Office meeting (image) Office meeting (image)

O nás

Etika

Naše hodnoty ožívajú v momente, keď nám naši klienti začnú dôverovať.
Osobná integrita a úcta k druhým sú naše hlavné normy správania sa na pracovisku. Podporujú spoluprácu, dôveru a sebavedomie.  

V Cushman & Wakefield chápeme, že konanie našich ľudí ovplyvňuje našu povesť, ktorá následne ovplyvňuje naše vzťahy s klientmi, a to ako individuálne, tak aj kolektívne ako firmy. Naše správanie musí skrátka odrážať naše hodnoty. 

Horúca linka: 1-866-873-9854 (USA a Kanada) 

Zistite viac o našom Global Code of Business conduct

NEMÔŽETE NÁJSŤ TO, ČO HĽADÁTE?

Spojte sa s jedným z našich profesionálov.

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS