CONTACT US
Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Rynek Powierzchni Hotelowych

22/02/2024
Narzędzie MarketBeat firmy Cushman & Wakefield analizuje kwartalną aktywność na rynku nieruchomości hotelowych w Polsce, w tym trendy podaży, popytu i cen na poziomie rynku i subrynku.

Warszawski rynek hotelowy liderem ożywienia w 2023 r. wśród sześciu stolic Europy Środkowo-Wschodniej (CEE-6) 


Po okresie, w którym rynek hotelowy w Warszawie nie nadążał za ożywieniem europejskiego rynku hotelowego po spowolnieniu spowodowanym pandemią Covid-19 i wojną w Ukrainie, jego wszystkie kluczowe wskaźniki efektywności zanotowały znaczące wzrosty w 2023 r. Średni przychodu na dostępny pokój w euro, czyli RevPAR w euro, był wyższy o 26% od odnotowanego przed pandemią w 2019 r., a w grudniu 2023 r. przekroczył wartość z grudnia 2019 r. aż o 39%. Wskaźnik obłożenia wzrósł w ubiegłym roku do 73%, osiągając w grudniu 2023 r. poziom 65%, co oznacza, że był wyższy niż w analogicznym miesiącu w 2019 r. Z kolei średnia stawka za pokój, czyli ADR, w 2023 r. wyniosła 94 euro i była wyższa o 25% w porównaniu z 2019 r. Wolumen transakcji inwestycyjnych w Polsce wzrósł w ujęciu rocznym o 82% do 83 mln euro. Warszawski rynek hotelowy nadal udowadnia swoją siłę, odporność i atrakcyjność. 

W 2023 r. średni wskaźnik obłożenia hoteli w sześciu stolicach regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE-6) był niższy od odnotowanego w 2019 r. o 9%. Jednakże ADR w euro wzrósł o 23%, co przełożyło się na wzrost RevPAR w euro o 12%. Największe wzrosty RevPAR w euro zaobserwowano w Warszawie i Budapeszcie. Trend wzrostowy może się utrzymać również w 2024 r., aczkolwiek spodziewane tempo wzrostu nieznacznie spowolni. Wzrost kosztów finansowania oraz utrzymujące się niekorzystne warunki gospodarcze i geopolityczne w regionie spowodowały spadek wolumenu transakcji inwestycyjnych zawartych w 2023 r. o 18% w porównaniu z 2022 r. Niemniej jednak wartość kapitału zainwestowanego przez międzynarodowych inwestorów wzrosła w tym samym czasie o 197%, co świadczy o coraz większej atrakcyjności Europy Środkowo-Wschodniej w oczach graczy spoza tego regionu. Pod koniec 2023 r. rozpoczęto przygotowania do sfinalizowania kilku znaczących transakcji, które mogą przyczynić się do wzrostu wolumenu transakcji inwestycyjnych na rynku hotelowym w 2024 r. 

NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ TEGO, CZEGO SZUKASZ?

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS