CONTACT US
Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
hero banner card image

Ponad 1/3 pracowników w największych miastach w Polsce pracuje hybrydowo

Ewa Derlatka-Chilewicz • 22/03/2024
Cztery lata po rewolucji wywołanej wybuchem pandemii widać, że praca w modelu hybrydowym, chociaż nie jest dominująca, to pozostanie z nami na długo.

Cztery lata po rewolucji wywołanej wybuchem pandemii widać, że praca w modelu hybrydowym, chociaż nie jest dominująca, to pozostanie z nami na długo. Jak pokazały wyniki badania międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield, 27% Polaków łączy pracę w biurze z home office, a odsetek ten w miastach pow. 500 tys. mieszkańców wynosi aż 36%. Tymczasem pracodawcy i zarządcy nieruchomości szukają sposobów, aby zachęcić pracowników do częstszego korzystania z biur. Jak pokazał raport „Biuro czy dom? Co przyciąga Polaków do pracy w biurze?”, osoby korzystające w ciągu tygodnia z obu lokalizacji najbardziej cenią sobie biuro za dobrze wyposażone przestrzenie do pracy w skupieniu oraz możliwość współpracy i budowania pozytywnych relacji w zespole. Jednocześnie 47% z nich jest przeciwnych odgórnemu narzucaniu liczby dni spędzanych w biurze.

Co trzeci pracownik biurowy w Polsce w miastach pow. 200 tys. mieszkańców korzysta z możliwości pracy w modelu hybrydowym, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Cushman & Wakefield. Widać też, że rynek pracy po 2020 roku dostosował się do nowych oczekiwań części kandydatów. W serwisie Pracuj.pl w połowie lutego 2024 roku, podobnie jak i trzy miesiące wcześniej, co piąta oferta zatrudnienia umożliwiała pracę hybrydową, a co czwarta – hybrydową lub zdalną.
„Dane rynkowe potwierdzają, że zwłaszcza w największych miastach w Polsce jest znacząca grupa osób, które dzielą pracę pomiędzy biuro a dom. Wielu pracodawców dopuszcza taki model, chociaż z punktu widzenia organizacyjnego i budowania kultury korporacyjnej preferowaliby zwiększyć obecność pracowników w biurze. Dlatego zapytaliśmy „u źródła”, jakie aspekty faktycznie przyciągają osoby pracujące hybrydowo do siedziby firmy. Dla 44% ankietowanych jest to możliwość spotkań twarzą w twarz z większą liczbą współpracowników. Jednocześnie bardzo istotne są dla nich kwestie związane z logistyką – 45% wskazało jako ważny czynnik przestronny parking, a 28% – lokalizację biura przy przystanku komunikacji miejskiej”mówi Ewa Derlatka-Chwilewicz, Head of Research, Cushman & Wakefield.

Jak wynika z danych Cushman & Wakefield prezentowanych w ramach serii raportów okresowych “Marketbeat Polska” na aktywność najemców biurowych w Warszawie w ostatnich 12 miesiącach w dużym stopniu wpłynął widoczny trend optymalizacji i redukcji zajmowanej przez nich powierzchni. Wskazuje na to liczba zawartych transakcji, która była o blisko 18% wyższa niż w rekordowym pod względem ilości wynajętej powierzchni 2019 roku. Jednocześnie w 2023 roku strukturę popytu zdominowały relokacje, które stanowiły ok. 53% wszystkich zawartych umów. To pokazuje, że pracodawcy dostosowują swój model działania do zmieniających się warunków – niejednokrotnie stawiając jakość biura przed liczbą zajmowanych metrów kwadratowych. Zyskują na tym przede wszystkim właściciele budynków klasy A w centralnych lokalizacjach, spełniających wysokie wymagania w aspektach dotyczących ESG – zarówno tych środowiskowych, jak i dotyczących zdrowia i samopoczucia użytkowników.

Socjalizacja w szerszym gronie i komfortowe warunki do pracy przewagą biura

Jak czytamy w raporcie „Biuro czy dom? Co przyciąga Polaków do pracy w biurze?”, aż 71% Polaków pracujących hybrydowo ceni sobie elastyczny model pracy, jednak też i ponad połowa lubi, gdy spotyka się w biurze z większym gronem współpracowników. Co więcej, tylko 12% preferuje przejście na pracę w pełni

zdalną lub wyłącznie w siedzibie firmy. Jednocześnie 28% przyznaje, że praca poza biurem przyczyniła się do pogorszenia ich relacji z zespołem.
„Tylko część z nas ma w domu warunki, które mogą pozytywnie wpłynąć na naszą efektywność i dobre samopoczucie w czasie pracy. Nic więc dziwnego, że co trzeci pracownik przyznaje, że siedziba firmy może stanowić dla niego ważne wsparcie w sytuacji, gdy potrzeba jest większego skupienia – np. w obliczu remontu lub innych tymczasowych złych warunków w miejscu zamieszkania”dodaje Ewa Derlatka-Chwilewicz.

Zaletami biurowych przestrzeni, na które zwracają uwagę pytani pracownicy, są także kwestie związane z wyposażeniem i jakością – estetyczna i nowoczesna aranżacja zachęca do przychodzenia 38% z nich, a wysokiej jakości łącze internetowe – 35%. Dlatego są oni generalnie otwarci (85%) na przekształcenia biur w sposób lepiej odpowiadający na potrzeby pracy hybrydowej, w tym większy nacisk na działania zespołowe i pokoje do cichej pracy.
„Wnioski płynące z naszego badania, dotyczące tego, jak ważne dla pracowników biurowych są kwestie dojazdu do pracy i parkingów, czy też poszczególnych funkcji biura, są niezwykle cenne w momencie podejmowania przez firmę decyzji o pozostaniu w dotychczasowym miejscu czy relokacji. Zwłaszcza, że jeszcze nie wszyscy pracodawcy decydują się na przygotowanie strategii środowiska pracy, bazującej w dużej mierze na analizie potrzeb i opinii pracowników. W takiej sytuacji, w momencie decydowania o kategoriach oceny nowej lokalizacji, warto zwrócić uwagę, że wśród ankietowanych przez Cushman & Wakefield elementami przemawiającymi na korzyść biura są np.: dostęp do różnorodnej oferty gastronomicznej (24%) oraz dobrze oczyszczane i filtrowane powietrze w budynku (24%)”tłumaczy Mariola Bitner, Head of Workplace Strategy, Cushman & Wakefield.

Więcej informacji na temat tego, jakie zalety biur widzą osoby pracujące hybrydowo znajduje się w pełnej wersji raportu.

NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ TEGO, CZEGO SZUKASZ?

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS