ESG ESG

O Nas

Polityka ESG (Environmental, Social, Governance)

Odważne działania z myślą o przyszłości branży nieruchomości

Polityka ESG (Environmental, Social, Governance)

Cushman & Wakefield nieustannie podejmuje działania mające na celu wniesienie istotnego wkładu w budowanie zrównoważonej przyszłości.

Stawiamy na zdrowe budynki powstające w duchu zrównoważonego rozwoju, w których dobrostan ludzi i naszej planety jest zawsze na pierwszym miejscu. Podejmujemy odważne działania w zakresie ekologii, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego (ESG) w ramach prowadzonej działalności, jak i na rzecz naszych klientów, branży nieruchomości komercyjnych i społeczeństwa.

Razem budujemy naszą przyszłość.

NASZ RAPORT ESG

Przygotowany przez Cushman & Wakefield Raport ESG 2021 omawia działania i wysiłki podejmowane przez nas we wszystkich kluczowych obszarach związanych z ESG oraz pokazuje, w jaki sposób nasi pracownicy przyczyniają się do realizacji naszych celów w tym zakresie.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach. Pobierz Raport ESG 2022.

 
We make an impact WE make an impact

NASZE ZAANGAŻOWANIE W BUDOWANIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZYSZŁOŚCI

Podejmujemy odważne działania z myślą o przyszłości branży nieruchomości. 

Cele firmy Cushman & Wakefield w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji netto zostały uznane przez inicjatywę Science Based Targets initiative (SBTi) za zgodne z poziomami określonymi w Porozumieniu Paryskim.

Nasze cele oparte o wiedzę naukową i zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji netto

  • SBTICel nr 1: Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 w ujęciu bezwzględnym i wynikającej z utrzymania naszych biur i prowadzonej działalności o 50% do 2030 r. w porównaniu z rokiem 2019.
  • Cel nr 2: Zachęcenie naszych kluczowych klientów – jednych z największych w świecie właścicieli i najemców nieruchomości, które odpowiadają za 70% emisji gazów cieplarnianych w zarządzanych przez nas nieruchomościach (zakres 3) do wyznaczenia przez nich własnych celów do roku 2025.
  • Cel nr 3: Osiągnięcie zerowej emisji netto w łańcuchu wartości (zakres 1, 2 i 3) do 2050 r.

Pobierz Infografikę na temat celów opartych o wiedzę naukową i zobowiązania do zeroemisyjności.

Przyłącz się do naszych działań na rzecz osiągnięcia zerowej emisji netto. Przeczytaj nasze artykuły na temat równoważonego rozwoju

NASZE USŁUGI W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Nasi eksperci oferują najemcom i właścicielom nieruchomości rozwiązania, które pomagają im osiągać cele w zakresie ESG oraz szersze cele organizacyjne.

Przygotuj swój portfel nieruchomości na przyszłe wyzwania i szanse. Dowiedz się więcej na temat naszych usług w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Skontaktuj się z nami

Koniecznie zapoznaj się z naszymi raportami i wypełnij formularz, żeby otrzymywać nasze newslettery, zaproszenia na konferencje i webinary oraz najświeższe dane rynkowe. 
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS