Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Spoločnosť NN sa plánovala presťahovať do ich budovy o veľkosti 3800 m2, ktorá sa nachádza v Bratislave v časti Staré mesto, ktorá potrebovala kompletnú rekonštrukciu. Projekt sa skomplikoval požiadavkou klienta a to zachovať počas rekonštrukcie dve oddelenia v budove. Tím projektového manažmentu a konzultácií Cushman & Wakefield na Slovensku bol poverený vedením projektu.
Click to Enlarge

1. Výzva

Spoločnosť NN sa plánovala presťahovať do ich budovy o veľkosti 3800 m2, ktorá sa nachádza v Bratislave v časti Staré mesto, ktorá potrebovala kompletnú rekonštrukciu. Projekt sa skomplikoval požiadavkou klienta a to zachovať počas rekonštrukcie dve oddelenia v budove. Tím projektového manažmentu a konzultácií Cushman & Wakefield na Slovensku bol poverený vedením projektu.


2. Riešenie

Celý projekt trval 5 mesiacov od konečnej úpravy priestoru, výberového konania, výberu zmluvného partnera až po skutočnú výstavbu, vrátane demolácie a presťahovania.
Tím projektového manažmentu upravil plán prác na splnenie požiadavky klienta ponenechať počas rekončtrukcie dve oddelenia v budove. Oddelenia boli premiestnené z jedného poschodia na druhé, aby sa uistili že projekt prebieha bez problémov.
Práce v starej budove neustále obmedzovali problémy a skryté nástrahy, ale vďaka hladkej spolupráci medzi všetkými zúčastnenými, nakoniec boli všetky problémy vyriešené na mieste a bez akéhokoľvek dopadu na plán.
Na projekte pracovali Radoslav Blazo a Veronika Ondrikova.


3. Výsledky

Projekt bol odovzdaný včas a v rámci dohodnutého rozpočtu, vďaka riadnemu riadeniu zmien vykonávanému na dennej báze spolu s riadením rizik kontrolovaných a aktualizovaných každý týždeň.

Na základe aplikovaných inteligentných riešení tím projektového manažmentu dosiahol úspory projektu v hodnote 153 000 eur z pôvodného odhadovaného rozpočtu 1,45 mil. eur. To umožnilo klientovi investovať do nového BMS pre HVAC systém, aby mohol v budúcnosti riadiť budovu efektívnejšie.

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS