CONTACT US
Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
careers careers

Odvetvia a sektory

Kompletné pracovisko. Realizácia pracovného prostredia, ktorá bude pridanou hodnotou pre váš biznis

V súčasnosti zamestnávatelia dbajú čoraz viac na to, aby sa ich zamestnanci cítili v pracovnom prostredí čo raz lepšie a pohodlnejšie.

Už nejde len o mzdu a benefity. Pracovné prostredie taktiež ovplyvňuje výkon zamestnancov. Pri zvyšovaní atraktivity, udržiavania a motivácie zamestnancov čelia firmy novým výzvam, pričom si chcú udržať nízke celkové náklady na nehnuteľnosť.

Sme tu pre vás počas celého životného cyklu pracoviska. Od tvorby vízie pracovného prostredia, ktoré bude zohľadňovať firemné ciele, po jeho realizáciu, ktorá bude podporovať výkon organizácie a každodenný pocit zamestnancov a môže vám pomôcť predvídať a riadiť budúce priority.

Pracovné prostredie je prostriedkom na dosiahnutie biznis výsledkov:

  • Na základe firemných priorít
  • V súvislosti s kultúrou a hodnotami
  • Na základe skutočných biznis prípadov
  • Spája popredné miesto Cushman & Wakefield s najlepšími službami a skúsenosťami na globálnej úrovni

Zavádzame celistvé programy v oblasti zmien a komunikácie a využívame dlhodobé správanie tak, aby sa z organizačnej zmeny stal bežný stav.

Vízia a stratégia. Pri poradenstve o tom, kde a ako zapojiť najkvalitnejšie talenty jedinečným spôsobom spájame znalosti pracoviska a lokality.

Pri poradenstve ako pritiahnúť do spoločnosti talenty odporúčame rady založené nielen podľa najvhodnejších samotných kancelárskych priestorov, ale aj lokality.

Naše tímy so zameraním na vytváranie pracovného prostredia potom vypracujú plán nového pracovného prostredia a zmeny v súlade s firemnými cieľmi posilňujúce výkon organizácie a motivujúce zamestnancov.

Projektový manažment a realizácia projektov. Naši odborníci majú skúsenosti a zručnosti potrebné na riadenie akéhokoľvek projektu bez ohľadu na jeho veľkosť či lokalitu. Na prilákanie a udržanie špičkových odborníkov s technickými skúsenosťami a odborným vzdelaním v architektúre, inžinierstve, stavebníctve a riadení programov využívame naše investície do špičkových technológií a systémov s vykazovaním v reálnom čase, školenia projektových manažérov a kompenzačné programy.

Plánovanie a využívanie priestorov. Už v skorom štádiu dokážeme identifikovať zmeny v správaní, priestore a technológii potrebné na úspech. Vytvárame dátové analýzy, ktoré podporujú stratégiu a plánovanie, analyzujeme, vyhodnocujeme a riadime údaje o priestore s cieľom ponúkať premyslené riešenia a projekty zamerané na priestor a to od drobných sťahovaní po vebavenia kancelárií v globálnych pobočkách našich klientov.

Riešenia pre flexibilné kancelárie. Naši odborníci poskytujú rozsiahlu analýzu možností s cieľom podporiť rozvoj všetkých potenciálnych investičných stratégií a kontrolu biznis modelu vo flexibilných pracoviskách v rámci portfólia nehnuteľností aj samostatných aktív.

Riadenie faktorov ovplyvňujúcich ako sa zamestnanci na pracovisku cítia Naši skúsení manažéri vyhodnocujú rôzne faktory, ktoré na pracovisku ovyplyvňujú zamestnancov: od prostredia, ľudí, nástrojov a procesov potrebných na zabezpečenie očakávaných pracovných výsledkov. Zároveň sme vyvinuli nástroj na prieskum skúseností zamestnancov – Experience per SF – ktorý klientom pomáha merať a diagnostikovať skúsenosti na pracovisku, vytvárať akčné plány na zlepšenie a investičnú mapu.

Inteligentné budovy.

Riešenia pre inteligentné budovy sa zameriavajú na nájomnú a prevádzkovú efektivitu budovy, identifikujú hlavné hnacie motory na dosiahnutie business intelligence a umožňujú výkonným pracovníkom zariadení predvídať a reagovať na neustále sa meniace potreby ľudí využívajúcich tieto priestory.

SÚVISIACE SLUŽBY

Prenájom kancelárskych priestorov
Odborníci na poradenstvo pre nájomcov poskytujú strategické riešenia pre obsadenie nehnuteľností, ktoré podporujú a posilňujú pozíciu vašej spoločnosti. Navrhnuté stratégie vychádzajú z potrieb nehnuteľností, ako aj z vašich podnikateľských zámerov, finančných a operačných cieľov.
Zistiť viac
Prenájom maloobchodných priestorov
Vlastníkom komerčných nehnuteľností poskytujeme strategickú expertízu, ktorá rozširuje povedomie o nehnuteľnostiach, poskytovaných priestoroch na prenájom, o vhodnom nastavení ceny za nájom a vyťaženosti prenajímaných jednotiek.
Zistiť viac
Prenájom priemyselných priestorov
Na slovenskom trhu s priemyselnými a skladovými priestormi sme si vybudovali mimoriadne silnú pozíciu. Zaisťujeme služby pre nájomcov, developerov a investorov.
Zistiť viac
Prenájom a poradenstvo
Cushman & Wakefield je jeden z najväčších poskytovateľov poradenstva v oblasti prenájmu nájomcom a investorom.
Zistiť viac

SÚVISIACE PRÍBEHY

danone
Danone
Zadanie od klienta Danone na vytvorenie nového dizajnu kancelárie a projektového manažmentu sme prijali radi, nakoľko Cushman & Wakefield je ich celosvetovým partnerom.
Zistiť viac
banking
NN • Banking & Financial Services
Spoločnosť NN sa plánovala presťahovať do ich budovy o veľkosti 3800 m2, ktorá sa nachádza v Bratislave v časti Staré mesto, ktorá potrebovala kompletnú rekonštrukciu. Projekt sa skomplikoval požiadavkou klienta a to zachovať počas rekonštrukcie dve oddelenia v budove. Tím projektového manažmentu a konzultácií Cushman & Wakefield na Slovensku bol poverený vedením projektu.
Zistiť viac

SÚVISIACE INTERNÉ VEDOMOSTI

Upacking Europe's Linving Revolution
Research • Investment / Capital Markets

European Living Revolution

Unpacking Europe's Living Revolution

02/07/2024
Office Fit Out Cost Guide - Web card
Research • Workplace

Office Fit Out Cost Guide

Obnovte a dajte nový nádych vašim pracovným priestorom pomocou nášho nového Office Fit Out Cost Guide 2024. Zistite ako majú vyzerať nové, moderné a produktívnejšie kancelárie v Bratislave.
Veronika Spanikova

NEMÔŽETE NÁJSŤ TO, ČO HĽADÁTE?

Spojte sa s jedným z našich profesionálov.

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS