Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Capital Markets Capital Markets

Služby

Kapitálové trhy: Globálne odborné skúsenosti s transakciami vždy, keď ich potrebujete

Ste pripravení na budúcnosť v realitnom odvetví?

Servisná linka, ktorá poskytuje poradenské služby investorom. C&W zvyčajne funguje buď na strane predaja alebo na strane nákupu.

Poradenské služby pre predávajúceho
 • Dôveryhodný proces predaja - C&W ako renomovaný realitný poradca zvyšuje úroveň účasti investorov, možnosti úspešnej transakcie a dosahuje alebo dokonca prekračuje požadovanú cenu

 • Cieľový marketing - Na základe typu majetku odporúčame druh marketingovej stratégie

 • Investičné memorandum - Správne pripravené investičné memorandum minimalizuje riziko nedorozumenia a tiež jasne uvádza pokyny a očakávania predávajúceho

 • Štruktúrovaný proces predaja - Štruktúrovaný proces predaja so stanovenými pravidlami a komunikáciou umožňuje udržať investorov pod tlakom. Tiež by mal odrážať stratégiu predaja a úroveň flexibility investora

 • Virtual dataroom - Dataroom k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, štruktúrovaný proces odpovedí na otázky aby sa obmedzili právne riziká vyplývajúce z informačnej povinnosti

Poradenské služby pre kupujúceho
 • Obchodné due diligence - Analýza nájomnej zmluvy, analýza OPEX, benchmark OPEX, CAPEX analýza

 • Analýza trhu – Konkurencia & štatistiky - (spolupráca s výskumným oddelením) Prehľad trhu, analýza vývoja, analýza ERV, C&W business intelligence nástroje

 • Investičné a finančné služby - Komentár trhu, porovnanie transakcií, brookerský názor na cenu, financovanie, získavanie kapitálových zdrojov
   
 • Manažment a riadenie transakcií -  Zabezpečovanie RfPs pre Due Diligence (DD) poradcov, koordinácia procesov DD, Red flag prehľad a analýza správ, rokovanie o kúpnej zmluve (SPA)

SÚVISIACE SLUŽBY

Cezhraničné investície v rámci EMEA regiónu

V roku 2018 dosiahol objem investícií do nehnuteľností rekordnú výšku 1,75 biliónov amerických dolárov.

Zistiť viac
Prenájom a poradenstvo
Cushman & Wakefield je jeden z najväčších poskytovateľov poradenstva v oblasti prenájmu nájomcom a investorom.
Zistiť viac
Inteligentnejšia správa aktív
Správa kancelárskych, maloobchodných alebo priemyselných nehnuteľností za účelom zníženia nákladov, zníženia rizika a zvýšenia hodnoty – pri poskytovaní špičkových služieb nájomcom konzistentne v rámci celého regiónu EMEA
Zistiť viac
Ohodnotenie nehnuteľností a poradenstvo

Máme rozsiahle a dlhodobé skúsenosti s oceňovaním komerčných nehnuteľností. Disponujeme aktuálnymi informáciami z trhu od našich expertov z oblasti prenájmu, prieskumu trhu a predaja komerčných nehnuteľností.


Zistiť viac

SÚVISIACE SKUPINY

Kancelárske priestory
Spoločnosť Cushman & Wakefield je popredným poskytovateľom poradenstva v oblasti kancelárskych priestorov pre nájomcov, investorov a developerov.
Zistiť viac
Maloobchodné priestory
Skvelou ponukou to iba začína. Sektor maloobchodných nehnuteľností sa rýchlo mení. Úloha predajní, nájomcov, investorov, developerov a prenajímateľov sa vyvíja a aj obchody, ktoré pôvodne vznikli čisto online, sa čím ďalej častejšie vracajú ku kamenným predajniam.
Zistiť viac

SÚVISIACE PRÍBEHY

danone
Danone
Zadanie od klienta Danone na vytvorenie nového dizajnu kancelárie a projektového manažmentu sme prijali radi, nakoľko Cushman & Wakefield je ich celosvetovým partnerom.
Zistiť viac
banking
NN • Banking & Financial Services
Spoločnosť NN sa plánovala presťahovať do ich budovy o veľkosti 3800 m2, ktorá sa nachádza v Bratislave v časti Staré mesto, ktorá potrebovala kompletnú rekonštrukciu. Projekt sa skomplikoval požiadavkou klienta a to zachovať počas rekonštrukcie dve oddelenia v budove. Tím projektového manažmentu a konzultácií Cushman & Wakefield na Slovensku bol poverený vedením projektu.
Zistiť viac

SÚVISIACE INTERNÉ VEDOMOSTI

CEE Investment Market Outlook 2024
Insights • Investment / Capital Markets

CEE Investičné trhy - výhľad na rok 2024

Výhlad na rok 2024 CEE Investičné trhy - Analýza komerčných nhenuteľností v Českej Republike, Maďarsku, Slovensku, Poľsku, Rumunsku a Bulharsku.
19/02/2024
Office Fit Out Cost Guide - Web card
Research • Workplace

Office Fit Out Cost Guide

Obnovte a dajte nový nádych vašim pracovným priestorom pomocou nášho nového Office Fit Out Cost Guide 2024. Zistite ako majú vyzerať nové, moderné a produktívnejšie kancelárie v Bratislave.
Veronika Špániková

NEMÔŽETE NÁJSŤ TO, ČO HĽADÁTE?

Spojte sa s jedným z našich profesionálov.

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS