CONTACT US
Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Náš tím ohodnocovania a poradenstva v hotelovom sektore sa zaoberá výhradne hotelovým majetkom. S využitím našich znalostí z oblasti nehnuteľností, hotelových operácií, financií a správy aktív spolupracujeme s globálnymi inštitúciami, veriteľmi, operátormi, investormi a jednotlivcami, pričom poskytujeme oceňovanie na transakčné, úverové a regulačné účely.

Máme skúsenosti zo všetkých hlavných trhov od tých lacnejších až po luxusné rezorty. 

Naša metodika oceňovania zahŕňa množstvo postupov, ako napríklad diskontovaný peňažný tok a kapitalizáciu príjmu. Vďaka prístupu k údajom tisícok hotelov môžeme vykonávať podrobné prevádzkové porovnávanie a transakčnú analýzu, čo nám umožňuje poskytovať špičkové poradenstvo na trhu. 

Ako môžeme poradiť

Zabezpečenie úveru
Náš tím poskytuje nezávislé poradenstvo finančným inštitúciám, ktoré chcú získať alebo požičiavať proti hotelovým a pohostinským zariadeniam. Ponúkame poradenstvo v oblasti stanovenia hodnoty, kvality produktu a obchodného potenciálu. Prostredníctvom hĺbkového zhodnotenia trhových podmienok a benchmarkingu výkonnosti obchodovania poskytujeme prehľad o bezpečnosti počas poskytnutia úveru.

Investičné poradenstvo
Poskytujeme poradenstvo investorom, ktorí chcú získať alebo zlikvidovať svoje aktíva pomocou našej rozsiahlej analýzy trhu podporovanej našimi špecializovanými tímami pre výskum a kapitálový trh. Poradíme v oblastiach, zvyšovania hodnoty, vlastníckej štruktúry a v oblasti budovanie značky. 

Finančné poradenstvo
Vykonávame nezávislé oceneňovania v súlade s finančnými predpismi.

Poradenstvo
Okrem našich oceňovacích služieb poskytujeme ešte celý rad iných poradenských služieb. Patrí sem napríklad poradenstvo v oblasti vlastníckych a prevádzkových štruktúr, poskytovanie trhových štúdií a iné.

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS