Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Nearshoring Opportunities for Real Estate in EMEA Nearshoring Opportunities for Real Estate in EMEA

Dit rapport biedt een waardevol inzicht in de trend nearshoring van productie en toelevering, die in de huidige wereldeconomie steeds belangrijker wordt voor bedrijven. Het onderzoekt de drijvende krachten achter nearshoring in EMEA en wat dit betekent voor verschillende soorten bedrijven en hun toeleveringsketens.

Door dit rapport te downloaden, krijgt u een beter inzicht in de factoren die aan de basis liggen van nearshoring-beslissingen en hoe u kansen kunt herkennen en risico’s in uw eigen bedrijf kunt overwegen.

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • De historische trend dat bedrijven hun productie verplaatsen naar verre locaties, vooral in Azië-Pacific
 • Wat verandert en drijft het fenomeen nearshoring 
 • De impact van nearshoring op verschillende soorten bedrijven en hun toeleveringsketens
 • Hoe verschillende landen nearshoring ervaren
 • Wat nearshoring betekent voor locaties en vastgoed
 • Hoe kansen te herkennen en risico's te overwegen die nearshoring vertegenwoordigt vanuit het perspectief van huurder, ontwikkelaar en investeerder

Wat is nearshoring?

Nearshoring is de verplaatsing van productie of levering naar locaties dicht bij de consumptiemarkten. Het kan hierbij gaan om reshoring (de verplaatsing van faciliteiten die vroeger op verafgelegen locaties waren gevestigd, terug naar de thuismarkt of een dichtbijgelegen markt) of om nieuwe investeringen in een thuismarkt of een dichtbijgelegen markt waar vroeger een verder afgelegen locatie werd overwogen.

Waarom wordt Nearshoring populairder?

Recente wereldwijde economische schokken en verstoringen van de toeleveringsketens hebben de lengte en complexiteit van toeleveringsketens duidelijk gemaakt. Bovendien maken de stijgende kosten van arbeid in en het vervoer van goederen uit Azië, evenals geopolitieke factoren en een toenemende aandacht voor duurzaamheid en sociale impact, de complexiteit en de kosten voor fabrikanten nog groter. Deze en andere factoren zetten bedrijven ertoe aan hun inkoop- en toeleveringsstrategieën onder de loep te nemen en zij overwegen steeds vaker nearshoring van productie en toelevering.

De gevolgen voor verschillende soorten bedrijven en locaties

De trend naar nearshoring heeft om verschillende redenen belangrijke gevolgen voor verschillende sectoren. Zo zullen industrieën die een hoge mate van maatwerk of kortere doorlooptijden vereisen, zoals de mode-industrie, waarschijnlijk profiteren van nearshoring. Bovendien zullen locaties die reeds bestaan of dicht bij bestaande productiecentra liggen en over goede infrastructuur en geschoolde arbeidskrachten beschikken, waarschijnlijk meer investeringen in nearshoring aantrekken naarmate de industrieën zich ontwikkelen. Sectoren die in het rapport worden besproken zijn:

 • Kleding en textiel
 • Auto-industrie
 • Machines, elektronische en elektrische apparatuur
 • Consumptiegoederen

Het effect op verschillende locaties

De mogelijkheden voor nearshoring zijn geografisch breder verspreid dan momenteel misschien wordt aangenomen. Er zijn grote kansen in Midden- en Oost-Europese landen met lagere kosten en dicht bij Europa gelegen landen zoals Türkiye en Marokko. Maar er zullen ook meer investeringen komen in West-, Zuid- en Noord-Europese landen, met name Spanje en Portugal (vooral waar bestaande industrieën zich ontwikkelen). Als gevolg van Brexit zal er in het VK vraag zijn naar lokale productie voor lokale consumptie, maar het zal moeilijk zijn om investeringen aan te trekken voor distributie naar heel Europa. Dit verslag bevat een gedetailleerde beschouwing van het effect van nearshoring in de volgende regio's:

 • Midden- en Oost-Europa
 • Türkiye 
 • Marokko
 • West-, Zuid- & Noord-Europa
 • Verenigd Koninkrijk

Gevolgen voor de vastgoedmarkt

De verschuiving naar nearshoring heeft ook gevolgen voor de vastgoedmarkt. Nu bedrijven hun productiefaciliteiten dichter bij hun thuismarkten willen vestigen, zal de vraag naar bedrijfsruimte op bepaalde locaties voor zowel productie als logistiek waarschijnlijk toenemen.

Vastgoedoverwegingen zullen grotendeels gericht zijn op nieuw te bouwen faciliteiten, maar er zullen ook mogelijkheden zijn om bestaande gebouwen te herontwikkelen. Bovendien zal er steeds meer aandacht zijn voor de energiebehoefte en voor de aankoop van duurzaam opgewekte energie.


Onze expertise

Met meer dan 20 jaar ervaring in het leveren van outsourcing-oplossingen aan bedrijven wereldwijd, hebben we onze vaardigheden en expertise in het leveren van kwaliteitsdiensten aangescherpt. Onze ervaren professionals zijn goed op de hoogte van de nieuwste technologieën en trends, zodat we u de best mogelijke oplossingen kunnen bieden voor uw zakelijke behoeften.

Sleutelfactoren van nearshoring per geografie


Nearshoring in Midden- en Oost-Europa

 • Relatief lage arbeidskosten 
 • Nauwe geografische nabijheid en sterke transportverbindingen betekenen kortere reistijden, lagere transportkosten, kortere orderdoorlooptijden en meer flexibiliteit bij het bestellen
 • Vrije en open handel, met name tussen EU-lidstaten
 • Gevestigde netwerken van geschoolde arbeidskrachten en faciliteiten in belangrijke sectoren 
 • Belangrijke sectoren die zich in Midden- en Oost-Europa vestigen zijn textiel en kleding, auto's, machines, elektrische en elektronische goederen en bepaalde consumptiegoederen

Nearshoring in Türkiye

 • Lage arbeidskosten
 • Nabijheid, wat kortere reistijden, lagere transportkosten, kortere orderdoorlooptijden en meer flexibiliteit bij het bestellen betekent, alsook minder milieueffecten
 • Vrije en open handel met Europa en een investeringsvriendelijk klimaat 
 • Belangrijke sectoren die zich in Türkiye vestigen zijn textiel en kleding, auto's, machines, elektrische en elektronische goederen en bepaalde consumptiegoederen 

Nearshoring in West-, Zuid- & Noord-Europa

 • Kansen waar nabijheid belangrijk is, onder meer wanneer kortere reistijden leiden tot kortere orderdoorlooptijden en lagere transportkosten - bijzonder aantrekkelijk voor Spanje en Portugal waar de arbeidskosten ook relatief laag zijn
 • Nearshoring zal ook aantrekkelijk zijn waar productieprocessen afhankelijk zijn van een zekere mate van automatisering (en minder afhankelijk zijn van (goedkopere) arbeid), met name waar de kosten van investeringen in automatisering en technologie hoog zijn voor controle en toezicht en het terugdringen van andere kosten (zoals transport)
 • Geopolitieke factoren betekenen ook dat nationale regeringen en de EU-investeringen in belangrijke productiesectoren actief ondersteunen, met name in hightech- en groene-technologiesectoren

Nearshoring in het VK

 • Focus op het betrekken van producten in het VK zelf, aangezien Brexit heeft geleid tot meer complexiteit, tijd en kosten voor Britse bedrijven die goederen uit Europa importeren. 
 • Freeports worden opgericht om het risico van "dubbele heffing" voor de export te verminderen
 • Geopolitieke factoren betekenen ook dat het voor het VK aanhoudend moeilijk kan zijn om bedrijven aan te trekken die zich in het land willen vestigen voor distributie naar de EU.

Nearshoring in Marokko

 • Lage arbeidskosten
 • Nabijheid, wat kortere reistijden, lagere transportkosten, kortere orderdoorlooptijden en meer flexibiliteit bij het bestellen en minder milieueffecten betekent
 • Vrije en open handel met Europa en een investeringsvriendelijk klimaat 
 • Belangrijke sectoren die zich in Marokko vestigen zijn textiel en kleding, auto's, machines, elektrische en elektronische goederen en bepaalde consumptiegoederen

Nearshoring: Hoe Cushman & Wakefield u kan helpen

Bij Cushman & Wakefield begrijpen we de uitdagingen en mogelijkheden van nearshoring. Ons team van experts kan bedrijven die hun bedrijfsactiviteiten willen uitbreiden naar nearshore locaties helpen door de complexiteit van nearshoring te navigeren, van het identificeren van potentiële locaties tot management van het vastgoedproces. Wij leveren verschillende diensten, waaronder locatieselectie, supply chain-analyse en portfolio-optimalisatie. Met ons wereldwijde bereik en onze lokale expertise kunnen wij bedrijven helpen de voordelen van nearshoring te benutten.

Voor investeerders en ontwikkelaars kan Cushman & Wakefield mogelijkheden helpen identificeren om samen te werken met bedrijven die hun productie willen nearshoren en helpen om kapitaal in te zetten in nieuw opkomende asset classes en geografische gebieden. Daarnaast kan ons team van deskundigen helpen bij het identificeren en mittigeren van risico's in zowel bestaande portefeuilles als nieuwe investeringen.

Ons aanbod

Bij Cushman & Wakefield bieden we een breed scala aan adviesdiensten die zijn afgestemd op uw specifieke zakelijke behoeften. Onze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:


GERELATEERDE SERVICES

Industrial & Logistics

De voordelen van onze aanpak 

Meer info
Industrial & Logistics Lease Advisory
Uw partner voor industrieel en logistiek vastgoed.
Meer info
Occupier Representation | Industrial & Logistics
Voor al uw (strategische) vraagstukken omtrent industrieel en logistiek vastgoed.
Meer info

GERELATEERDE INSIGHTS

Amsterdam in snow, Netherlands
MarketBeat

The Netherlands MarketBeat

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyze Netherlands commercial property activity across office, retail and industrial real estate sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels on a quarterly basis.
Jos Hesselink • 20/10/2023
outlook 2023
Insights

Outlook

In onze Outlook geven wij voorspellingen over de transactiedynamiek op de verschillende beleggings- en gebruikersmarkten op basis van eigen visie en transactiedata. De prognose gaat over de ontwikkelingen op de kantorenmarkt, retail, woningen en de markt voor logistiek en bedrijfsmatig vastgoed. 
Jos Hesselink • 13/06/2023
E-commerce Logistics in Belgium in 2020
Insights

Bevoorrading van de stad

Er vindt een systemische verandering plaats in Nederland gericht op de manier waarop we consumeren en dus ook op de bevoorrading van alles wat we kopen.
Jos Hesselink • 27/01/2022

GERELATEERDE CASESTUDIES

GMLP
AEW Europe • Global Supply Chain Solutions
Meer info
Panalpina exterior from road
Panalpina • THIRD-PARTY LOGISTICS
Learn More
Jumbo story card
Jumbo • Industrial & Logistics

Volledige ontzorging, van de (technische) voorbereidingen tot de oplevering.

Lees meer

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS