CONTACT US

Mira Kantor-Pikus

Head of Equity Debt & Alternative Investments • Poland

Mira Kantor Pikus Warsaw
Wyślij mi wiadomość
Lokalne biuro:

Rondo Daszynskiego 2B
Warszawa, Masovian 00-843
Poland

Biuro: +48 601857239

Telefon komórkowy: +48 601857239

Pobierz VCard

Mira Kantor-Pikus

Head of Equity Debt & Alternative Investments • Poland


Mira ma ponad 20-letnie doświadczenie w inwestycjach na rynku nieruchomości i finansowaniu projektów, w tym ponad 7 lat w doradztwie na rynku nieruchomości. Zajmuje się doradztwem kapitałowym i dłużnym, finansowaniem strukturyzowanym, zarządzaniem kredytami oraz inwestycjami alternatywnymi (mieszkania na wynajem, mieszkania dla studentów i seniorów), tworzeniem i wdrażaniem strategii inwestycyjnych w zakresie projektów nieruchomościowych tak komercyjnych jak i mieszkaniowych.

Przed dołączeniem do Cushman & Wakefield Mira pracowała w sektorze bankowym, koncentrując się na finansowaniu przedsiębiorstw i nieruchomości, dużych transakcjach leasingu, nadzorze i koordynacji projektów deweloperskich w imieniu finansującego oraz restrukturyzacji transakcji na rynku nieruchomości w regionie CEE we wszystkich klasy aktywów.

Kluczowe doświadczenie:

Doradztwo dłużne

Zarządzanie długiem i aranżacja finansowania na zlecenie emerytalnego funduszu inwestycyjnego z Wlk. Brytanii posiadającego w Polsce portfel nieruchomości biurowych, handlowych i magazynowych w Warszawie i miastach regionalnych o łączej wartości ok. 100 mln EUR, doradztwo od 2015 roku

Pozyskanie finansowania bankowego na budowę 3 parków logistycznych w Warszawie, Łodzi i Rzeszowie na zlecenie JV z funduszem azjatyckim 70 mln EUR

Aranżacja refinansowania budynku biurowego w Krakowie oraz aranżacja finansowania bankowego zakupu biurowca w Warszawie na zlecenie funduszu inwestycyjnego 45 mln EUR

Doradztwo – alternatywne inwestycje

Badanie rynku i ocena terenu pod zabudowę prywatnego domu studenckiego w Gdańsku oraz budynek w Poznaniu do adaptacji na apartamenty na wynajem - łącznie 750 jednostek  na zlecenie funduszu inwestycyjnego z Wlk Brytanii

Doradztwo przy ocenie transakcji nabycia portfela mieszkań studenckich zlokalizowanych w 5 największych miastach Polski na zlecenie niemieckiego funduszu inwestycyjnego

Przygotowanie strategii inwestycyjnej i strategii sprzedaży wraz z materiałami marketingowymi ponad 350 nieruchomości zlokalizowanych na terenie całej Polski na zlecenie grupy telekomunikacyjnej   

Doradztwo przy nabyciu udziałów Echo investment i analiza ponad 50 projektów mieszkaniowych (na sprzedaż oraz na wynajem) z portfela Echo na zlecenie węgierskiej grupy deweloperskiej

Badanie rynku i ocena platformy deweloperskiej mieszkań na wynajem w trzech projektach z ponad 1000 jednostek mieszkalnych na zlecenie norweskiego funduszu inwestycyjnego

Doradztwo transakcyjne przy konwersji budynków biurowych na mieszkania na wynajem – Kraków i Warszawa

-Mgr inż, Politecnika Wrszawska

-Mgr ekonomii Szkołą Główna Handlowa

-Podyplomowe Studia Prawa i Aministracji – Unwersytet Waszawski

-Executive MBA (Hons), Akademia Leona Koźminskiego

-Członek Royal Institution of Chartered Surveyors

-Mentor w programie ogólnopolskim Top Women in Real Estate, Członek  Rady Programowej Executive Club, członek Stowarzyszenia REIT

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS