CONTACT US
Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
City Logistics City Logistics

Logistyka miejska w Europie – Adaptacja do Popandemicznej Rzeczywistości

Sally Bruer • 18/01/2024

W wyniku pandemii miasta nieustannie się zmieniają, a wraz z nimi – logistyka miejska. Ewoluują także strategie dotyczące nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby logistyki miejskiej. Najemcy, deweloperzy i inwestorzy potrzebują rzetelnych informacji na temat zmieniających się realiów oraz wpływu zachodzących zmian i innych czynników na decyzje lokalizacyjne i operacyjne związane z logistyką miejską – zarówno teraz, jak i w przyszłości. 
 
W raporcie City Logistics omówione zostały główne czynniki kształtujące rynek, konieczność dostosowywania strategii do specyfiki danego miasta oraz wpływ kosztów, ekologii i kreatywności na wybór nieruchomości na potrzeby logistyki miejskiej. 
 
Pobierz raport, jeśli chcesz: 

  • zrozumieć czynniki wpływające na strategie w obszarze logistyki miejskiej i nieruchomości w złożonych środowiskach miejskich w Europie, co ułatwi zidentyfikowanie szans i zagrożeń; 
  • dowiedzieć się, w jaki sposób koszty operacyjne wpływają na wybór lokalizacji i obiektów oraz co to oznacza dla poszczególnych rodzajów nieruchomości w różnych miastach; 
  • poznać trendy determinujące rozwój rynku logistyki miejskiej, w tym efektywność wykorzystania infrastruktury, możliwość ekspansji działalności dzięki wykorzystaniu budynków wielokondygnacyjnych w miastach charakteryzujących się ograniczoną podażą gruntów, innowacyjne strategie przebudowy i konwersji istniejących obiektów oraz możliwości ich zintegrowania z obiektami wielofunkcyjnymi, a także związane z tym potencjalne szanse i zagrożenia; 
  • poznać kreatywne, przemyślane i oparte na współpracy strategie identyfikacji i optymalnego wykorzystania szans na rynku miejskich nieruchomości logistycznych oraz poprawy wyników w dłuższej perspektywie. 

Dzięki naszym analizom i specjalistycznej wiedzy umożliwiamy Klientom poruszanie się po rynku nieruchomości logistycznych i magazynowych z większą pewnością i strategiczną umiejętnością przewidywania trendów. 

Contacts

Damian Kołata
Damian Kolata

Head of Industrial & Logistics Poland, Head of E-commerce CEE
Warsaw, Poland


Pobierz VCard

Konrad Jacewicz
Konrad Jacewicz

Senior Negotiator
Warszawa, poland


48722202804

Pobierz VCard

Jacek Bielawski
Jacek Bielawski

Associate
Warszawa, Poland


Pobierz VCard

NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ TEGO, CZEGO SZUKASZ?

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS