Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Skontaktuj się z nami

Koniecznie zapoznaj się z naszymi raportami i wypełnij formularz, żeby otrzymywać nasze newslettery, zaproszenia na konferencje i webinary oraz najświeższe dane rynkowe. 

Ponad 1/3 pracodawców wprowadziła lub zamierza wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu przestrzeni biurowej

Mariola Bitner • 29/09/2022

Przeprowadziliśmy badanie wśród najemców w zakresie organizacji pracy biurowej po pandemii. Wyniki pokazują, że 10% respondentów dokonało zmian w przestrzeni biurowej w trakcie pandemii, a blisko co czwarty ankietowany planuje to zrobić.

Blisko co czwarty ankietowany (24%) nie podjął jeszcze decyzji odnośnie dostosowania powierzchni biurowej do nowej rzeczywistości, co przekłada się na spadek wyniku o 6 pp. względem badania z czerwca 2021 roku.

Niespełna 32% badanych najemców biurowych zadeklarowało, że nie wprowadziło i nie wprowadzi żadnych zmian. Przyczyną takiej decyzji może być etap trwania umowy lub brak nakładów kapitałowych udzielanych zwyczajowo przez właścicieli na modernizację powierzchni. Ograniczeniem dla planów inwestycyjnych najemców może być również, obserwowany od początku 2022 r., wzrost kosztów wykończenia powierzchni.

Nadal odsetek badanych firm, w których nie zdecydowano się jeszcze na wprowadzenie zmian w przestrzeni biurowej jest wysoki i wynosi 24%. Zaobserwowaliśmy, że często są to przedsiębiorstwa, które nie chcą ponosić kosztów związanych z rearanżacją biura. Czekają na wygaśnięcie umowy najmu, aby biuro w nowej lokalizacji odpowiadało ich potrzebom

– komentuje Mariola Bitner, Head of Workplace Strategy Poland, Cushman & Wakefield.

W czasie pandemii wprowadzano głównie zmiany aranżacyjne dotyczące bezpieczeństwa pracowników, realizowano również projekty, które były zaplanowane wcześniej. Jeśli chodzi o aranżacje, najczęściej projekty są planowane z dużym wyprzedzeniem i ich realizacja może trwać 2 lata, w zależności oczywiście m.in. od ich skomplikowania i od tego, czy negocjujemy umowę najmu w nowej lokalizacji, czy w obecnej. W tym momencie nasi klienci zaczynają tworzyć lub stworzyli strategię pracy hybrydowej i obecnie wdrażają nowe rozwiązania dotyczące zarówno aranżacji samej przestrzeni, jak i wprowadzania jasnych zasad i procedur. Są one niezbędne, aby utrzymać zakładaną efektywność pracowników, jak i zrealizować inne cele firmy, dotyczące kultury, współpracy i dzielenia się wiedzą. Ustalenie takiej strategii również trwa, a obecnie jest niezbędne do kontynuowania działalności bez ryzyka zwiększonej rotacji pracowników, co ma ogromny wpływ na działalność operacyjną i sytuację finansową firm. Warto zaznaczyć, że skutki pandemii będą widoczne jeszcze przez wiele lat i wpłyną na czas trwania projektów i koszty aranżacji, które w ostatnim czasie znacznie wzrosły. Firmy obecnie nie mogą sobie pozwolić na tak wyszukane aranżacje, jak było to jeszcze rok temu. Skutkuje to oszczędzaniem, a co za tym idzie wykorzystaniem ponownie jak największej ilości mebli i rozwiązań używanych teraz przez firmy. Pozytywnym skutkiem tych zmian jest mniejsza produkcja nowego wyposażenia niż wynikałoby to z ilości toczących się projektów, co wiąże się z pozytywnym wpływem na środowisko. Trend ten, związany z ponownym użyciem mebli, widoczny był już kilka lat temu i podyktowany był dbałością o środowisko. Obecnie aspekt finansowy oraz czas dostaw wpływa w równym stopniu na decyzje co do pozyskiwania nowych rozwiązań

– dodaje Mariola Bitner, Head of Workplace Strategy Poland, Cushman & Wakefield.

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS