Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Nearshoring Opportunities for Real Estate in EMEA Nearshoring Opportunities for Real Estate in EMEA

Nearshoring: Príležitosti pre nehnuteľnosti v EMEA regióne

Sally Bruer • 06/06/2023

Táto tlačová správa poskytuje nový pohľad na trend nearshoringu výroby a zásobovania, ktorý je pre podniky v dnešnej globálnej ekonomike čoraz dôležitejší. Správa poukazuje na hnacie motory nearshoringu v EMEA regióne, a na to aký má nearshoring význam pre rôzne typy podnikov a ich dodávateľské reťazce.

Stiahnutím reportu budete schopní lepšie porozumieť faktorom, ktoré podnecujú rozhodovanie o nearshoringu a budete vedieť lepšie rozpoznať príležitosti a riziká vo svojom podnikaní.

Tlačová správa zahŕňa:

 • Historický prehľad trendov podnikov presúvania výroby do oblastí v Ázii a Tichého oceánu
 • Čo sa mení a čo poháňa fenomén nearshoringu
 • Vplyvy nearshoringu na rôzne typy podnikov a na ich dodávateľské reťazce
 • Aké majú skúsenosti s nearshoringom iné krajiny
 • Aký význam má nearshoring na lokalitu a nehnuteľnosti
 • Ako rozpoznať príležitosti a ako zvážiť riziká, ktoré nearshoring predstavuje z pohľadu nájomcu, developera a investora

Čo je nearshoring?

Nearshoring je proces umiestnenia výroby alebo zásob na miesto blízko spotrebiteľských trhov. Nearshoring môže zahŕňať reshoring (presun zariadení, ktoré boli kedysi zriadené v pôvodných lokalitách späť do pôvodných lokalít alebo na trhy blízko nich) alebo nové investície do domácich alebo blízkych trhov.

Prečo sa stáva nearshoring čoraz viac populárny?

Nedávne globálne ekonomické otrasy a narušenie dodávateľských reťazcov poukázali na časovú náročnosť a zložitosť dodávateľských vzťahov. Okrem toho zvyšujúce sa náklady na prácu v ázijskom regióne a preprava tovaru z Ázie, ako aj geopolitické faktory a rastúce zameranie sa na udržateľnosť prispievajú k rastúcemu trendu nearshoringu a k preskúmaniu dodávateľských vzťahov bližšie k domácim trhom.

Vplyv nearshoringu na rôzne typy podnikov a lokality

Trend nearshoringu má významné dôsledky na rôzne typy podnikov. Napríklad odvetvia, ktoré si vyžadujú vysoký stupeň prispôsobenosti alebo majú kratšie dodávacie lehoty, ako napríklad textilný priemysel, budú pravdepodobne viac profitovať z nearshoringu. Okrem
toho lokality, ktoré už sú v blízkosti existujúcich výrobných uzlov a majú dobrú infraštruktúru a kvalifikovanú pracovnú silu, pravdepodobne prilákajú ďalšie investície do oblasti.

Medzi tieto sektory patrí:

 • Textilný priemysel
 • Automobilový priemysel
 • Elektrotechnický priemysel
 • Spotrebný tovar

Vplyv nearshoringu na rôzne lokality

Geografická perspektíva nearshoringu je širšia, než sa v súčasnosti chápe. Skvelú príležitosť nearshoringu môžeme nájsť v krajinách strednej a východnej Európy a krajinách v blízkej proximite Európy, ako Turecko či Maroko. Viac investícií však bude v krajinách západnej, južnej a severnej Európy, najmä v Španielsku a Portugalsku (hlavne tam, kde sa rozvíjajú existujúce priemyselné odvetvia). V dôsledku Brexitu bude Spojené kráľovstvo vidieť dopyt po miestnej výrobe pre miestnu spotrebu, ale bude čeliť výzvam pri prilákaní investícií na distribúciu do Európy.

Táto správa obsahuje podrobnú diskusiu o vplyve nearshoringu v nasledujúcich geografických oblastiach:

 • Stredná a východná Európa
 • Turecko
 • Maroko
 • západná, južná a severná Európa
 • Spojené kráľovstvo

Dôsledky nearshoringu na trh s nehnuteľnosťami

Posun smerom k nearshoringu má dôsledky aj na trh s nehnuteľnosťami. Vďaka nearshoringu budú podniky, chcieť umiestniť svoje výrobné zariadenia bližšie k lokálnym trhom. Na základe toho je vysoko pravdepodobné, že práve v týchto lokalitách bude rásť dopyt po výrobných a logistických priemyselných plochách.

Záujem bude najmä o novovybudované priemyselné komplexy ale nájdu sa aj podniky, ktoré budú chcieť využiť existujúce haly, budovy. Okrem toho bude kladený čoraz väčší dôraz na energetickú úsporu a na získavanie udržateľnej energie potrebnej na výrobu. Budovy, ktoré budú energeticky úsporné a budú schopné získavať udržateľnú energiu potrebnú na výrobu.

 


Naša expertíza

S viac ako 20-ročnými skúsenosťami v poskytovaní outsourcingových riešení pre podniky na celom svete sme skvalitnili naše služby. Naši skúsení odborníci sa dobre orientujú v najnovších technológiách a trendoch, čo zaručuje, že vám poskytneme najlepšie možné riešenia pre vaše obchodné potreby.

Kľúčové faktory nearshoringu podľa geografických faktorov

Nearshoring v strednej & východnej Európe

 • Relatívne nízke náklady
 • Krátka vzdialenosť, čo znamená kratší čas prepravy a zároveň aj nižšie náklady na dopravu, kratšia dodacia lehota, väčšia flexibilita pri objednávaní tovaru a znížený dopad na životné prostredie
 • Voľný a otvorený obchod s Európou, prostredie podporujúce rast investícií
 • Kvalifikovaná pracovná sila a vybudované zariadenia kľúčové pre fungovanie priemyselného odvetvia
 • Prosperujúce sektory v strednej a východnej Európe sú textilný, priemyselný, automobilový, strojárenský, elektrotechnický

Nearshoring v Turecku

 • Nízke náklady na pracovnú silu
 • Krátka vzdialenosť, čo znamená kratší čas prepravy a zároveň aj nižšie náklady na dopravu, kratšia dodacia lehota, väčšia flexibilita pri objednávaní tovaru a znížený dopad na životné prostredie
 • Voľný a otvorený obchod s Európou, prostredie podporujúce rast investícií
 • Prosperujúce sektory v Turecku: textilný, priemyselný, automobilový, strojárenský, elektrotechnický
 

Nearshoring v západnej, južnej a severnej Európe

 • Krátka vzdialenosť, čo znamená kratší čas prepravy a zároveň aj nižšie náklady na dopravu, kratšia dodacia lehota, väčšia flexibilita pri objednávaní tovaru a znížený dopad na životné prostredie – obzvlášť atraktívne Španielsko a Portugalsko, kde sú relatívne nízke aj náklady na pracovnú silu
 • Nearshoring sa javí ako atraktívna voľba aj tam kde sú výrobné procesy do značnej miery automatizované a kde sa investuje do nových technológií a inovácií. Vyššia úroveň automatizácia znižuje náklady na dopravu a kontrolu
 • Geopolitické faktory, tiež zohrávajú rolu v Nearshoringu. EÚ a národné vlády aktívne podporujú investície do výrobných sektorov najmä do technologických a ekologických

Nearshoring vo Veľkej Británii

 • Zameranie na získavanie tovarov v rámci samotného Spojeného kráľovstva, keďže Brexit viedol k zvýšenej záťažovosti, času a nákladom pre britské podniky dovážajúce tovar z Európy
 • Zriadenie voľných prístavov na zmiernenie rizika „dvojitého cla“ na vývoze
 • Z geopolitického hľadiska v Spojenom kráľovstve môžu aj nadalej pretrvávať výzvy, s prilákaním nových podnikov, za účelom usadenia sa v krajine a následnej distribúcie do EÚ Z geopolitického hľadiska v Spojenom kráľovstve môžu aj naďalej pretrvávať výzvy, s prilákaním nových podnikov, za účelom usadenia sa v krajine a následnej distribúcie do EÚ

Nearshoring v Maroku

 • Nízke náklady na pracovnú silu
 • Krátka vzdialenosť, čo znamená kratší čas prepravy a zároveň aj nižšie náklady na dopravu, kratšia dodacia lehota, väčšia flexibilita pri objednávaní tovaru a znížený dopad na životné prostredie
 • Voľný a otvorený obchod s Európou, prostredie podporujúce rast investícií
 • Prosperujúce sektory v Maroku sú textilný, priemyselný, automobilový, strojárenský, elektrotechnický

Nearshoring: Ako vám môže pomôcť Cushman & Wakefield


V Cushman & Wakefield chápeme výzvy a príležitosti, ktoré so sebou Nearshoring prináša. Náš tím expertov vám môže pomôcť, v oblasti rozširovania vašich obchodných operácii na nearshore lokality, v zorientovaní sa v zložitosti nearshoringu, od identifikácie potenciálnych lokalít až po riadenie celého procesu. Cushman & Wakefield poskytuje rôzne služby vrátane výberu lokality, analýzy dodávateľského reťazca a optimalizácie portfólia. S naším globálnym dosahom a lokálnymi odbornými znalosťami vám môžeme pomôcť odhaliť výhody nearshoringu.

Investorom a developerom môže spoločnosť Cushman & Wakefield pomôcť identifikovať príležitosti na spoluprácu s podnikmi, ktoré sa snažia o nearshoring výrobu a môže vám pomôcť s prerozdelením kapitálu v novovznikajúcich odvetviach a geografických oblastiach. Okrem toho náš tím odborníkov vám môže pomôcť identifikovať a riadiť riziká v existujúcich portfóliách takisto ako aj v prípade nových či potencionálnych investíciách.

Naša ponuka


Cushman & Wakefield ponúka širokú škálu poradenských služieb, ktoré sú prispôsobené vašim špecifickým obchodným potrebám. Naše služby zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na:
Skladové a priemyselné priestory
V rýchlo sa rozvíjajúcom sektore užívatelia a vlastníci profitujú z našej všestrannej odbornosti zastupovania v rámci celého dodávateľského kanála.
Zistiť viac
Prenájom priemyselných priestorov
Na slovenskom trhu s priemyselnými a skladovými priestormi sme si vybudovali mimoriadne silnú pozíciu, v rámci ktorej sa tešíme skvelej reputácii pre aktivity nájomcov, developerov a investorov.
Zistiť viac
Prenájom a poradenstvo
Cushman & Wakefield je jeden z najväčších poskytovateľov poradenstva v oblasti prenájmu nájomcom a investorom.
Zistiť viac

Related Insights

Slovensko MarketBeat
MarketBeat

Slovakia MarketBeat

Cushman & Wakefield MarketBeats analyzujú kvartálne aktivity na Slovensku v oblasti komerčných nehnuteľností v sektoroch kancelárskych, maloobchodných a priemyselných nehnuteľností vrátane trendov, ponuky, dopytu a cien na trhu.
Lukáš Brath • 02/05/2024
Research, graph, table, data
MarketBeat

CEE MarketBeat

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyse quarterly commercial real estate activity in the CEE region (Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, and Slovakia) across office, retail, industrial and hospitality real estate sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels.
Marie Baláčová • 18/09/2023
Bratislava, Slovakia
Insights • Economy

Slovakia Real Estate Market View

A regular update on the commercial real estate market in Slovakia.
Lukáš Brath • 16/03/2023

Chcete sa dozvedieť viac?

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o našej spoločnosti či o spolupráci s nami kontaktujte prosím člena nášho tímu – budeme radi, ak sa nám ozvete.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS