Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Capital Markets Capital Markets

Usługi

rynki kapitałowe 

Grupa Rynków Kapitałowych świadczy usługi w zakresie opracowywania i realizacji strategii inwestycyjnych dotyczących zakupu i sprzedaży nieruchomości oraz finansowania transakcji. Nasi krajowi i międzynarodowi specjaliści w dziedzinie inwestowania w nieruchomości i pozyskiwania finansowania zapewniają wsparcie właścicielom nieruchomości, deweloperom, inwestorom i bankom, czerpiąc przy tym ze swej bogatej wiedzy i doświadczenia.

Skontaktuj się z nami

ZAKRES USŁUG

Grupa Rynków Kapitałowych oferuje usługi doradztwa, obsługi transakcji i zarządzania inwestycjami klientom zainteresowanym zakupem, sprzedażą, finansowaniem lub budową nieruchomości, a także inwestowaniem na rynku nieruchomości.

Usługi pośrednictwa

  • Zakup i sprzedaż nieruchomości (istniejących, w budowie i planowanych)
  • Pozyskiwanie ciągłego finansowania dla realizacji projektów inwestycyjnych na najlepszych możliwych warunkach w ramach współpracy z czołowymi bankami polskimi i zagranicznymi
  • Pozyskiwanie najbardziej odpowiednich partnerów kapitałowych lub joint venture do realizacji przedsięwzięć
  • Transakcje typu sale and leaseback wraz z opracowaniem odpowiedniej strategii i struktury sprzedaży nieruchomości lub portfela aktywów umożliwiających sprawne i pomyślne sfinalizowanie transakcji
  • Kompleksowa ocena stanu nieruchomości (badanie due diligence) na rzecz nabywcy lub sprzedającego

Usługi doradztwa

  • Opracowanie struktury transakcji oraz strategii zakupu i zbycia nieruchomości
  • Doradztwo na rzecz deweloperów i właścicieli w zakresie podnoszenia wartości oraz działań związanych z przygotowaniami do wyjścia z inwestycji

Usługi inwestycyjne

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na inwestycyjnym rynku nieruchomości Grupa Rynków Kapitałowych firmy Cushman & Wakefield w Polsce sprawnie przeprowadza każdą transakcję zakupu i sprzedaży nieruchomości, bez względu na jej skalę czy stopień złożoności. Oferujemy kompleksową obsługę sprzedaży nieruchomości – od przygotowania materiałów informacyjnych i memorandum inwestycyjnego, poprzez przeprowadzenie kampanii marketingowej, przedstawienie ofert wybranej grupie inwestorów, analizę złożonych ofert, aż po finalne negocjacje z inwestorami i przeprowadzenie badania due diligence. Ponadto, reprezentujemy inwestorów zainteresowanych zakupem nieruchomości – oferujemy przygotowanie listu intencyjnego, prowadzenie negocjacji dotyczących warunków komercyjnych transakcji, ustalenie strategii negocjacji i zakładanego poziomu ceny, koordynację badania due diligence, analizę danych oraz doradztwo przy ustalaniu warunków umowy sprzedaży.

Usługi doradztwa finansowego

Opracowujemy strategie finansowania dla naszych Klientów, zapewniając między innymi doradztwo w procesie pozyskiwania finansowania dłużnego oraz transakcjach fuzji i przejęć. Oferujemy przygotowanie najbardziej optymalnej struktury finansowania oraz kompleksową koordynację działań mających na celu jej realizację.

Sektory aktywów

Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomością to coś więcej niż tylko zarządzanie budynkiem. Zarządca nieruchomości dba o zwiększanie wartości aktywów i kreuje pozytywne doświadczenia użytkowników nieruchomości.
Dowiedz się więcej
Wynajem nieruchmości komercyjnych

Oferujemy inwestorom i deweloperom opracowywanie i wdrażanie szytych na miarę strategii wynajmu, które pozwalają podnieść wartość aktywów, zmaksymalizować przepływy pieniężne oraz zoptymalizować koszty.

Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu i osiągaj jak najwyższe zwroty z inwestycji w nieruchomości.

Dowiedz się więcej
Property Marketing
Learn More

Analizy

PL Investment Insights
Insights • Investment / Capital Markets

Rynek inwestycyjny w Polsce | Podsumowanie III kw. 2022 r.

Polski rynek odnotował dobry wynik w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku pomimo takich trudności jak spowolnienie gospodarcze, podwyżki stóp procentowych czy wojna w Ukrainie. Całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych do końca trzeciego kwartału wzrósł do 4,31 mld euro i był wyższy o 22% niż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. Ponadto na sfinalizowanie transakcji czekają aktywa o łącznej wartości ponad 1,7 mld euro. Prym wiedzie sektor logistyczny z 60-procentowym udziałem w całkowitym wolumenie inwestycyjnym za trzeci kwartał 2022 r. Korekta cen dotyczy wszystkich klas aktywów, jednak dekompresję stóp kapitalizacji łagodzi wzrost stawek czynszu – zwłaszcza w sektorze magazynowym. Inwestorzy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej wykorzystują wydłużenie procesów decyzyjnych przez graczy paneuropejskich i obecnie dominują w sektorze nieruchomości biurowych.
Jeff Alson • 21/11/2022
CEE INVESTMENT
Insights • Investment / Capital Markets

Podsumowanie III kw. 2022 r. na rynkach inwestycyjnych Europy Środkowo-Wschodniej

Warszawa, 10 listopada 2022 r. – Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowuje trzeci kwartał 2022 r. na rynku inwestycyjnym nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej.
Jeff Alson • 09/11/2022
Investment Market
Insights • Investment / Capital Markets

Wolumen inwestycyjny w pierwszym półroczu 2022 roku w Polsce wyniósł 2,88 mld euro

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podzieliła się podsumowaniem pierwszej połowy 2022 roku na polskim rynku inwestycyjnym. Wynika z niego m.in., że całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w pierwszych dwóch kwartałach wzrósł o 44% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Jakie inne wnioski płyną z podsumowania?

Pawe? Partyka • 04/08/2022
CEE investment
Insights • Investment / Capital Markets

Cushman & Wakefield podsumowuje rynek inwestycyjny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W minionym roku rynek inwestycyjny nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej był na radarze wielu obserwatorów. Niemniej jednak wojna w Ukrainie, niepewność związana z inflacją, rosnące koszty budowy i częste zmiany stóp procentowych odbiły się negatywnie na regionie. Mimo to rynek nieruchomości wykazał się odpornością, o czym świadczy szereg dużych transakcji sfinalizowanych w pierwszym kwartale 2022 r. Do dobrych wyników w pierwszym kwartale, który zazwyczaj charakteryzuje się niską aktywnością inwestycyjną, przyczyniły się między innymi takie transakcje jak zakup portfela centrów handlowych M1 przez EPP czy dotyczące wyjątkowych obiektów, jak na przykład sprzedaż kompleksu The Warsaw Hub w Polsce.
Jeff Alson • 02/05/2022
CEE investment Q4
Insights • Investment / Capital Markets

Cushman & Wakefield podsumowuje aktywność inwestycyjną w 2021 r. na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej

Oznaki większej płynności w sektorze nieruchomości handlowych w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej
Wzrosty cen przy jednoczesnej kompresji stóp kapitalizacji we wszystkich segmentach rynku
Niemal 20-procentowy wzrost cen aktywów w sektorze magazynowym
Jeff Alson • 04/02/2022
Ceeinvestment
Insights • Investment / Capital Markets

Podsumowanie III kw. 2021 r. na rynkach inwestycyjnych Europy Środkowo-Wschodniej

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowała trzeci kwartał 2021 r. na rynku nieruchomości komercyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wolumen transakcji inwestycyjnych na koniec trzeciego kwartału wyniósł 6,7 mld euro i był o prawie 13% niższy niż w analogicznym okresie w 2020 r.
Jeff Alson • 05/11/2021

Social Media

NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ TEGO, CZEGO SZUKASZ?

Skontaktuj się z jednym z naszych pracowników.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS