar hebben gestut.  

In vergelijking met de (post)coronajaren tussen 2020 en 2022  lag de geëffectueerde vraag naar kantoorruimte het afgelopen jaar circa 20% lager en wijst op een structurele trend op de kantorenmarkt richting hybride werken. Kantoorgebruikers geven in deze setting de voorkeur aan locaties die uitstekend bereikbaar zijn en waar alle mogelijke faciliteiten binnen handbereik zijn. Het draait echter niet zozeer om minder vierkante meters, maar vooral om een andere manier van gebruik van ruimte op alternatieve locaties. In het bredere nationale perspectief wijst dit eerder op een verschuiving in de vraag naar specifieke soorten kantoren: hoogwaardige, duurzame gebouwen op toplocaties in de centra van de grote steden, zowel binnen- als buiten de Randstad. 

De grootste transactie van dit kwartaal werd opgetekend in Den Haag waar het Rijksvastgoedbedrijf tekende voor 5.500 m² aan de Lange Vijverberg. Circa 50% van de in 2024 verhuurde vierkante kantorenmeters bevond zich in de vijf grootste steden, waarbij in Amsterdam met 33.000 m² zoals gebruikelijk weer de meeste opname werd geregistreerd. Toch was het niet louter een Amsterdams feestje getuige het gedaalde aandeel van de hoofdstad in de landelijke kantorenopname dat met 20% in het eerste kwartaal van 2024 ongeveer 10%-punt lager uitviel dan gemiddeld vorig jaar het geval was. Het verbeterde sentiment vertaalde zich dus in de bredere nationale context dan louter de plaatselijke Amsterdamse markt. 

 

Contact

Jos Hesselink new
Jos Hesselink

Associate - Research Lead (EMEA Grade - Associate) • Amsterdam

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS