ESG ESG

O nás

Environmentálne, sociálne a riadiace (ESG)

Robíme odvážne kroky v pred v oblasti nehnuteľností.
Spoločnosť Cushman & Wakefield sa snaží o neustále zlepšovať, aby mohla zmysluplne prispieť k udržateľnej budúcnosti. 

My si predstavujeme svet ekologických a udržateľných budov, pri ktorých budovaní je na prvom mieste blaho ľudí a planéty. Naším cieľom je podniknúť odvážne kroky na podporu environmentálnej, sociálnej a riadiacej správy (ESG) v rámci našich operácií a pre našich klientov v odvetví komerčných nehnuteľností.  

Spoločne budeme súčasťou toho čo bude ďalej. 

Naša ESG správa 
Správa o ESG za rok 2021 spoločnosti Cushman & Wakefield odkrýva náš pokrok a úsilie v kľúčových oblastiach ESG a zdôrazňuje, ako naši ľudia demonštrujú náš zámer udržateľnosti.  

Zistite viac 2021 ESG report, summary of 2021 ESG report 

Náš záväzok k udržateľnej budúcnosti  

Robíme odvážne kroky v pred v oblasti nehnuteľností. 

Cushman & Wakefield má za ciel zníženie emisií a čistý nulový záväzok, ktorý je taktiež schválený Science based targets initiative External Link. Hlavným cieľom je naplnenie cieľov Parížskej dohody.  

Naše hlavné vedecké ciele a nulový záväzok  

Cieľ č. 1: Znížiť absolútny rozsah 1 a 2 emisií skleníkových plynov (GHG) v našich kanceláriách a prevádzkach o 50 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2019 

Cieľ č. 2: Zapojiť kľúčových klientov, niektorých z najväčších svetových vlastníkov nehnuteľností, ktorí predstavujú 70 % emisií v našich spravovaných nehnuteľnostiach (rozsah 3), do stanovania si cieľov do roku 2025 

Cieľ č. 3: Do roku 2050 dosiahnuť čisté nulové emisie hodnotového reťazca (rozsahy 1, 2 a 3) 

Science based targets and Net zero Commitment infographic 

Pripojte sa k nám na našej ceste k udržateľnosti Sustainability insights 

Naše služby k udržateľnosti 


Naši odborníci poskytujú riešenia pre užívateľov a vlastníkov nehnuteľností, aby im pomohli dosiahnuť ich ESG ciele.  

Pripravte svoje portfólio nehnuteľností na budúce výzvy a príležitosti. 
Our sustainability services 
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS