CONTACT US
Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Bratislava Research Forum zverejňuje svoje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 4. štvrťrok 2023

29/01/2024

V štvrtom kvartáli 2023 celková ponuka kancelárskych priestorov (office stock) v Bratislave predstavovala 2,09 mil. m². 19 % z tejto ponuky tvoria kancelárske priestory v štandarde A+, 37 % v A a 44 % v B štandarde.

V priebehu posledného štvrťroka 2023 pribudla do ponuky jedna kancelárska budova – The Mill. Ide o budovu najvyššieho štandardu A+ s rozlohou 24 500 m2, ktorá bola v čase dokončenia takmer úplne prenajatá.

BRF 01

brf 02 svk

Pokiaľ ide o vlastnícku štruktúru, rovnako ako minulý kvartál, približne 4 % budov sú vo vlastníctve štátu a ďalších 12 % sú budovy, ktoré sú vlastnené a plne obsadené tou istou entitou. Celková ponuka na komerčné využitie zostáva na úrovni 84 % z celkových moderných kancelárskych priestorov v Bratislave (1,7 mil. m2).

brf 03 svk 

 

Zelené budovy

Celkovo máme v Bratislave takmer 852 220 m2 kancelárskych priestorov s platným certifikátom zelenej/trvalo udržateľnej budovy. Jedná sa o 41% celkového objemu kancelárskych priestorov v Bratislave, alebo môžeme hovoriť o počte 45 z 278 budov. Z certifikovanej ponuky má 65 % BREEAM, 4 % kombináciu BREEAM/WELL GOLD a 31 % LEED. Najvyššie hodnotenie BREEAM Outstanding majú v Bratislave iba dve budovy – Twin City Tower a Pribinova 40. V prípade LEED Platinum ide o budovu Ein Park Offices, ktorá zároveň získala certifikát LEED Zero Carbon a stala sa prvou uhlíkovo neutrálnou budovou na Slovensku. 

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (office take-up)

Nájomné transakcie dosiahli v štvrtom štvrťroku 2023 výmeru 46 700 m2, čo predstavuje 17%-tný nárast v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. V medziročnom porovnaní objem prenajatých plôch kancelárií klesol o 14 %.

Najviac prírastkov tvorili renegociácie v objeme 47 %, nové zmluvy v objeme 41 % a expanzie predstavovali 12%.

brf 04 svk 

Dominoval objem transakcií v sektore IT o výmere 14 500 m2, nasledovaný sektorom profesionálnych služieb. Najväčšia uskutočnená transakcia bola v sektore IT, pričom išlo o renegociáciu s celkovou výmerou 5 600 m2. Celkovo bolo zaznamenaných 15 transakcií s výmerou nad 1 000 m2.

Väčšinu prenajatých priestorov v tomto kvartáli zaznamenal sektor IT  (35,63 %), nasledoval  sektor profesionálnych služieb (28,48%) a farmaceutický sektor (22,41 %).

 brf 05 svk

Najviac nájomných transakcii sa uskutočnilo v budovách triedy A, a to 53 %, nasledovala trieda B s podielom 28 % a trieda A+ s podielom 19 %. To potvrdilo záujem o budovy vyššieho štandardu.

brf 06 svk

 

Významné transakcie za 4. kvartál 2023:

brf 07 svk 

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (office vacancy)

Celková miera neobsadenosti v Bratislave zaznamenala nárast na súčasných 14,20 %. Najnižšiu neobsadenosť evidujeme v centre mesta CC (8,57%), nasleduje vnútorné mesto IC (9,78 %) a južné nábrežie SB (11,26%). Na štvrtom mieste je CBD (16,54%) a na poslednom okrajová časť mesta OC (20,25%).

Nárast neobsadenosti je najvýraznejšie spôsobený presťahovaním veľkého nájomcu z okrajovej časti mesta. V lokalite CBD spôsobilo mierny nárast neobsadenosti dokončenie dvoch nových budov v minulom kvartáli. Na druhej strane však treba poznamenať, že tento kvartál dokončený The Mill disponuje takmer plnou obsadenosťou.

 brf 08 svk

brf 09

Nájomné (prime rent)

Nájomné (prime rent) ostáva na úrovni 18,00 EUR/m2/mesiac.

Pre viac informácií, prosím kontaktujte ktoréhokoľvek člena Bratislava Research Forum.

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS