CONTACT US
Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Nearshoring Opportunities for Real Estate in EMEA Nearshoring Opportunities for Real Estate in EMEA

Nearshoring – szanse dla rynku nieruchomości w regionie EMEA

Sally Bruer • 06/06/2023

Raport przedstawia praktyczne informacje na temat trendu nearshoringu produkcji i dostaw, który zyskuje na znaczeniu wśród firm w obecnej sytuacji gospodarczej na świecie. Zawiera analizę czynników napędzających rozwój zjawiska nearshoringu w regionie EMEA oraz tego, co ono oznacza dla różnego rodzaju firm oraz ich łańcuchów dostaw. 

Pobierz raport, aby w pełni poznać czynniki mające wpływ na decyzje w zakresie nearshoringu i dowiedzieć się, w jaki sposób rozpoznawać szanse z nim związane oraz analizować ryzyko biznesowe.

Główne tematy raportu:

 • Trend historyczny offshoringu produkcji do odległych lokalizacji, zwłaszcza krajów regionu Azji i Pacyfiku.
 • Co zmienia i napędza zjawisko nearshoringu?
 • Wpływ nearshoringu na różnego rodzaju firmy oraz ich łańcuchy dostaw.
 • Rozwój nearshoringu w poszczególnych krajach.
 • Co oznacza nearshoring dla lokalizacji i rynku nieruchomości?
 • Jak rozpoznawać szanse i analizować ryzyko związane z nearshoringiem z perspektywy najemcy, dewelopera oraz inwestora?

 

Co to jest nearshoring?

Nearshoring oznacza ulokowanie produkcji lub dostaw blisko rynków zbytu. Może to wiązać się z koniecznością reshoringu (przeniesienia zakładów produkcyjnych z odległych lokalizacji z powrotem do kraju lub na pobliskie rynki) czy też dokonania nowych inwestycji na rodzimym lub sąsiednim rynku.

 

Dlaczego nearshoring zyskuje na popularności?

Ostatnie turbulencje w światowej gospodarce i zakłócenia dostaw ukazały rozmiary i złożoność łańcuchów dostaw. Ponadto na wzrost kosztów ponoszonych przez firmy produkcyjne wpływają także rosnące koszty pracy w Azji i transportu towarów z tego regionu, a także czynniki geopolityczne i coraz większy nacisk na zrównoważony rozwój i wpływ społeczny. Te i inne aspekty skłaniają firmy do ponownego przeanalizowania strategii w zakresie organizacji zaopatrzenia i łańcuchów dostaw. W rezultacie, coraz częściej biorą one pod uwagę możliwość nearshoringu produkcji i dostaw.


Wpływ na różne sektory i lokalizacje

Trend w kierunku nearshoringu ma istotny wpływ na różnego rodzaju firmy – z wielorakich przyczyn. Mogą na nim zyskać m.in. branże, w których wymagany jest duży stopień personalizacji czy krótszy termin realizacji dostaw, jak na przykład sektor odzieżowy. Ponadto lokalizacje będące hubami produkcyjnymi lub usytuowane blisko nich oraz oferujące dostęp do rozbudowanej infrastruktury i wykwalifikowanej siły roboczej mogą przyciągać kolejne inwestycje nearshoringowe wraz z dalszym rozwojem poszczególnych branż. Sektory omówione w raporcie to m.in.:

 • odzieżowy i tekstylny,
 • motoryzacyjny,
 • przemysł maszynowy, - elektroniczny i elektrotechniczny,
 • produkcja towarów konsumpcyjnych.

 

Wpływ na poszczególne lokalizacje

Możliwości nearshoringu pod względem geograficznym są znacznie większe, niż mogłoby się wydawać. Na tym tle wyróżniają się kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które oferują niższe koszty, a także państwa sąsiadujące z Europą takie jak Turcja i Maroko. Wzrośnie także skala inwestycji w krajach Europy Zachodniej, Południowej i Północnej, a przede wszystkim w Hiszpanii i Portugalii (zwłaszcza tam, gdzie istniejące branże cały czas się rozwijają). Z kolei w Wielkiej Brytanii z powodu brexitu wzrośnie zapotrzebowanie na lokalną produkcję na potrzeby krajowej konsumpcji, ale kraj ten stanie w obliczu wyzwań związanych z przyciąganiem inwestorów, którzy byliby zainteresowani prowadzeniem dystrybucji do pozostałych państw europejskich z jej terytorium. Raport zawiera szczegółowe omówienie wpływu nearshoringu w następujących krajach i regionach:

 • Europa Środkowo-Wschodnia
 • Turcja
 • Maroko
 • Europa Zachodnia, Południowa i Północna
 • Wielka Brytania

 

Konsekwencje dla rynku nieruchomości

Trend w kierunku nearshoringu wpłynie także na sytuację na rynku nieruchomości. Konieczność lokowania zakładów produkcyjnych bliżej rodzimych rynków może przełożyć się w niektórych lokalizacjach na wzrost zapotrzebowania na powierzchnię przemysłową i logistyczną.

Inwestycje dokonywane na rynku nieruchomości w wyniku tego trendu będą obejmowały budowę nowych obiektów, a także zmianę funkcji istniejących budynków. Wzrośnie także zapotrzebowanie na energię, a zwłaszcza zainteresowanie pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. 

 


Nasza wiedza i doświadczenie

Od ponad 20 lat dostarczamy firmom na całym świecie rozwiązania w zakresie outsourcingu. Korzystając z naszych umiejętności, wiedzy i zdobytego doświadczenia, gwarantujemy usługi najwyższej jakości. Nasi doświadczeni specjaliści doskonale orientują się w najnowszych technologiach i trendach, zapewniając najlepsze rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb biznesowych.

 


Kluczowe czynniki w nearshoringu w poszczególnych lokalizacjach

 

Nearshoring w Europie Środkowo-Wschodniej

 • Stosunkowo niskie koszty pracy.
 • Bliskość geograficzna oraz dobre połączenia transportowe to krótsze czasy przejazdu, niższe koszty transportu, krótsze terminy realizacji zamówień i większa elastyczność przy ich składaniu.
 • Wolny handel – zwłaszcza pomiędzy państwami członkowskimi UE.
 • Dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej oraz bogatej infrastruktury w najważniejszych sektorach gospodarki.
 • Najważniejsze sektory lokujące zakłady w Europie Środkowo-Wschodniej: tekstylny i odzieżowy, motoryzacyjny, przemysł maszynowy, elektrotechniczny i elektroniczny oraz produkcja niektórych towarów konsumpcyjnych.
 

Nearshoring w Turcja

 • Niskie koszty pracy.
 • Bliskość geograficzna to krótsze czasy przejazdu, niższe koszty transportu, krótsze terminy realizacji zamówień i większa elastyczność przy ich składaniu, a także ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.
 • Wolny handel z krajami europejskimi i rozwiązania proinwestycyjne.
 • Najważniejsze sektory lokujące zakłady w Maroku: tekstylny i odzieżowy, motoryzacyjny, przemysł maszynowy, elektrotechniczny i elektroniczny oraz produkcja niektórych towarów konsumpcyjnych.
 

Nearshoring w Europie Zachodniej, Południowej i Północnej

 • Szanse wynikające z bliskości geograficznej (krótsze czasy przejazdu to krótsze terminy realizacji zamówień i niższe koszty transportu) – zwłaszcza w przypadku Hiszpanii i Portugalii, gdzie koszty pracy również są stosunkowo niskie.
 • Nearshoring będzie atrakcyjnym rozwiązaniem w przypadku procesów produkcyjnych opartych na automatyzacji – oznacza mniejszą zależność od siły roboczej w krajach oferujących niższe koszty pracy, a zwłaszcza w przypadku konieczności poniesienia wysokich nakładów inwestycyjnych na automatyzację i technologie związane z kontrolą i nadzorem; ponadto nearshoring to możliwość obniżenia pozostałych kosztów, w tym transportu.
 • Ze względów geopolitycznych rządy poszczególnych krajów i Unia Europejska aktywnie wspierają inwestycje w kluczowych sektorach produkcyjnych, zwłaszcza w branży wysokich i zielonych technologii.

Nearshoring w Wielkiej Brytanii

 • Większy nacisk na zaopatrywanie się w produkty na krajowym rynku, ponieważ brexit utrudnił brytyjskim firmom import towarów z innych krajów europejskich, powodując wydłużenie procedur importowych i wzrost kosztów.
 • Powstają porty wolnocłowe umożliwiające zmniejszenie ryzyka konieczności zapłaty podwójnego cła w przypadku reeksportu towarów.
 • Czynniki geopolityczne mogą utrudniać Wielkiej Brytanii przyciąganie firm, które mogłyby prowadzić dystrybucję do krajów UE z jej terytorium.
 

Nearshoring w Maroku

 • Niskie koszty pracy.
 • Bliskość geograficzna to krótsze czasy przejazdu, niższe koszty transportu, krótsze terminy realizacji zamówień i większa elastyczność przy ich składaniu, a także ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.
 • Wolny handel z krajami europejskimi i rozwiązania proinwestycyjne.
 • Najważniejsze sektory lokujące zakłady w Maroku: tekstylny i odzieżowy, motoryzacyjny, przemysł maszynowy, elektrotechniczny i elektroniczny oraz produkcja niektórych towarów konsumpcyjnych.
 

Jak Cushman & Wakefield może pomóc w nearshoringu?


W Cushman & Wakefield zdajemy sobie sprawę z szans i wyzwań związanych z nearshoringiem. Nasz zespół ekspertów wspiera firmy zainteresowane przeniesieniem działalności bliżej rynków zbytu – od wskazania potencjalnych lokalizacji po zarządzanie procesami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości. Wśród świadczonych usług oferujemy m.in. wsparcie w wyborze lokalizacji, analizy łańcuchów dostaw oraz opracowywanie strategii optymalizacji portfeli nieruchomości. Dzięki globalnemu zasięgowi i znajomości lokalnego rynku, pomagamy firmom wykorzystać potencjał nearshoringu.

Cushman & Wakefield umożliwia inwestorom i deweloperom nawiązanie współpracy z firmami zainteresowanymi nearshoringiem produkcji oraz zainwestowanie kapitału w nowe klasy aktywów w poszczególnych krajach czy regionach. Ponadto nasz zespół ekspertów pomaga określić różne rodzaje ryzyka związane z istniejącymi portfelami nieruchomości oraz nowymi i potencjalnymi inwestycjami oraz odpowiednio nimi zarządzać.


Nasza oferta

Cushman & Wakefield oferuje szeroką gamę usług doradczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb biznesowych. Do naszych najważniejszych usług należą:

 

Usługi dla najemców

Zespół naszych doświadczonych ekspertów już od wielu lat świadczy usługi najmu i wspiera organizacje w realizacji optymalnego planu rozwoju, w każdym sektorze rynku nieruchomości komercyjnych.

Dowiedz się więcej
Zarządzanie projektami i usługi projektowe
Oferujemy najemcom i inwestorom kompleksowe usługi w zakresie zarządzania projektami i realizacji projektów budowlanych (Project & Development Services) zarówno w odniesieniu do pojedynczych obiektów, jak i międzynarodowych portfeli aktywów.
Dowiedz się więcej
Doradztwo Strategiczne
Dostosowanie nieruchomości do potrzeb biznesowych, aby zapewnić strategie najmu, które przetrwają próbę czasu.
Dowiedz sie więcej

INNE RAPORTY O PODOBNEJ TEMATYCE

city roads intersection
Research

Trends Radar 2024

Fundamenty polskiego rynku nieruchomości pozostają silne, mimo że 2023 rok był kolejnym, w którym każdy z segmentów mierzył się z różnymi wyzwaniami.
Ewa Derlatka-Chilewicz • 27/11/2023
strefy magazynowe
Article

Strefy magazynowe. Jak dokonać podziału?

Podstawą prawidłowego funkcjonowania magazynu jest odpowiednie dostosowanie przestrzeni do wykonywanych operacji i wdrożonych procesów, w celu zapewnienia sprawnej i wydajnej obsługi. Niezbędne jest wydzielenie odpowiednich stref magazynowych.


Katarzyna Dębska • 12/04/2022

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

WELL done, Saski Crescent! Proces precertyfikacji modernizowanego obiektu w

Jak poinformowała firma CA Immo, należący do jej portfolio, butikowy biurowiec Nowy Saski Crescent uzyskał precertyfikację WELL. To efekt działań związanych z kompleksowym, wielowymiarowym, zakończonym właśnie projektem modernizacji. 
A inwestora w procesie precertyfikacji wspierały firmy doradcze Cushman & Wakefield oraz WSP.

 

Mariola Bitner • 21/06/2024

NIE MOŻESZ ZNALEŹĆ TEGO, CZEGO SZUKASZ?

Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS